fi | sv | eng

Kuuloliiton järjestötutkimus on osa kehittämistoimintaa

04.12.2015, 15:00

Kuuloliitto on tutkinut vapaaehtoistoimintaansa osana toiminnan kehittämistä. Osallistavassa tutkimuksessa tulivat esiin sekä järjestöille yhteiset vapaaehtoistyön toimintaedellytykset että Kuuloliitolle erityiset vapaaehtoistyön ominaispiirteet. Tutkimuksen pohjalta Kuuloliitto kehittää paikallisyhdistystensä toimintaa kunkin yhdistyksen omista lähtökohdista.

SOSTEn tutkimusverkosto vieraili Kuuloliitossa 1.12. kuulemassa erityisasiantuntija Anniina Lavikaisen esittelyä Kuuloliiton vapaaehtoistoiminnan tutkimus- ja kehittämishankkeesta. Tarve tutkimuksen tekemiseen nousi liiton omilta vapaaehtoisilta. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää paikallisyhdistysten vapaaehtoistoimintaa ja uudistaa liiton alueellista työtä. Tutkimuksesta myös haluttiin tehdä alueellisesti kattava.

Teemahaastatteluilla kerättiin tietoa siitä, mikä on Kuuloliiton vapaaehtoisten toiminnalle ominaista ja erityistä. Haastattelut toteutettiin kahdeksan kuulopiirin alueella. Ryhmä-, pari- ja yksilöhaastatteluihin osallistui yhteensä 46 ihmistä. Teemahaastatteluissa vapaaehtoistyötä tekevät pääsivät reflektoimaan työtään ja kokemuksiaan.

Lavikaisen tutkimus ”Kuuloliiton vapaaehtoistoiminta - Merkitykset ja muodot muuttuvassa toimintaympäristössä” valmistui vuonna 2012. Tutkimuksen jälkeen Kuuloliitto aloitti vuosina 2013 – 2014 kehittämiskeskustelut paikallisyhdistyksissä. Näiden keskustelujen pohjalta kukin yhdistys pääsi valitsemaan toiminnalleen kehittämiskohteen, josta tehtiin kehittämissuunnitelma. Työ tehtiin tutkimuksellisella, kehittävällä työotteella.

Lisäksi Anniina Lavikainen on valmistellut Kuuloliiton tutkimustoiminnalle tutkimustyön periaatteet. Nämä ohjeet valmistuvat vuoden 2016 alkupuolella.

Eija Tynnilä

Lisätietoa Kuuloliiton tutkimustoiminnasta

Anniina Lavikaisen tutkimus:
Kuuloliiton vapaaehtoistoiminta - Merkitykset ja muodot muuttuvassa toimintaympäristössä (pdf)