fi | sv | eng

Kuntoutus kuntoon

02.03.2015, 09:50

VAALIT 2015

Miranna Seppälä, sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija, Reumaliitto

Kuntoutuksen tarpeessa oleva henkilö törmää liutaan kysymyksiä. Mistä aloittaa? Mitä kuntoutusta on ja mikä sopii tilanteeseeni? Kehen olla yhteydessä? Kuka maksaa? Mitä tukia on? Mitä tehdä, jos kuntoutusta ei millään saa, vaikka hoitava lääkäri on todennut tarpeen?

Kysymykset kumpuavat kuntoutusjärjestelmämme vaikeaselkoisuudesta. Vastuu kuntoutuksesta jakautuu useille eri tahoille. Järjestelmä on pirstaleinen ja kokonaisvastuu puuttuu.

Vaikeaselkoisuuden lisäksi reuma- ja muut tuki- ja liikuntaelinsairaat (tule) ovat kertoneet pallottelusta eri palvelujärjestelmän toimijoiden välillä. Pahimmillaan kuntoutus on jäänyt saamatta vaikeuttaen sairastavan tilannetta. Kuten eräs totesi: ”Ei ole mitään mieltä, että ihmisiltä evätään vuosia kuntoutus ja lopulta päätyy työkyvyttömänä eläkkeelle.”

Tehoton järjestelmä aiheuttaa yksilöille myös hoidon viivästymistä ja kuntoutuksen väärää ajoittumista, jotka voivat johtaa pitkittyneisiin sairauslomiin ja työkyvyttömyyteen. Kuntoutus ei myöskään aidosti nivoudu sairastavan hoitoprosessiin. Esimerkiksi ennen leikkausta ja leikkauksen jälkeen annettava kuntoutus toimii vain osan kohdalla systemaattisesti.

Kuntoutus maksaa itsensä takaisin

”Elämänlaatuni parani kuntoutuksessa. Sain sieltä hyvää apua siihen, miten kuntoutan itseäni kotona ja vertaistuki oli todella hyvä”, kertoo reumasairautta sairastava. Kuntoutus ylläpitää työ- ja toimintakykyä, elämänlaatua sekä turvaa hoidon onnistumisen. Pelkkä leikkaukseen pääsy ei vielä takaa paranemista, vaan monessa tapauksessa tarvitaan myös hyvää kuntoutusta ennen ja jälkeen leikkauksen parhaan leikkaustuloksen varmistamiseksi.

"Kuntoutus tulisikin nähdä sijoituksena, joka maksaa itsensä takaisin."

Yksi erityisesti lääkinnällistä kuntoutusta tarvitseva suuri ryhmä ovat tule-sairaat. Varhain aloitetulla kuntoutuksella voidaan parhaimmillaan ehkäistä tuki- ja liikuntaelimistön oireiden kroonistuminen sekä sairauden tai vaivan paheneminen, nopeuttaa parantumista ja pidentää työssäjaksamista.

Tule-sairaudet ovat toiseksi yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen (Findikaattori). Suomessa maksettiin 1,38 miljoonalle hengelle Kela-korvauksia tule-sairauksiin tai vaivoihin vuonna 2013 (Suomen lääketilasto). Kyse on isosta ryhmästä ja kustannuksista yhteiskunnalle. Laadukkaalla ja järjestelmällisellä kuntoutuksella kyettäisiin vähentämään sairauslomia ja työkyvyttömyyttä.

Kuntoutus tulisikin nähdä sijoituksena, joka maksaa itsensä takaisin vähentyneinä kustannuksina muualla terveys- ja sosiaalihuollossa sekä työkyvyttömyyskustannuksissa. Se on oleellinen osa työurien pidentämistä ja kotona asumisen tukemista.

Reumaliitto

Reumaliitto on nostanut kuntoutuksen yhdeksi hallitusohjelmatavoitteidensa kärjeksi. Mielestämme kuntoutusjärjestelmää tulee selkiyttää ja riittävä rahoitus varmistaa.

Reumaliiton hallitusohjelmatavoitteet

  • Suomen Reumaliitto
  • Kansanterveys-, liikunta-, potilas- ja vammaisjärjestö
  • Perustettu vuonna 1947
  • 159 jäsenyhdistystä, joissa 40 000 jäsentä

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: