fi | sv | eng

Kulmapöydässä pohdittiin fuusiota

02.10.2015, 15:27

Noin 30 sote-alan järjestöaktiivia kokoontui keskiviikkona 30.9. opetus- ja kulttuuriministeriön Jukola-neuvotteluhuoneeseen ihailemaan Kruunuvuorenselän yli avautuvia näköaloja. Politiikan kulmapöytä -tilaisuuden teemana oli rahapelifuusio ja alustuksen piti sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Raimo Ikonen.

STM:n osuutta fuusion valmistelussa käsitelleen alustuksen tuorein uutinen järjestöjen kannalta oli ministeri Hanna Mäntylän (ps) johdolla käyty keskustelu ylimääräisen hakukierroksen järjestämisestä vielä tänä syksynä. Haku olisi tarkoitettu turvapaikanhakijoiden parissa tehtävään työhön.

Järjestöjen vaikuttamismahdollisuudet uudistuksessa ja erityisesti sen jälkeen puhuttivat paikalla olleita. Fuusio voi heikentää järjestöjen asemaa päätöksenteossa. Tämän hetkisissä kaavailuissa järjestöille olisi tulossa jäsenyys ”edunsaajaneuvostossa”, jonka rooliksi osastopäällikkö Ikonen kaavaili linjata, välittää tietoa ja antaa lausuntoja jakoehdotuksesta. Keskeistä järjestöjen näkökulmasta on se, onko neuvostolla esitysoikeutta avustuspäätöksissä vai tehdäänkö se puhtaasti virkamiesvalmisteluna.

Järjestöillä on tähän asti ollut edustus RAY:n hallituksessa. Yksittäisen järjestön mukanaolo hallituksessa ei ole johtanut oman järjestön suosimiseen, kertoi Marita Ruohonen, Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja. ”10 vuoden jakson kartoittaneen tutkimuksen mukaan pikemminkin päinvastoin”, tiivisti Ruohonen. SOSTEn Panu Laturi piti kuitenkin suoran piilovaikuttamisen yleistymistä mahdollisena. Kaikki keskusteluun osallistuneet kannattivat kuitenkin periaatetta, ettei kukaan pääse jakamaan rahaa itselleen.

Politiikan kulmapöytä -keskustelut ovat jäsenistölle avoimia tilaisuuksia, joissa pureudutaan ajankohtaisiin poliittisiin teemoihin. Seuraavassa Politiikan kulmapöytä -tilaisuudessa, joka pidetään 16.10. Eurooppa-salissa europarlamentaarikko Merja Kyllönen kertoo EU:ssa ajankohtaisista hankkeista.

Mika Railo

Lue lisää