fi | sv | eng

Kuinka otetaan koppi vapaaehtoisesta?

07.02.2013, 09:28

Tomi Oravasaari, vierailijablogisti

Tilastokeskuksen Ajankäyttötutkimuksen mukaan vuosittain lähes 40 prosenttia suomalaisista osallistuu vapaaehtoistoimintaan. Urheilun ja liikunnan jälkeen eniten vapaaehtoisina toimitaan sosiaali- ja terveysalalla. Pari vuotta sitten olin mukana tekemässä tutkimusta RAY:n rahoittamien järjestöjen vapaaehtoistoiminnasta. Tuossa tutkimuksessa nousi esille, että suurimmassa osassa järjestöjä työskenteli vähintään yksi henkilö, jonka tehtävänä oli ohjata vapaaehtoistoimintaa. Hieman vajaassa kolmanneksessa järjestöjä oli erityisesti vapaaehtoistoiminnan johtamiseen erikoistunut työntekijä. Reilusti yli puolessa järjestöjä koettiin tarpeelliseksi koulutus vapaaehtoistoiminnan ohjaamisesta.

Koulutusta toivottiin vapaaehtoistoiminnan organisoimisen perusasioista, vapaaehtoisten motivoinnista, kannustamisesta ja sitouttamisesta – eli siitä kuinka toiminnasta kiinnostuneesta ihmisestä otetaan koppi ja saadaan hänet innostumaan mukaan.

Tomi Oravasaari on työskennellyt tutkijana ja vapaana koulutttajana. Pääpaino on ollut vapaaehtoistoiminnan johtamisen kysymyksissä. Oravasaari työskentelee  Espoon seurakuntayhtymässä vastuullaan nuorten ja vanhusten syrjäytymistä ehkäisevä Korsi-projekti.

Koordinaattori työskentelee ihmisten kanssa

Kopin ottamisessa on kyse auttamishalun ja avun tarpeen yhteensovittamisesta sekä rakenteiden luomisesta tämän ympärille. Koordinaattorin tehtävänä on herättää ja ylläpitää ihmisten halua toimia ja ohjata innostus konkreettiseksi toiminnaksi. Kuten useammissa motiivitutkimuksissa on todettu, keskeisin vapaaehtoistoiminnan motivaatio on halu auttaa muita ihmisiä. Samalla vapaaehtoistoiminta vastaa myös hyödyllisen tekemisen kaipuuseen. Monilla tavoilla vapaaehtoistoimintaan lähtemisen taustalla on kyse siitä ihmistä ahdistavasta tunteesta, että hänessä on hyödyntämätöntä potentiaalia.

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin keskeisin rooli on se, että hän osaa johdatella ihmiset sellaisiin tehtäviin, joissa he voivat toiminnalla elää todeksi omia arvojaan tai joissa he pääsevät hyödyntämään sellaista osaamista, jota he eivät muualla pysty hyödyntämään – ja samalla huolehtia siitä, että vapaaehtoisten toiminta vastaa avun tarpeeseen.

Vapaaehtoistoiminta on rutiineja ja jatkuvaa tilanteisiin tarttumista

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin työn arkeen kuuluu jatkuva tasapainoilu rutiinien ja luovuuden välillä. Laadukas vapaaehtoistoiminta edellyttää sitä, että organisaatioon juurrutetaan rutiinit esimerkiksi vapaaehtoisten vastaanottamiseen, tehtäviin perehdyttämiseen, tukemiseen, kannustamiseen ja vapaaehtoistoiminnan päättämiseen. Kun toimitaan ihmisten kanssa niin tilanteet kuitenkin muuttuvat jatkuvasti, jokainen vapaaehtoinen tuo tehtävään oman persoonansa, innostuksensa, toiveensa ja osaamisensa. Rutiineilla ei saa sammuttaa ihmisten innostusta, eivätkä rutiinit saa estää ihmisten osaamisen hyödyntämistä. Voisi sanoa, että jos vapaaehtoistoiminta on äärimmillään vain rutiineja ja normeja, niin silloin on kyse ennemmin palkattomasta työstä kuin vapaaehtoistoiminnasta. Toisaalta jos taas toiminta on äärimmilleen vietynä kokonaan vailla rutiineja ja normeja, niin kyse on ennemmin pienimuotoisesta askaroimisesta, joka lopahtaa yhtä nopeasti kuin vapaaehtoisten alkuinnostus hiipuu tai kohdataan ensimmäinen vastoinkäyminen. Koska kukaan ei ole ottanut koppia, niin ihminen vierii elämässä eteenpäin.

 

Koppia ja oppia

Vuonna 2013 meillä on tilaisuus opiskella yhdessä ottamaan koppia vapaaehtoisista ja vapaaehtoistoiminnasta. SOSTE järjestää koulutuksen vapaaehtoistoiminnan ammatillisesta ohjaamisesta. Koulutuksen aiheina ovat vapaaehtoistoiminnan ja tehtävien suunnittelun periaatteet, onnistuneen vapaaehtoistoiminnan tukeminen, kiittäminen ja kannustaminen, vapaaehtoistoiminnan näkyväksi tekeminen, toiminnan arviointi ja kehittäminen sekä verkostoyhteistyö vapaaehtoistoiminnassa. Koulutus tarjoaa käytännöllisiä työvälineitä vapaaehtoistoiminnan ohjaamiseen ja johtamiseen. Koulutus on tarkoitettu työntekijöille, jotka tehtävissään koordinoivat vapaaehtoistoimintaa.

Vapaaehtoistyön ammatilliseen ohjauksen koulutus on osa  Toimi, vaikuta, verkostoidu! Järjestötoiminnan kehittäminen -koulutusta. Vuonna 2013 ensimmäistä kertaa järjestettävä koulutuskokonaisuus tarjoaa ideoita ja työkaluja järjestötyön kehittämiseen. Koulutus koostuu poluista, jotka sisältävät ajankohtaisia teemoja kuten hyvä hallinto, vaikuttavasta viestinnästä, arvioinnista ja vapaaehtoistyön ammatillisesta ohjaamisesta. Koulutus toteutuu Kuopiossa, Tampereella ja Rovaniemellä.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: