fi | sv | eng

Kouluterveyskysely: Hyvä suhde vanhempiin tukee nuorta

01.12.2015, 09:00

Suurimmalla osalla toisen asteen opiskelijoista on hyvä suhde ja toimiva keskusteluyhteys vanhempiinsa. Muutamalla prosentilla opiskelijoista suhde vanhempiin on huono. Harvempi kuin joka kymmenes kokee, ettei pysty juuri koskaan keskustelemaan omista asioistaan vanhempiensa kanssa. Tiedot perustuvat vuoden 2015 Kouluterveyskyselyn tuloksiin.

Kouluterveyskyselyn tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että nuoren ja vanhemman välinen suhde tukee ja kannattelee nuorta. Nuoren ja vanhemman välisen suhteen ja keskusteluyhteyden toimivuudella on selvä yhteys nuoren hyvinvointiin ja opiskeluun liittyviin tekijöihin. Muun muassa koulu-uupumus, vaikeudet opiskelussa, ahdistuneisuus sekä huonoksi koettu terveys ovat selvästi yleisempiä nuorilla, jotka arvioivat suhteen vanhempiinsa huonoksi ja jotka eivät pysty keskustelemaan vanhempiensa kanssa.

Vanhemman ja nuoren suhteen tärkeyttä korostavat myös Amisbarometrin tulokset. Huolestuttavaa on, että barometrin tulosten mukaan hyvinvoinnin erot periytyvät yhä selvemmin. Lähes kaikilla mittareilla parhaiten menestyvät ja voivat ne ammattiin opiskelevat, joiden vanhemmat ovat korkeasti koulutettuja.
Heikoimmin menestyvät opiskelijat, joiden vanhemmat ovat suorittaneet vain kansa- tai peruskoulun. Opiskelijoiden väliset erot eivät ole suuria, mutta merkittävää on erojen johdonmukaisuus.

Ammattiin opiskelevien vanhemmilla on yllättävän vahva rooli esimerkiksi opinahjon ja opiskelualan valinnassa. Amisbarometriin vastanneiden vanhemmista 65 prosenttia on kannustanut lastaan ammatillisiin opintoihin. Lisäksi lähes puolet vanhemmista on auttanut tietyn opintoalan valinnassa. Nuorimmilla opiskelijoilla vanhempien vaikutus opintojen jatkamisessa on merkittävä. Vanhempien vaikutus on sitä pienempää, mitä vanhemmista opiskelijoista on kyse.

Tiedot perustuvat vuoden 2015 Kouluterveyskyselyyn, johon vastasi lähes 39 000 lukiolaista ja yli 31 000 ammattiin opiskelevaa sekä Amisbarometriin, johon vastasi hieman alle 21 000 ammattiin opiskelevaa. Amisbarometri toteutettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa.

Lasten terveyskäräjät 1.12. Helsingissä

Lasten terveysfoorumi, eduskunnan Lapsen puolesta -ryhmä ja SOSTE järjestävät 1.12. vuosittaiset Lasten terveyskäräjät Helsingissä. Tämänvuotinen teema on toinen aste - nuoret, vanhemmat ja koulu. Tilaisuus on tarkoitettu lasten ja nuorten parissa toimiville eri alojen ammattilaisille ja alan kehittäjille järjestöissä, kunnissa sekä yksityisellä sektorilla, alan kouluttajille, kuntien päättäjille ja vaikuttajille, kansanedustajille ja eduskunta-avustajille, toimittajille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Lasten terveyskäräjien ohjelmassa ovat mukana toisen asteen oppilaitoksissa vuoden aikana tehdyt tutkimushankkeet: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kouluterveyskysely sekä Suomen Ammattiin opiskelevien liitto - SAKKI ry:n sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön yhteistyönä tehty Amisbarometri.

Lisätietoa lasten terveyskäräjistä:

Päivi Nykyri, erityisasiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
puh. 045 657 6769, paivi.nykyri@soste.fi

Lasten terveyskäräjät 1.12.

Lisätietoa Kouluterveyskyselystä:

Anni Matikka, tutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
puh. 029 524 7322, anni.matikka@thl.fi

www.thl.fi/kouluterveyskysely

Lisätietoa Amisbarometrista:

Laura Kyntölä, sosiaalipoliittinen asiantuntija,
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry
puh. 050 412 8949, laura.kyntola@sakkinet.fi

www.amisbarometri.fi