fi | sv | eng

Koulunkäynnin tukeminen luo edellytyksiä sijoitetun lapsen hyvälle elämälle

30.03.2016, 12:27

Koulumenestys ja ammattitutkinnon suorittaminen ehkäisevät pitkäaikaiseen perhehoitoon sijoitetun lapsen syrjäytymistä. Rohkaisevia tuloksia on saatu SISUKAS-toimintamallista, jossa lapsen koulunkäyntiä tukee lapsen oma monialainen lähiverkosto. Malli on vastikään voittanut Talentian Hyvä käytäntö -palkinnon 2016.

”Ennen SISUKASTA olin kuin Ferrari, joka kiihtyy sekunnissa nollasta sataan. Nyt olen Lamborghini, joka kulkee tasaisesti viittäkymppiä.”* Näin analysoi itseään 11-vuotias älykäs Toni”, joka ennen SISUKAS-työskentelyä suutahti nopeasti ja silloin saattoi tapahtua mitä vain. Kun Tonilta kysyttiin, miten muutos oli tapahtunut, Toni oli vastannut: ”Sijaisisä on pitänyt minulle autokoulua.”*

SISUKAS on sijaisperheissä pitkäaikaisesti asuvien 6–12-vuotiaiden lasten koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tukemiseen RAY:n tuella luotu työskentelymalli. Sen tavoitteena on, että sijoitettu lapsi käy onnistuneesti peruskoulun loppuun ja löytää tiensä jatko-opintojen kautta ammattiin ja työelämään. 

”SISUKAS-työskentelyn alussa lapsen omasta sosiaalityöntekijästä, koulupsykologista ja erityisopettajasta koostuva SISUKAS-tiimi kartoittaa sijoitetun lapsen vahvuudet ja tuen tarpeet. Niiden perusteella lapsen ympärille koottu lapsen lähiaikuisten tukiverkosto räätälöi ja toteuttaa yhteistyönä lasta tukevan ja motivoivan oppimissuunnitelman ja -ympäristön”, kertoo SISUKAS-projektin projektipäällikkö, psykologi Christine Välivaara Pesäpuu ry:stä. Pesäpuu on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö.

Lue koko juttu Innokylästä

Innokylään on kuvattu satoja toimintamalleja.

Älä anna kehittämistyösi hedelmien jäädä piiloon!
Laita toimintamallisi jakoon ja tuo se Innokylään.


Innokylä on hyvinvointi- ja terveysalan kaikille avoin innovaatioyhteisö. Innokylä tarjoaa sekä sähköisiä että kasvotusten kohtaamiseen perustuvia kehittämistyökaluja. Innokylä kokoaa alan kehittämistyön tulokset yhteen paikkaan ja tarjoaa hyvän kanavan toimintamallien levittämiseen.

Innokylää toteuttavat yhdessä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen Kuntaliitto (KL) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Innokylän kansallisesta koordinaatiosta vastaa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asettama johtoryhmä.