fi | sv | eng

Kolme vinkkiä soteuudistuksen toteuttajille

14.04.2014, 08:45

Vertti Kiukas, pääsihteeri

Hallituspuolueiden sopimus sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun keskittämisestä viidelle alueelle on hyvä poliittinen raami, joka takaa uudistuksen etenemisen. Avoimia kysymyksiä on kuitenkin enemmän kuin vastauksia. Niitä alkoi perjantaina ratkoa parlamentaarinen työryhmä täydennettynä asiantuntijaryhmällä ja virkamiestyöryhmällä.

Perinteiseen tapaan porukoita siis on asialla runsaasti ja aikaa vähän, valmista pitäisi olla 28.5. SOSTE on mukana asiantuntijaryhmässä. Tässä kolme kulmakiveä, jotka meidän mielestämme ovat uudistuksessa olennaisia.

Kunnille bonusta sairauksien/pahoinvoinnin ehkäisystä

Tähän asti kunnilla on ainakin periaatteessa ollut vahva intressi ehkäistä sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeen syntymistä panostamalla liikuntaan, kulttuuriin, opetuksen laatuun, kaavoituksen esteettömyyteen ja vaikkapa teiden hiekoitukseen.

Jatkossa kunnat eivät enää maksa sote-alueelle käytön, vaan väestöpohjansa mukaan. Tämä on sinänsä hyvä, sillä yksittäinenkin kallis sairaus on saattanut heilauttaa pahasti pienen kunnan budjettia. Samalla on kuitenkin luotava valtionosuusjärjestelmään ja sote-alueen rahoitukseen elementtejä, jotka palkitsevat kuntia jatkossakin siitä, että kuntalaisten hyvinvointi lisääntyy.

Palvelunkäyttäjät oikeasti mukaan joka tasolle

Nyt keskitetään vain palvelujen järjestämistä, ei yksiköitä tai ihmisiä. Jatkossa siis Meilahden mäellä pohditaan, miten Hangosta Parikkalaan ulottuvan sotealueen asukkaat saavat palvelunsa. Tällaisesta mammutista tulee helposti jäykkä ja täysin ihmisen arjesta vieraantunut.

Siksi järjestöt täytyy kaikkialla ottaa mukaan sotealueiden luomiseen. Sosiaali- ja terveysjärjestöillä on ehdottomasti paras tuntuma edustamiensa ryhmien arkeen. Nyt haetaan sekä nykyistä parempaa että edullisempaa järjestelmää, ja se saavutetaan vain lähtemällä ihmisten eikä byrokratian tarpeista. SOSTE on valmis mukaan talkoisiin.

Täytyy myös rakentaa kanavat, joilla Pyhtään vanhusten ja Raaseporin diabeetikoiden todellisuus välittyy hallintoon – jatkuvasti. On välttämätöntä luoda jonkinlaiset alueelliset lautakunnat. Palvelujen käyttäjien edustajat on saatava mukaan sekä keskushallintoon että aluelautakuntiin.

Jos hyvinvointieroja halutaan todella kaventaa, sotepalvelujen ja kuntien vastuulle jäävien palvelujen yhteys pitää säilyttää elävänä. Siihen on jo kehitetty hyvä väline: hyvinvointikertomus sopii keskeisimmäksi viestinviejäksi paikallistasolta sotealueelle.

Fiksu säästää rahaa, nostaa laatua ja pitää alueen elinvoimaisena

Järjestämisvastuu on siis viidellä sotealueella, mutta tuotanto jää kuntiin. Mitä tämä oikeasti tarkoittaa? Minne siirtyvät kymmenet tuhannet sairaanhoitopiirien ja yhteistoiminta-alueiden työntekijät? Entä sairaanhoitopiirien miljardiomaisuus? Valistuneita vastauksia tarvitaan, jotta sopu säilyy toteutukseen saakka.

Yksityiset palveluntuottajat ovat jo ehtineet vaatia kaiken palveluntuotannon avaamista markkinoille. Tällainen kaikkien aikojen ulkoistamisharjoitus olisi varmasti pääomasijoittajien etu, mutta ihmisten etu se ei ole. On ehdottoman välttämätöntä, että tulevat sotealueet voivat ns. in house -periaatteella ostaa palveluja jäsenkunniltaan.

Samalla sotealueiden on ymmärrettävä, että edullisinta on turvata monipuoliset palvelumarkkinat. Alueelliset ja paikalliset tarpeet ja tuottajat on pidettävä pelissä mukana ja urakat pilkottava järkevän kokoisiksi. Toisaalta samaan aikaan, erikoissairaanhoitoa reippaasti keskittämällä, on mahdollisuus sekä saada seinistä ja laitteista satojen miljoonien säästöt että parantaa merkittävästi laatua ja potilasturvallisuutta.

Ihmisen näkökulmasta päivittäin tarvittavien palvelujen on oltava lähellä, leikkaukseen voi pari kertaa elämässään matkustaa kauemmaskin. Kokonaistaloudellisesti järkevää olisi siirtää myös matka- ja lääkekulujen korvaaminen sote-alueille. Tämä vähentäisi edelleen kustannusten osaoptimointia.

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: