fi | sv | eng

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät on kattojärjestö SOSTEn 200:s jäsen

09.12.2014, 11:13

Suuret asumiskulut ovat Suomessa tärkeä köyhyyden syy. Asumisen kalleuteen puuttuu nyt uusi yhdistys, Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry.

KOVA on asuntoalan edunvalvontajärjestö, jonka toiminta alkoi tänä syksynä. Sen perustivat yhdeksän suurimman kaupungin, Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen, Oulun, Lahden, Kuopion ja Jyväskylän vuokrataloyhtiöt. Niillä on lähes 120 000 vuokra-asuntoa ja asuntoihin jonottaa noin 50 000 ihmistä. Yhtiöt ovat voittoa tavoittelemattomia ja niiden asunnot ovat pysyvästi vuokra-asuntokäytössä.

Suomi on yhdistysten luvattu maa, mutta kohtuuhintaisen asumisen edistäjä ja puolestapuhuja meiltä on viime vuosina puuttunut, sanoo KOVAn toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen.

”KOVA haluaa nostaa vuokra-asumisen kunniaan. Kohtuuhintaisia asuntoja tarvitsevat tavalliset, työssäkäyvät ihmiset, joiden ulottumattomiin asumisen hinta on monin paikoin jo karannut. Asuntopolitiikka on koko Suomen asia, sillä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute hidastaa työvoiman liikkuvuutta ja sitä kautta talouskasvua”, Parkkonen sanoo.

Uusi yhdistys on sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön SOSTEn 200:s jäsen. Lähes kaikki valtakunnalliset sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat nyt vuonna 2012 toimintansa aloittaneen SOSTEn jäseniä. Varsinaisten 200 jäsenen lisäksi SOSTElla on yli 60 yhteistyöjäsentä, muun muassa kuntia ja ammattiyhdistyksiä.

SOSTE edustaa suurta osaa suomalaisista vauvasta vaariin. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtakunnallisilla keskusjärjestöillä on jäseninä yli 8 000 paikallisyhdistystä. Henkilöjäseniä sosiaali- ja terveysjärjestöissä on 1,3 miljoonaa. Vapaaehtoistyötä niissä tekee lähes puoli miljoonaa ihmistä.

Järjestöissä on töissä 30 000 henkeä. Lisäksi järjestöt ovat aktiivisia työttömien ja osatyökykyisten työllistäjiä. Järjestöistä on toiset 30 000 ihmistä saanut työtä työllistämistuilla.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen erityispiirre on se, että ne edustavat myös hyvin haavoittuvissa oloissa eläviä ihmisiä, kuten työttömiä, vammaisia, asunnottomia ja suojelua tarvitsevia lapsia. Näiden ryhmien ääni ei ilman järjestöjä kuuluisi yhteiskunnassa, sanoo SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

”Äänen kuuluminen ja kuunteleminen on nyt erityisen tärkeää, kun palvelujärjestelmää yritetään sote-uudistuksella muokata entistä paremmin kaikkia ihmisiä palvelevaksi”, Kiukas toteaa.

SOSTEn jäsenet

Lisätietoa

toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA ry,
puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kuntaliitto.fi

pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE,
puh. 040 592 4287, vertti.kiukas@soste.fi

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: