fi | sv | eng

Keinoja eriarvoisuuden lisäämiseen

12.02.2015, 10:08

VAALIT 2015

Jari Leino, puheenjohtaja, Muutos 2011

Eriarvoisuus on päivän muotisana, jota kuulee kaikkialla. Kun monikulttuurinen jengi pahoinpitelee suomalaislapsen ja ryöstää hänen kännykkänsä, viranomaiset syyttävät eriarvoistumista.

Suurin este eriarvoisuuden lisäämiselle oli sotien jälkeinen vahva tasa-arvokehitys suomalaisessa yhteiskunnassa: luokkayhteiskunta oli katoamassa, kaikille riitti töitä, kaikilla oli tasa-arvoiset mahdollisuudet kouluttautua ja yhteiskunta huolehti kaikkein heikoimmista. Niinpä suomalaisen yhteiskunnan sisäisen koheesion ja yhteenkuuluvuuden tunteen rikkominen oli välttämätöntä.

Yhtenäiskulttuuriin ja korkeaan koulutustasoon perustuvassa yhteiskunnassa paras tapa lisätä eriarvoisuutta on tuoda siihen ulkopuolelta ihmisiä, jotka eivät jaa samoja arvoja ja joilla on mahdollisimman vähän kykyä tai halua sopeutua elämään ko. yhteiskunnassa.

Toisin sanoen maahanmuutto kehitysmaista on ylivoimaisesti paras keino eriarvoisuuden lisäämiseksi Suomessa. Tähän tarkoitukseen käytettävät maahanmuuttajat kannattaa valita siten, että he ovat mielellään luku-, kirjoitus-, kieli- ja ammattitaidottomia ja kulttuurista, jossa ei arvosteta koulutusta. Sopeutumisvaikeuksia lisäävästä uskonnosta saa lisäpisteitä. Sodan ja väkivallan traumatisoimat tai itsekin väkivallan käyttäjinä kunnostautuneet ihmiset ovat mainiota ainesta tasa-arvoisen yhteiskunnan romuttamiseen.

Erityisen hyviä eriarvoisuuden lisääjiä ovat kouluttamattomat nuoret miehet, jotka ovat varttuneet agressiivisisessa, väkivaltaa ihailevassa kulttuuriympäristössä (ns. ”kunniakulttuurit”). Tällaisten nuorten miesten syrjäytymistodennäköisyys on erittäin suuri, joten monet heistä ajautuvat rikoksiin. Väkivalta- ja seksuaalirikosten lisääntyminen rikkoo yhteiskunnan perusturvallisuutta tehokkaasti.

Maahanmuutto kehitysmaista ja rajojen avaaminen ovat hyviä keinoja eriarvoisuuden lisäämiseen myös siksi, että ulkomaalaisten Suomessa tekemät rikokset kohdistuvat hyvin suurelta osin suomalaisen yhteiskunnan kaikkein heikoimpiin ja haavoittuvimpiin jäseniin: naisiin, lapsiin, vanhuksiin ja vammaisiin. Näille haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille voidaan helposti aiheuttaa pysyviä vammoja ja traumoja, jotka eriarvoistavat heidät loppuelämäksi. Ryöstetyksi tullut vanhus ei enää uskalla käydä pankkiautomaatilla tai edes kaupassa. Raiskatuksi tullut nainen tai lapsi ei enää uskalla luottaa yhteenkään mieheen.

Maahanmuuton avulla voidaan myös heikoimmin koulutetut suomalaiset syrjäyttää pysyvästi työelämästä.

Viimeistään tässä vaiheessa, tai jo otsikon lukiessaan, moni kysyy, että miksi ihmeessä kukaan hullu haluaisi lisätä eriarvoisuutta? Se on hyvä kysymys.

Minulla ei ole vastausta siihen, miksi Suomessa on viimeisten 25 vuoden ajan noudatettu sellaista politiikkaa, joka on omiaan lisäämään eriarvoisuutta ja syrjäytymistä. Jos joku olisi tarkoituksella suunnitellut tämän, hän ei olisi voinut onnistua paremmin.

Jos eriarvoisuutta halutaan vähentää, pitää yllä mainituista toimista luopua ja toimia täysin päinvastoin. Paras tie tasa-arvoon on työ: meidän on palattava Suomen alkuperäisen perustuslain sanamuotoon, jonka mukaan Suomen kansalaisten työvoima on valtiovallan erityisessä suojeluksessa. Suomalaiset työpaikat on varattava suomalaisille. Ulkomainen halpa- ja orjatyövoima, 9 e/pv pakkotyöt ja muut työmarkkinoiden häiriötekijät on poistettava.

Suomi on helposti tuhottavissa, jos eriarvoisuutta yhä lisätään tarkoituksellisesti. Mutta Suomi voidaan vielä pelastaa, jos hullusta ja vahingollisesta maahanmuuttopolitiikasta luovutaan.

Vaalien alla SOSTE on haastanut eduskuntapuolueet pienimmästä suurimpaan kertomaan omat näkemyksensä hyvinvoinnista. Sarjan aloittaa Jari Leino, Muutos 2011.

Saa kommentoida!

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

Suomi tarvitsee maahanmuuttoa

Nimi: soste_2

Muutos 2011 –puolueen blogi ei vastaa miltään osin SOSTEn arvomaailmaa. Se edustaa tunkkaista, sisäänpäin kääntynyttä maailmankatsomusta, josta itse haluan irtisanoutua sekä henkilökohtaisen arvomaailmani pohjalta että SOSTEn pääsihteerinä täydellisesti. Erilaisuus ei lisää eriarvoisuutta, se synnyttää uusia kohtaamisia ja uutta ajattelua –ilman sitä yhteiskunta ei kehity. Jos onnellisimpia ja tasa-arvoisimpia maita olisivat ne, jotka vähiten ottavat maahanmuuttajia, olisi Pohjois-Korea varmasti listan kärjessä.

Eriarvoisuutta synnyttää väärä yhteiskuntapolitiikka, sitä meillä on osattu tehdä ihan kotoperäisin voimin. Toki huonosti hoidettu siirtolais- ja kotouttamispolitiikka voi myös johtaa eriarvoisuuden kehittymiseen, mutta sitäkään politiikkaa eivät määrää siirtolaiset, vaan me kaikki, jotka politiikkaan voimme vaikuttaa. Suomessa on pitkä maahanmuuton perinne. Nykyiset suomalaisetkaan ole alkuperäisväestöä, saamelaiset kylläkin. Suuri osa suomalaista hyvinvointia on kautta vuosituhanten perustunut väestön liikkumiseen ja kaupankäyntiin. Monet suomalaiset yritykset ovat maahanmuuttajien perustamia, eikä hyvinvointivaltion säilyttäminen tulevaisuudessa ole kovin helppoa ilman maahanmuuton jatkumista ja jopa kasvua.

On myös outo näkemys, että kaikki suomalaiset edustaisivat samoja arvoja ja muualta tulleet joitain muita. Eivät suomalaiset ole koskaan olleet arvoiltaan homogeeninen yhteisö, enkä ainakaan itse pidä hyvänä, että siitä joskus sellainen kehittyisi.

Vertti Kiukas, SOSTEn pääsihteeri

12.02.2015, 10:34

SOSTE valitsi puolensa

Nimi:

Pääsihteerin yritys puhdistaa Suomen sosiaali ja terveys ry:n imagoa sen ensin annettua palstatilaa Venäjältä ohjatun uusnatsijärjestö Suomen Sisun propagandistille on tuomittu epäonnistumaan. Me vihapropagandan uhrit emme unohda tätäkään kotimaaltamme saamaamme selkäpuukkoa koskaan.

Kyllä sisällissota vielä Suomeenkin saadaan kun jokainen julkinen instituutio nyt vain osallistuu omalla pienellä panoksellaan - antamalla kansallissosialisteille haluamansa kanavat lietsoa Suomessa asuvien välille vihaa ja katkeruutta.

Feisal Thomas

12.02.2015, 12:32

Pakolaiskiintiö nollaan, työperäinen maahanmuutto pilviin

Nimi:

Suomi tarvitsee osaavaa työvoimaa. Maata pitäisi kehittää niin että sitä tänne kasautuisi. Tuloverotuksen järkeistäminen ja julksien sektorin leikkaaminen johtaisivat ympäristöön johon ulkomaalaisten yritysten olisi houkuttelevaa laajentaa. Tämä lisäisi työllistettyjä maahanmuuttajia sekä suomalaisille saatavissa olevia työpaikkoja. Pakolaisista ei hyödy kukaan ja "parhaitten" pakolaisten valitsemisella heidän lähtömaansa köyhtyy optimaalisista yksilöistä eikä lähtömaan tilanne koskaan parane.

12.02.2015, 13:20

Eliitti on päättänyt, mutta kansan pitäisi saada päättää

Nimi:

Vertti Kiuas meni asian ytimeen korostaessaan, että väärää yhteiskuntapolitiikkaa (tai tarkemmin ottaen väärää maahanmuuttopolitiikkaa) on tehty ihan kotoperäisin voimin. Nimenomaan suomalaisen eliitin (kansalta lupaa kysymättä) tekemät päätökset ovat johtaneet eriarvoisuuden lisääntymiseen. Siirtolaiset ovat tässä vain pelinappuloita.

Millä tahansa mittapuulla suomalaiset ovat olleet arvoiltaan varsin homogeeninen yhteisö. Sosialidemokratian "äiti ja isä", ruotsalaiset Alva ja Gunnar Myrdal totesivat aikoinaan, että hyvinvointivaltio voi toimia ainoastaan Ruotsin (ja muiden Pohjoismaiden) kaltaisessa etnisesti ja kulttuurillisesti homogeenisessa ympäristössä.

Lopuksi haluaisin vielä kiittää SOSTEa rohkeudestanne julkaista tämä hieman erilainen keskustelunavaus.

12.02.2015, 14:01

Punnittua puhetta

Nimi:

Pitkästä aikaa raikas ja realistinen perspektiivi eriarvoistumiseen, joka on ollut tähän asti käsitteenä pelkkää sanahelinää poliittisessa liturgiassa. Kiitos tästä herättelevästä mielipiteestä, Jari Leino.
Jukka Turunen, kuvataidekriitikko, vapaa toimittaja

12.02.2015, 14:11

Suomessa on pitkä maahanmuuton perinne, mutta..

Nimi:

Milloin Suomessa kehitystä on tapahtunut maahanmuuton ansiosta, ovat maahanmuuttajat olleet sivistynyttä ja kouluttautunutta väkeä. Tuolloin Suomessa ei ollut nykyisenkaltaista tulonsiirtojärjestelmää, joten elämässä oli pakko tehdä työtä ja yrittää - muuten ei tullut toimeen.

Maahanmuuttoa kun on niin monenlaista. On sitä, joka kehittää uutta ajattelua, ja sitä, joka synnyttää vain konflikteja.

"Suuri osa suomalaista hyvinvointia on kautta vuosituhanten perustunut väestön liikkumiseen ja kaupankäyntiin." Aivan, ei tulonsiirtoihin ja syrjäytymiseen.

12.02.2015, 14:26

Hyvä blogaus, heppoisat vastaukset

Nimi:

Tunteisiin vetoavat nolla-argumentit eli adjektiivit 'tunkkainen' ja 'sisäänpäin kääntynyt' eivät ikävä kyllä huijaa ketään.
Ellei ole asunut tynnyrissä, on huomannut kaikki nuo asiat joihin Leino viittaa. Ymmärrän kyllä tavallaan niitäkin, jotka ovat samaa mieltä, mutta työpaikka tai kaikki ihmissuhteet ovat riippuvaisia siitä että pitää näytellä tyhmää eli poliittisesti korrektia.

12.02.2015, 14:45

Kunnianloukkaus ja natsikortti

Nimi:

En tiedä, voiko Feisal Thomasia pitää keskivertona maahanmuuttajana, mutta hänen kommenttinsa, joka sisältää perusteettomia solvauksia ja aiheettoman natsikortin täyttää kevyesti kunnianloukkauksen tunnusmerkit.

SOSTE, julkaistessaan kirjoitukseni, edustaa perinteisiä suomalaisia arvoja, eli sitä, että asioista pystytään keskustelemaan avoimesti ja rauhallisesti, vaikka niistä ollaankin eri mieltä.

Feisal Thomas edustaa päinvastaista arvomaailmaa, jossa erilaiset mielipiteet on tukahdutettava uhkauksilla ja natsisolvauksilla. Feisal Thomasille erilaisuus - edes mielipiteen tasolla - on "vihapropagandaa" ja selkään lyöty puukko, joka - hänen mielestään - oikeuttaa hänet uhriutumaan JA julistamaan sisällissodan koko Suomelle.

Ihmisten kulttuuritaustasta johtuvat ajattelutapojen erot eivät voisi tulla selvemmin esille.

Jari Leino, pj, Muutos 2011 rp. (joka sivumennen sanoen ajaa yhtenä päätavoitteistaan suoraa demokratiaa eli todellista kansan valtaa, joten puoluettamme voitaisiin pitää ääridemokraattisena järjestönä)

12.02.2015, 14:47

Nokitan kunnianloukkaus- sekä natsi-natsi-korteilla

Nimi:

Mikäli puoluejohtaja Leinon mielestä "propagandistiksi" kutsuminen omien vihakirjoitustensa perusteella täyttää kunnianloukkauksen tunnusmerkit, niin tiedossa on massiivien kasa rahaa. Ainakin näin kaikkein pienimpään tuloluokkaan kuuluvan näkövinkkelistä.

Eipä nimittäin olisi allekirjoittaneelle ensimmäinen kerta tulla tuomituksi shikaanioikeudenkäynnissä sananvapausrikoksesta poliitikkoa kohtaan. Läpikorruptoituneen ja rasistisen oikeusjärjestelmän avulla jaossa olisi siis n. 1000-5000 euroa kärsimyskorvauksia Leinolle ja mahdollinen vankeustuomio minulle uusitusta rikoksesta. Tosin edellinen tuomioni tuli käsittääkseni Vladimir Putinin kutsumisesta ”mafiosoksi”, voihan olla että tämänkertainen katsotaan hieman pienemmäksi majesteettirikokseksi.

Ehkä kuitenkin kannattaisi Leinon ennen rikosilmoituksen jättämistä hieman miettiä tuota omaa ulosantia. Väität mm. minun 'julistaneen sisällissodan koko Suomelle'. Rankka väite eduskuntapuoluejohtajan asemasta yksityishenkilöä vastaan. Saanen tiedustella missä ja koska tämä julistukseni tapahtui?

Feisal Thomas

12.02.2015, 15:29

Vielä arvoista

Nimi:

Internet osaa kertoa SOSTE ry:n arvoista seuraavaa:

"SOSTEn keskeiset tehtävät ovat yhteiskunnallisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden toteuttaminen sekä ihmisten osallistumismahdollisuuksien parantaminen päätöksenteossa.
SOSTE edistää sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä sekä vahvistaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen mahdollisuuksia toimia ihmisten parhaaksi."

Olisin kysynyt vielä pääsihteeri Kiukkaalta, että edistääkö Suomen Sisun keskustelunavaus ja siihen liittyvä keskustelukulttuuri todella SOSTE ry:n arvoja, vai mitkä olivat ne perusteet joilla SS:n kansallissosialistiselle propagandalle päädyttiin antamaan palstatilaa kattojärjestönne etusivulta? Vieläpä juuri ennen vaaleja.

12.02.2015, 15:40

Miksi Soste julkaisi?

Nimi:

Soste julkaisi kolumnin osana sarjaa, jossa jokaisen eduskunnassa ryhmän omaavan puolueen (pienimmästä suurimpaan) puheenjohtajaa pyydettiin kirjoittamaan blogi. Muutos 2011 on yhden edustajan ryhmällä pienin ja siksi aloitti sarjan. Sosten kaltaisen kattojärjestön rooliin kuuluu tasapuolisuus, siksi tarjosimme mahdollisuuden kaikille ryhmille. Kaikki puheenjohtajat Timo Soinia lukuun ottamatta myös ovat tarjoukseen tarttuneet. Soste ei vastaa puheenjohtajien mielipiteistä. Avoimeen yhteiskuntaan ei kuulu sensuuri. Blogin luonteen vuoksi katsoin kuitenkin välttämättömäksi, että samalla julkaistaan kommentti esitettyihin väitteisiin.

12.02.2015, 16:21

Meillä on mielipiteenvapaus

Nimi:

Klassisen sanonnan mukaisesti ”olen kanssasi eri mieltä, mutta puolustan viimeiseen asti oikeuttasi sanoa niin”. Olin Leinon kirjoituksen luettuani järkyttynyt hänen mielipiteistään. (Tai sitten se oli korkealentoista ironiaa, joka ylitti oman kapasiteettini.) Hänellä on kuitenkin täysi mielipiteenvapaus. Näillä mielipiteillä hänen puolueensa on menossa eduskuntavaaleihin.

Pidän erittäin arvokkaana SOSTEn vaikuttamistoimintaa ja monipuolista panostamista eduskuntavaaleihin. SOSTEn suuntaan hyökänneiltä on ehkä jäänyt huomaamatta, että tällä blogilla SOSTE käynnistää eduskuntapuolueiden puheenvuorot aloittaen pienimmästä. Odotettavissa ovat siis kaikkien puolueiden näkökannat. Näitä kannattaa seurata tiiviisti - samoin kuin kaikkialla muuallakin käytävää vaalikeskustelua. Kuunnella, osallistua, vaikuttaa – vaaleissa ratkaistaan Suomen suunta.

Olen seurannut Kallion seurakunnan torstai-iltapäivien keskusteluja, joissa tänään olivat piispa Irja Askola ja ylipormestari Jussi Pajunen kirkkoherra Teemu Laajasalon haastateltavana ”kirkosta ja kaupungista”. Yleisökysymyksenä tiedusteltiin, minkä he näkivät ”toimialansa” suurimpana uhkana. Irja Askola näki sisäänlämpiävyyden, itsekkyyden, Jussi Pajunen segregaation. He puhuivat kirkosta ja Helsingistä. Miten minulle nyt tulee mieleen Suomi?

Pirjo Tiippana

12.02.2015, 16:32

Yksipuolista tasapuolisuutta

Nimi:

Eli jos islamistiterrroristeilla olisi tässä maassa perustuslain suoma oikeutensa perustaa puolue (jota ei siis sangen yleisestä harhaluulosta huolimatta nykyisellään ole), ja mikäli tällaisen hypoteettisen puolueen puoluejohtajana toimiva fundamentalistisaarnaaja maalailisi SOSTE:lle laatimassaan kolumnissaan kaikkien kristittyjen ristiinnaulitsemista, olisi se vain SOSTE ry:n arvojen mukaista julkaista sellainenkin kirjoitus, tasapuolisuuden nimissä?

Muuhan olisi sitä sensuuria ja vielä vastoin avointa yhteiskuntaanne, mitä ei vastaavasti äärioikeistolaisen poliitikon agitaatio vähemmistöjä vastaan ja kunnialoukkauskanteilla uhkailu tietenkään ole?

Feisal Thomas

Ps. Toisin kuin joku anonyymi sostelainen väittää, ilmeisesti vielä uskookin, SOSTE-blogipalvelun päätoimituskunta on todellisuudessa vastuussa myös Jari Leinon kirjoituksesta. Ei silti huolen häivää, tässä autonomisessa osassa Venäjän suuriruhtinaskuntaa lait kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja ylläpitäjän vastuusta ovat täysin kuolleita kirjaimia.

12.02.2015, 16:54

(Ei otsikkoa)

Nimi:

Erittäin paikkansapitävä kirjoitus!

12.02.2015, 19:56

(Ei otsikkoa)

Nimi:

Konflikteja synnyttävä maahanmuutto on pysäytettävä kokonaan. Maahanmuuttajien ei saa antaa muodostaa slummeja Suomeen, vaan heidät on valittava tarkasti ja palautettava, mikäli ongelmia ilmenee. Hajasijoittaminen ja hyvin vähäinen osuus väestöstä paikallisesti (ihan porraskäytävätasolla) estää slummiutumisen käynnistymisen. Muuttajia ei tulisi ottaa sekasortoisista maista, koska samalla sekasorto tulee maahamme. Ihmisiä tulee auttaa lähtökohtaisesti siellä missä he olevat tai samankaltaisissa maissa. Siellä voidaan samalla rahalla myös auttaa useampia ja he pääsevät paremmin jaloilleen omassa kulttuurissaan ja omalla kielellä, kuin on mahdollista kalliissa Suomessa.

12.02.2015, 20:07

Kiitos!

Nimi:

Kiitos Leinolle hienosta ja asiallisesta kirjoituksesta ja sostelle siitä, että sentään julkaisitte, vaikka kirjoitus onkin vallitsevan virallisen totuuden vastainen.
Suomi iei tarvitse eriarvoistumista yhtään enempää, vaan tasa-arvoa ja sitä ei tulla saamaan jos sellaiset kulttuurit, jotka eivät kunnioita naisia ja lapsia saavat lisää jalansijaa Suomessa.

12.02.2015, 21:17

Saako sittenkään kommentoida?

Nimi:

Tuolla ylempänä lukee, että saa kommentoida, mutta täältä on poistettu asiallisia kommentteja. Syy ilmeisimmin on se, että ovat Virallisen Totuuden Vastaisia ja samaa mieltä pj Leinon kanssa.

13.02.2015, 06:39

No huh

Nimi:

Karmaisevaa tekstiä, todella reipas aloitus vaaliblogien sarjaan.

13.02.2015, 10:18

Suomalaisten asiat kuntoon!

Nimi:

Kiitos Jari Leinolle hyvästä kirjoituksesta, tarkkasilmäisestä havainnoinnista ja rohkeudesta kertoa asiat juuri kuin ne ovat! Esittämäsi asiat sohaisevat paikkaan, joka tuntuu olevan lähes tabu. Ns. humanistit tuntuvat haluavan ummistaa silmänsä kertomiltasi asioilta. Suomella ei ole varaa olla tyhmä.

13.02.2015, 23:10

Jari Leinolta täyttä faktaa

Nimi:

Jari Leino kertoo ja kuvaa sen mitä mm Suomen pääkaupunkiseudulla tänä päivänä tapahtuu: ulkomailta lähinnä pakolois-statuksella tulleet tuovat vihaa, väkivaltaa ja Suomen vastaanottajamaan räikeää halveksuntaa. Edes rikollisia ei saada palautettua lähtömaihin, ja Jihad-taisteluista palaaville tarjotaan paluuta erittäin kalliilla erikoispalveluilla höystettynä mistään kuluista välittämättä, turvallisuudesta puhumattakaan. Yllä kommenteissa "Feisal" jopa viittaa "izlamisti-jihadisteihin, joiden tulisi saada ristiinaulita ja tuhota kaikki Suomen kristityt", tällaisten vertailujen teko on täysin ala-arvoista ja käsittämätöntä, varsinkin kun Leinon kirjoituksessa ei viitattu mitenkään uskontoihin. Leinon kirjoituksessa ei edes vielä tuotu esiin mitä ko ulkomailta tuotettava eriarvoistuminen Suomelle maksaa, ja vrt. Norjan ministeritasolta infottuna New York Times 19.9.2014 kertoo, että Norjassa 1 kpl pakolaisen kustannus on 125000 $/vuosi, joka vastaava kulutaso on Suomessakin, tosin Suomessa kuluja ei kerrota kansalle !

14.02.2015, 00:36

Kerrankin asiaa

Nimi:

Kerrankin poliitikko puhuu asiaa. Pisteet sananvapaudelle!

14.02.2015, 02:47

Kuka on kartalla?

Nimi:

Tulee näistä kommenteista kuva ettei paljon maailman tapahtumia seurata. Otetaan Jyrki Kataisen haaveilemat 1,8 miljoonaa maahanmuutajaa nostamaan talous tasapainoon, niin sitten riittää poliisiiseille, syyttäjille, asianajajille, turvakotien ja pimeille lääkäreille enemmän ansiotuloa.

14.02.2015, 04:35

SOSTE Pysykää totuudessa

Nimi:

Hyvä kirjoitus, Jari Leino.
Vertti Kiukas "Erilaisuus ei lisää eriarvoisuutta, se synnyttää uusia kohtaamisia ja uutta ajattelua –ilman sitä yhteiskunta ei kehity". Kehitysmaista tuleva luku- ja kirjoitustaidoton joukko on ilman veronmaksajien tukea ja resurssipanostusta vailla minkäänlaisia mahdollisuuksia kehittää yhteiskuntaa. Kohtaamiset hyödyttävät tulijoita, vievät aikaa ja aiheuttavat ylimääräistä työtä kanta-asukkaalle. Suomalainen hyvinvointi on tullut suomalaisella työllä ja länsimaisella maahanmuutolla. Ei maahanmuutolla Euroopan ulkopuolisista maista. Jos maahanmuutosta ja maahanmuuttajien perustamista yrityksistä oli hyötyä, tapahtui se kauan sitten. Nyt maahanmuuttajien yritykset ovat harvassa ja nekin yleensä yhteiskunnan tuin perustettuja. Todellisuuteen herääminen ja tosiasioitten tunnustaminen auttaisi myös eriarvoisuuden vähentämistä. Henkiset arvot, rehellisyys ja luottamus kunniaan!

14.02.2015, 21:27

Onko rasismi tasapuolisuutta?

Nimi:

Soste tekee tällä kampanjallaan ikävän työn maamme vähemmistöille. Jos itse olisin jossain jäsenjärjestössä, vaatisin välittömästi kaiken yhteistyön lopettamista.

On eri asia olla tasapuolinen, kuin kaivaa esille natsismin takia perussuomalaisista erotetun hörhön puolueen puheenjohtaja kirjoittamaan visvainen vihakirjoitus Sosten sivuille kampanjan aloitukseksi.

Eikö teillä ole järjestössä ketään asiallista, aikuista ihmistä, jolla olisi tahtoa estää kokonaisten ihmisryhmien solvaaminen järjestönne sivuilla?

Voi olla, että teillä on hyviä tavoitteita. Tällaisella toiminnalla ne eivät valitettavasti toteudu.

15.02.2015, 08:41

paikkansapitämätöntä, vastenmielistä

Nimi:

Tämän täytyy varmaan olla joku toimitusharjoitteiijan lispahus?

15.02.2015, 09:05

Koulutuksen arvostamattomuus?

Nimi:

Mitkä kulttuurit mahtavat olla niitä, joissa ei koulutusta arvosteta?
Kaikista maailman maista kun ei oikein voi tietää, miten siellä koulutusta arvostettaisiin, kun kouluja, varsinkaan ilmaisia, ei yksinkertaisesti ole jokaisessa kaupunginosassa kuten meillä Suomessa.
Ja vaikka meillä on ilmainen koulutus kuinka pitkälle tahansa, siitä huolimatta meillä on poikkeuksellisen paljon oppimattomia vieraan pelkääjiä.

15.02.2015, 10:28

Asiaa

Nimi:

Jari Leinolta erittäin hyvä, asiallinen ja oikeaan osunut kirjoitus. Kiitokset Leinolle näiden asioiden esille tuomisesta. Täältä lähtee kevään vaaleissa yksi varma ääni Muutokselle.

15.02.2015, 12:46

Leino ei kunnioita sote-ammatissa toimivia

Nimi:

On mielenkiintoista että Leinon kirjoitus ilmestyy nimenomaan tämän järjestön sivuilla. Sosiaali- ja terveysala on yksi suuria maahanmuuttajien työllistäjiä, lähi- ja sairaanhoitajia. Sairaaloissa on paljon maahanmuuttajataustaisia töissä.

Leinon kirjoitus häpäisee nimenomaan näitä ihmisiä. Ihmettelen sitä, miten hänen kirjoituksensa on sallittu tämän liiton sivuilla. Leinolla on sananvapaus, mikä tarkoittaa hänen oikeuttaan kirjoittaa omassa blogissaan ihan mitä haluaa lain puitteissa. Sostella ei olisi ollut mitään velvollisuutta antaa hänen sylkeä maahanmuuttajien päälle vihaansa.

15.02.2015, 13:52

Reino-Leino vanhoja temppujaan tekemässä

Nimi:

Edellinen kommentoija osuu naulan kantaan: Leinolla on oikeus kirjoittaa omassa blogissaan "ihan mitä haluaa lain puitteissa", sen sijaam sostella "ei olisi ollut mitään velvollisuutta antaa hänen sylkeä maahanmuuttajien päälle vihaansa". Sananvapauden salliminen on eri asia kuin olla aktiivisesti tarjoamassa alustaa Leinon toiminnalle.

Ilmeisesti siellä ei olla oltu tietoisia siitä, mitä sama tyyppi on jo vuosia hommaillut ympäri nettiä, alkaen "Reino"-nimimerkillä kirjoittamastaan mukahauskasta rasistisesta ohjeistuksesta maahanmuuttajille.

15.02.2015, 14:01

Sananvapauden törkeää väärinkäyttöä

Nimi:

Jari Leino tällä törkeääkin törkeämmllä avauksella häpäisee kaikki. SOSTEn, alan työntekijät, toki samalla myös itsensä ja erittäin kyseenalaisen puolueensa, joka nyt lähinnä koostuukin niistä, joita edes Perussuomalaiset eivät huoli riveihinsä tai ovat potkineet pois. Sananvapauteen kuuluu sananvastuu ja Vertti Kiukas on arvioinut tilanteen pahasti väärin suostuessaan julkaisemaan tämän ihmisiä ja arvojamme halventavan kirjoituksen.

15.02.2015, 14:05

Ei maahanmuuttajia OECD:n ulkopuolelta

Nimi:

Tärkein asia on maahanmuuton laatu. Luku- ja kirjoitustaidottomista paimentolaisista ei hyödy kuin kotimainen verovaroilla elävä "maahanmuutoteollisuus". Länsimaiset eritysiosaajat olisivat parhaita, mutta heitä on vaikea saada koska 1 ilmasto, 2 palkkaus, 3 verot, 4 ei vetovoimaisia yrityksiä tai tieteessä riittäviä tutkimusresursseja. Vetovaimatekijänä meillä on tarjota puhdas ympäristö ja toistaiseksi turvallinen yhteiskunta, mutta maahanmuuttopolitiikkamme on romuttamassa jälkimmäisen. Me saamme liikaa niitä, jotka tulevat elämään yhteiskunnan kustannuksella tai rötöstelemään. Haittamaahanmuutto on lopetettava.

15.02.2015, 20:44

Saman kolikon toinen puoli

Nimi:

Ongelma ei ole pelkästään, kuten Jari Leino hyvin toteaa, kestämätän maahanmuutto kolmansista maista, vaan ongelma on myös ns. liberaali feminisoitunut suomalainen/pohjoismaalainen yhteiskuntamalli. Nimittäin sisällissodan jälkeen Suomi ei ole ollut näin kahtiajakaantunut, meillä on toisella puolella työtätekevät, rauhaa ja omaa kulttuurillista viitekehystään rakastavat suomalaiset, ja heitä vastassaan uusliberaalit valtion suojatyöpaikoissa aikaansa viettävät suvaitsevaiset. Suvaitsevaisten etnomasokismi, ns. häpeä ja viha omaa kulttuurillista viitekehystä kohtaan on huikea! Kaikki keinot (energia, resurssit) on valjastettu osoittaakseen, että maahanmuutto afrikasta tai arabiasta on luonnollista, rikkautta sekä kaikkea mahdollista muuta positiivista, kun samaan aikaan halutaan antaa kuva, että suomalainen valkoihoinen mies ei ole mitään.

Vaikka kuitenkin tämä suomalainen valkoihoinen mies on luonut kaiken sen, missä suvaitsevainen muun maan parantaja aikaansa tälläkin hetkellä viettää. Ongelma on myös se, että ei ole välimuotoja. Olet joko suvaitsevainen tai rasisti. Näin meillä Suomessa 2015 Anno Domini. Jari Leino on eräs harvoista viimeisistä 'vapaustaistelijoista'.

16.02.2015, 21:04

Vertti Kiukas on valehtelija

Nimi:

Suomi ei tarvitse maahanmuuttoa.

"Suuri osa suomalaista hyvinvointia on kautta vuosituhanten perustunut väestön liikkumiseen ja kaupankäyntiin. "
Jos puhutaan vuodesta 0-1000, kotimainen turkis on rikastuttanut kansaa. Eikä liity mitenkään puolustamaasi mamutukseen. Jos puhutaan 1000-1900 niin monikulttuurisuus (ruotsin ja venäjän valta) on vain tuonut tuhoa ja nälänhätiä ja sotia. Viimeiset sata vuotta hyvinvointiyhteiskuntaa on järjestelmälliseti tuhottu viemällä rahaa suomalaisilta ja pumppaamalla sitä ulkomaalaisille. Miten voi olla mahdollista, että joudumme ottamaan velkaa, jotta voimme kustantaa Afrikan sotaherroille aseita, mutta samalla täytyy leivätkin ottaa pois mummoilta koto Suomessa?

"On myös outo näkemys, että kaikki suomalaiset edustaisivat samoja arvoja ja muualta tulleet joitain muita. Eivät suomalaiset ole koskaan olleet arvoiltaan homogeeninen yhteisö, enkä ainakaan itse pidä hyvänä, että siitä joskus sellainen kehittyisi."

Ei tätä muuten voi katsoa, kuin että HALUAT, että kunniamurhat sun muut barbaariset tavat sallitaisiin Suomessa.

"Nykyiset suomalaisetkaan ole alkuperäisväestöä, saamelaiset kylläkin. "
Paksu emävale, nykyiset saamelaiset ovat tulleet 1500-luvulla. Sitä ennen nykyiset suomalaiset asuttivat Suomen eteläisen kärjen, geneettisesti ensimmäiset saamelaiset ovat tulleet vasta jälkeenpäin pohjoisemmille alueille jäiden vetääntyessä.

18.02.2015, 14:54

Suomi nousuun ?

Nimi:

Iso osa ihmisistä tietää miten työn on käynyt. Matalapalkka aloilla palkat ovat todella matalat ja kilpailu järjetöntä.

Tuon ''Monet suomalaiset yritykset ovat maahanmuuttajien perustamia, eikä hyvinvointivaltion säilyttäminen tulevaisuudessa ole kovin helppoa ilman maahanmuuton jatkumista ja jopa kasvua.'' kommentin perään voisi kysyä kuinka monta syntyperäistä suomalaista noilla pizzeria klaaneilla ja pimeää työvoimaa käyttävillä siivouspuljuilla työllistetään. Myönnetään se että noita ns yrityksiä on pilvin pimein ja ne toimivat lähinnä firman perustajan maanmiehillä jotka ovat yleensä alipalkattuja ilman oikeuksia jne.

Tuohon perään vielä edellisistä johtuva vääristynyt tarjous ja hinnoittelu kilpailu kaataa rehellisiä suomalaisia pienyrittäjiä jotka hoitavat lailliset velvollisuutensa työntekijöitään ja yhteiskuntaa kohtaan.

Kaikki tietävät nämä asiat vaikkei näistä saa yleensä nostaa mitään meteliä koska se ei olisi korrektia vai mitä?

Niin juu ja vielä lopuksi tsemppiä Jari Leinolle. Et ole yksin asiasi kanssa.

18.02.2015, 20:06

Hyvä Jari Leino

Nimi: Eila Hassinen

Hyvä kirjoitus Jari . Kirjoitat asiasta, josta tässä yhteiskunnassa on tehty tabu. Näistä asioista ei edes saisi puhua . Ja Sosten pääsihteerille terveiset, että nyt olisi vihdoinkin aika avata silmät ja ruveta katsomaan asioita vähemmän ruusunpunaisten silmälasien läpi. Ja mitä tulee mainitsemaanne " kohtaamiseen" jotka synnyttävät "uutta ajattelua." Todellakin. Jos kohtaaminen esim. päättyy nuoren naisen raiskaukseen, niin ainakin minun ajatteluuni se vaikuttaa negatiivisesti. En halua suomeen naisia alistavaa väkivaltaista kulttuuria. Jos maassa ei voi elää maan tavalla ja kunnioittaa meidän lakeja, tapoja ja ihmisiä voi lähteä omaan kotimaahansa takaisin. Ja huomautan vielä, että tämä ei ole rasismia vaan suomalaisen naisen turvallisuuden huomioimista. Suomessa meidän pitäisi ensisijaisesti keskittyä oman maan kansalaisten hyvinvointiin ja siihen kuuluu yhtenä osana naistemme turvallisuus työmatkalla liikennevälineissä, kaduilla ja myös kotona . Ääri-imiöiden humani hyväksyminen mukaan suomalaiseen elämänmenoon ja kulttuuriin on väärin.

15.03.2015, 09:24

Keinoja eriarvoisuuden lisäämiseen

Nimi: Hannele Pajunen

Hyvä kirjoitus.Kaiken lisäksi ihan totta.

20.03.2015, 23:52

Miksei tosiasioita saa sanoa ääneen?

Nimi: Väinämöinen

Hyvä kirjoitus, joka taisi olla hieman liian älykäs äärisuvaitsevaisille.

Leino kuvaa keinoja, jotka lisäävät eriarvoisuutta. Näistä yksi on pyrkimys ylisuureen maahanmuuttoon kunniakulttuurimaista. Tällaista politiikkaa Suomen hallitus on pitkäjänteisesti ajanut. Tästä seuraa johtopäätös, että Suomessa on tahallisesti tai tahattomasti ajettu politiikkaa, joka lisää eriarvoistumista.

Mutta sen sijaan, että myönnettäisiin tosiasiat, Kiukas ja muut kukkahatut hyökkäävät kirjoittajaa kohtaan olkiukoilla natsikortti viuhuen.

23.03.2015, 18:26

Hyvä kirjoitus!

Nimi:

Kiitos hyvästä näkökulmasta, paljon täyttä asiaa ja vieläpä sellaista, mitä ei uskalleta ääneen sanoa.

07.04.2015, 22:55