fi | sv | eng

Kehitysyhteistyörahojen leikkaukset vaikuttavat kipeästi SOSTEn jäseniin

25.09.2015, 14:08

SOSTEn jäsenjärjestöihin kohdistuvat kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaukset vaihtelevat 2 000 ja 2,2 miljoonan euron välillä. Niiden vuoksi kohdemaissa joudutaan vähentämään, karsimaan tai lopettamaan toimintaa sekä vähentämään henkilöstöä.

Useilla järjestöillä leikkaukset vähentävät henkilöstöä myös kotimaassa. Vaikutukset vaihtelevat 0,5-5 henkilötyövuoden välillä.

Monissa järjestöissä kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaukset heijastuvat myös järjestön muuhun toimintaan. Ne horjuttavat toiminnan kokonaisuutta ja resursseja on yritettävä löytää jostain muualta.

Leikkaukset näkyvät suurimmalla osalla palkkakuluissa tai toiminnan vähentämisenä ja hankkeiden lopettamisena. Mahdollisuudet hoitaa tärkeää työtä heikkenevät.

Kehitysyhteistyömäärärahoja leikataan ilman siirtymäaikaa. Järjestöt näkevät, että tästä koituu lisähaittaa. Aikataulun kireys hankaloittaa suunnittelua, uusien rahoituslähteiden löytämistä ja hankkeiden hallittua alasajoa. Myös henkilöstövähennykset ja suomalaisen kehitysyhteistyön maine huolettavat.

SOSTE selvitti kehitysyhteistyörahojen leikkausten vaikutuksia jäseniinsä minigallupilla syyskuussa. Vajaa kymmenesosa SOSTEn jäsenistä tekee tällä hetkellä kehitysyhteistyötä.

Erja Saarinen