fi | sv | eng

Kattojärjestöiltä toimintaohje vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä

06.05.2014, 11:20

Lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostausta voidaan tietyissä tilanteissa selvittää toukokuun alussa voimaan tulleen lain mukaan. Nuoriso-, liikunta- ja sosiaali- ja terveysalan kattojärjestöt Allianssi, Valo ja SOSTE sekä kulttuurialan toimijoita edustava Taiteen edistämiskeskus Taike julkaisevat tänään järjestöille toimintaohjeen lain soveltamisesta.

Näiden alojen järjestöillä on runsaasti vapaaehtoisvoimin lapsille ja nuorille järjestettyä harrastus- ja muuta toimintaa esimerkiksi kerhoissa, leireillä ja urheiluseuroissa. Ne ovat jo pitkään kehittäneet lasten ja nuorten turvallisuutta takaavia käytäntöjä ja tehneet omia ohjeitaan. Nyt valmistunut toimintaohje avaa tuoreeltaan uuden lain sisältöä.

”Lasten ja nuorten turvallisuus ja henkilökohtainen koskemattomuus on kaikkein tärkeintä. Tärkeää on myös se, että järjestöt voivat jatkossakin edistää lasten ja nuorten hyvinvointia vapaaehtoisvoimin”, sanoo sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön SOSTEn lakimies Anneli Pahta.

”Jo tieto siitä, että rikostausta voidaan selvittää, auttaa ehkäisemään häirintä- ja hyväksikäyttötapauksia”, Pahta uskoo.

Sekä uudessa laissa että toimintaohjeessa korostetaan, että lasten turvallisuus ja henkilökohtainen koskemattomuus varmistetaan parhaiten kehittämällä toimintatapoja ja lisäämällä avoimuutta.

”Vapaaehtoisten rikostaustan selvittäminen on täydentävä toimi, jota voidaan haluttaessa käyttää tietynlaisissa vapaaehtoistehtävissä”, Anneli Pahta korostaa.

Toimintaohjeeseen on koottu tietoa ongelmia ehkäisevistä toimintatavoista. Olennaista on luoda ilmapiiri, jossa häirinnästä ja kaltoinkohtelusta voidaan puhua avoimesti. Lasten ja nuorten turvallisuuden varmistamiseksi on syytä sopia käytännöt ja nimetä turvallisuusasioiden vastuuhenkilö.

Ohjeessa käsitellään myös lasten ja nuorten turvallisuuskasvatusta, sillä heidän on tärkeä tuntea oikeutensa. Yksi hyvä keino ehkäistä ongelmia, on antaa heidän valita oma luottohenkilönsä, jonka puoleen he uskaltavat kääntyä kaikissa asioissa.

Ennaltaehkäisevien toimintatapojen lisäksi ohje kertoo, miten toimia, jos häirintää tai hyväksikäyttöä epäillään tai sitä esiintyy. Ohjeesta selviää myös, miten rikosrekisteriotetta haetaan ja miten sitä järjestössä käsitellään.

Kattojärjestöt haluavat välittömästi lain tultua voimaan tukea järjestöjä lain soveltamisessa ja kiinnittää huomion lasten ja nuorten turvallisuutta varmistaviin toimintatapoihin. Ohjeen laatineet tahot järjestävät asiasta myös laajan koulutuksen 9. toukokuuta Helsingissä.

Toimintaohje on kaikkien lapsille ja nuorille vapaaehtoistoimintaa järjestävien tahojen vapaasti hyödynnettävissä sellaisenaan tai omien ohjeiden pohjana. Ohjetta ovat kommentoineet oikeusministeriö ja Oikeusrekisterikeskus.

Toimintaohje pdf-muodossa

Lisätietoja

lakimies Anneli Pahta, SOSTE, p. 040 742 9511, anneli.pahta@soste.fi
erityisasiantuntija Kristiina Heinonen, Valo, p. 040 521 3282, kristiina.heinonen@valo.fi
johtaja Ville Savilampi, Allianssi, p. 040 900 4892, ville.savilampi@alli.fi
suunnittelupäällikkö Tiina Kuoppa, Taiteen edistämiskeskus, p. 029 533 0801, tiina.kuoppa@minedu.fi

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Sen jäseninä on 121 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä.

SOSTE on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 250 sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja yhteisöä.

Valo on valtakunnallinen liikunnan ja urheilun palvelu- ja kehittämisjärjestö, jonka jäseninä on 88 liikuntajärjestöä tai muuta yhteisöä.

Taiteen edistämiskeskus, Taike, on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen taiteen edistämisen asiantuntijavirasto.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: