fi | sv | eng

SOSTEn kärkitavoitteet

Kaksi kolmesta suomalaisesta pitää sosiaali- ja terveysjärjestöjen tarjoamaa tukea tärkeänä omalle hyvinvoinnilleen. Se on paitsi apua ja tukea, myös arjessa tapahtuvaa osallistumista ja vaikuttamista yhtä lailla oman elämän kuin tärkeiksi katsomien asioiden puolesta.

Usein juuri järjestö kanavoi ihmisten aktiivisuuden teoiksi ja edelleen viesteiksi poliittiseen päätöksentekoon. Tämä on matalan kynnyksen demokratiaa ja kansalaisjärjestötoiminnan ydin. Ei ole yhdentekevää millaisessa toimintaympäristössä tätä työtä tulevaisuudessa tehdään.

Järjestöt tavoittavat myös kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset. Siksi ne pitävät esillä perusoikeuksia sekä hyvinvointiin tehtäviä investointeja ja kanavoivat kriittisiäkin ääniä lainsäädäntötyöhön. Näin järjestöt ovat mukana yhteiskunnallisissa muutoksissa vaikuttamassa tutkimuksen ja järjestötyöstä karttuvan kokemuksen avulla.

SOSTE kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysjärjestöä rakentamaan sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja vastuullista yhteiskuntaa. Tällä hetkellä SOSTEn visio yhdessä tehty hyvä elämä kaikille konkretisoituu alla oleviin kärkitavoitteisiin.

Osallisuutta ja elinvoimaa edistävä sote- ja maakuntauudistus

Onnistunut sote- ja maakuntauudistus kaventaa terveyseroja ja panostaa ennaltaehkäisyyn. Järjestöillä on uudistuksessa keskeinen rooli osallisuuden vahvistajana sekä palveluiden tuottaja ja kehittäjänä.
Lue lisää. (pdf)

Oikeudenmukainen ja riittävä perusturva kaikille

Oikeudenmukainen perusturva takaa riittävän toimeentulon erilaisissa elämäntilanteissa ja vastaa työmarkkinoiden muutokseen. Perusturvan uudistaminen ei saa johtaa vähimmäisturvan tason laskuun.
Lue lisää. (pdf)

Tuetaan kansalaisjärjestöjen elinvoimaa uudistamalla avustusjärjestelmä ja keventämällä tarpeetonta sääntelyä

Vahva ja vapaa kansalaisyhteiskunta on demokratian, sosiaalisen pääoman syntymisen ja yhteiskuntarauhan edellytys. Kansalaisyhteiskuntaa voidaan vahvistaa keventämällä tarpeetonta normiohjausta ja uudistamalla avustusjärjestelmä.
Lue lisää. (pdf)

Asiakasmaksut eivät saa olla hoidon ja hoivan este

Tasapainoisen terveyspolitiikan lähtökohta on tarjota jokaiselle terveydentilan edellyttämät laadukkaat palvelut riippumatta sosioekonomisesta asemasta tai taloudellisesta tilanteesta. Tämän edellytys on kohtuulliset sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksut.
Lue lisää. (pdf)

Rakennetaan kasvua investoimalla kaikkien työllisyyteen

Toimiva työllisyyspolitiikka huomioi osatyökykyiset ja tarjoaa polun työelämään kaikille. Aktiivisen työvoimapolitiikan resurssit ovat muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomessa vähäiset. Tähän tarvitaan muutos.
Lue lisää. (pdf)

Edistetään kansanterveyttä oikeilla veroratkaisuilla

Sosiaali- ja terveyspolitiikan painopisteen tulee olla hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä terveyserojen kaventaminen. Oikeilla veroratkaisuilla voidaan edistää kansanterveyttä, tasata tuloeroja sekä tasapainottaa valtiontaloutta.
Lue lisää. (pdf)