fi | sv | eng

Karjaan sote-pilotti toi laatua ja säästöjä

14.06.2016, 09:39

Vuosituhannen vaihteessa Karjaan kaupunki osti lähes kaikki sosiaali- ja terveyspalvelunsa järjestöltä, Folkhälsanilta. Karjaa ulkoisti perusterveydenhuollon ja vanhustenhuollon palvelunsa vuonna 1998 Folkhälsanin tehtäväksi monivuotisella sopimuksella. Käytännössä palvelut tuotti varta vasten perustettu Meltolan terveydenedistämisalue. Kunta hoiti edelleen osan tehtävistä, koska ne ovat viranomaistehtäviä.

Olin vuosina 1988–1995 sosiaalijohtajana Karjaalla ja siirryin myöhemmin terveydenedistämisalueen palvelukseen. Terveydenedistämisalueella tavoiteltiin paljon samoja asioita kuin sote-uudistuksella. Säästöjä haettiin satsaamalla avohuoltoon, terveyden edistämiseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon integraatioon.

Sosiaali- ja terveyspalvelut olivat hyvin lähellä toisiaan. Ihmisiä ei tarvinnut siirrellä eri palveluiden välillä vaan Meltolan terveydenedistämisalueelta sai lähes kaikki peruspalvelut.

Kuvio oli pienessä mittakaavassa aika lailla samanlainen kuin sote-uudistuksessa. Tosin kilpailua eri toimijoiden välillä ei ollut ja toiminta kaatuikin tähän monopoliasemaan. Konsepti osoittautui siihen aikaan kunnallispoliittisesti mahdottomaksi, vaikka se hoidon kannalta oli hyvin toimiva.

THL:n edeltäjä Stakes tutki uudenlaista palveluiden järjestämistapaa ja havaitsi, että Karjaa säästi ratkaisulla etenkin erikoissairaanhoidon menoissa. Satsaus avohuoltoon näkyi menojen kasvuna, mutta kun erikoissairaanhoidot menot vähenivät, kokonaisuudesta saatiin säästöjä.

"Terveyden edistämisellä ja sote-yhteistyöllä pystyttiin vähentämään erikoissairaanhoidon kustannuksia"

Malli osoitti, että terveyden edistämisellä ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöllä pystyttiin vähentämään erikoissairaanhoidon kustannuksia. Aikaan saatiin myös hyvin toimiva terveyskeskus, jossa lääkärinvirat oli täytetty ja kaikki lääkärit olivat erikoistuneet yleislääketieteeseen.

Edelleen vähän harmittaa, että terveydenedistämisalueesta piti luopua. Asun Karjaalla ja ihmiset kaipaavat sitä edelleen. Alue ehti toimia kokonaisuutena 7–8 vuotta.

Olen käytännössä nähnyt, että sosiaali- ja terveydenhuollosta ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä saadaan toimiva kokonaisuus. Sen rakentaminen oli kyllä valtava työ ja kyseessä oli vain yhden 9 000 asukkaan kunnan alue. Samantapaisia elementtejä sisältävää sote-uudistusta tehdään yhdellä kertaa koko Suomessa.

Sote-uudistus on tässä vaiheessa kuin saippua kylpyammeessa: Aina, kun luulee saaneensa siitä otteen, se luiskahtaa taas pois. Tulee jotain uutta. Välillä mietin, onko kenelläkään uudistuksesta kokonaiskuvaa – kyseessä on valtava uudistus. Sosiaali- ja terveydenhuolto on pidetty erillään toisistaan ja olen käytännössä törmännyt siihen, että pientenkin muutosten tekeminen tähän jakoon on hankalaa.

Valinnanvapauden käytännön soveltamisessa on monia kysymysmerkkejä, mutta itse näen sen plussana järjestöille. Asiakkaat pitävät järjestöjä luotettavina ja laadukkaina toimijoina, jotka eivät hae palveluillaan voittoa vaan ihmisten auttamista.

Terveyspuoli on sosiaalipuolta paremmin valmistautunut sote-uudistukseen, samoin valveutuneet hyvinvoivat ihmiset, jotka kykenevät hyödyntämään valinnanvapautta. Minua huolestuttavat heikoimmassa asemassa olevat ihmisryhmät.

Sosiaalipalveluiden lisäksi olen huolissani pienten järjestöjen palveluista tulevaisuudessa. Monilla järjestöillä yhdistyvät nämä kaksi uhkaa. Pienissä järjestöissä on syvällistä osaamista jostain tietystä asiasta ja työtä tehdään sydämellä. Järjestöt ovat hyvin tärkeitä toimijoita kokonaisuudessa, toivottavasti myös tulevaisuudessa.

Stefan Mutanen, toimitusjohtaja, Samfundet Folkhälsan

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: