fi | sv | eng

Kansalaislähtöisyyttä vahvistettava aluehallinnossa

13.03.2013, 10:00

SOSTE pitää tärkeänä, että aluehallinnon uudistamisesta on tehty laaja selvitys. On kuitenkin valitettavaa, että laajan selonteon tuloksena syntyneet kehittämisehdotukset jäävät melko kevyiksi, selonteko arvioi varsin laajasti virastojen sisäistä toimintaa ja sisäisiä yhteyksiä eikä kansalais-/asiakasnäkökulma korostu tehtäväksiannosta huolimatta. SOSTE toivoo kiinnitettävän huomiota seuraaviin:

1. Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan haasteet ratkaistava
2. Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen siirtäminen aluehallintovirastoille on järkevää myös syrjäytymisen ehkäisemisen näkökulmasta
3. Asiakas- ja kansalaislähtöisyyttä vahvistettava aluehallinnossa
4. Tietojärjestelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa saatava yhteensopiviksi ja ajan tasalle
5. Avien määrärahoja ja määrää uudistettava suhteessa tehtäviin ja vaatimuksiin
6. Kuntarakenneuudistus ja sosiaali- ja terveyspalvelurakenneuudistus huomioitava aluehallintoa kehitettäessä