fi | sv | eng

Julkisen vallan ja järjestöjen kumppanuussopimus hyödyttää molempia

28.04.2015, 09:27

Erja Saarinen, viestinnän asiantuntija

Englannissa julkinen rahoitus ei tuki järjestöjen suuta vaan hallintoa voi arvostella vapaasti. Järjestöt saavat lausuntojen antamiseen 12 viikkoa, jotta ne ehtivät kuulla kunnolla kaikkia, joita asia koskee.

Muun muassa tällaisia konkreettisia parannuksia on tuottanut kansalaisyhteiskunnan ja julkishallinnon välinen kumppanuussopimus The Compact. Olisiko sillä käyttöä meilläkin?

Kansallista ja paikallista sopimista

Kansalaisyhteiskunnan toimijat ja hallitus solmivat ensimmäisen kumppanuussopimuksen 1998. Siitä lähtien sopimus on uusittu aina hallituksen vaihtuessa. Sen takana ovat myös oppositiopuolueet.

Sopimus määrittelee julkishallinnon ja vapaaehtoissektorin suhteen, kummankin roolit ja velvollisuudet niin kansallisesti kuin paikallisesti. Valtakunnallisen sopimuksen lisäksi on solmittu 165 paikallista sopimusta.

Jokaisessa ministeriössä on virkamies, joka tuntee sopimuksen ja vastaa siitä, että sen mukaan toimitaan.

Periaatteet eivät jää sanahelinäksi

Sopimus pohjaa viiteen periaatteeseen:

  • vahvaan, monimuotoiseen ja itsenäiseen kansalaisyhteiskuntaan
  • tehokkaaseen ja avoimeen politiikkaohjelmien ja palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen
  • herkästi kansalaisten tarpeisiin ja näkemyksiin reagoiviin ja korkealaatuisiin politiikkaohjelmiin ja palveluihin
  • selkeisiin johtamisjärjestelyihin, kun ohjelmia tai palveluita muutetaan.
  • tasa-arvoiseen ja reiluun yhteiskuntaan

Periaatteet eivät ole abstraktia sanahelinää vaan ne on muutettu osapuolia sitoviksi toimiksi.

Sopimukseen on esimerkiksi kirjattu, ettei vapaaehtoisilta peritä maksua rikostaustan tarkistamisesta. Hallitus on sitoutunut vähentämään byrokratiaa pieniltä järjestöiltä ja vapaaehtoisilta, jotka toimivat useammissa vapaaehtoistehtävissä. Se on myös lisännyt avoimuutta ja avannut dataa kansalaisyhteiskunnan käyttöön.

Aikaa kunnolliseen kuulemiseen

Kumppanuussopimus on selkeyttänyt järjestöjen kuulemista: lausunnon tekemiseen on varattu pääsääntöisesti 12 viikkoa, jotta järjestöt pystyvät kysymään näkemyksiä jäseniltään, luottamushenkilöiltään, vapaaehtoisilta ja palveluiden käyttäjiltä.

Järjestöt taas ovat sitoutuneet selvittämään omasta piiristään laajasti eri ryhmien näkemyksiä ja tuomaan selvästi esiin, keitä ne edustavat, missä ominaisuudessa ja miltä pohjalta edustamisesta on sovittu.

Ennakoitavampaa rahoitusta

Vierailin viime joulukuussa kaikkien sektoreiden vapaaehtoisjärjestöjä edustavassa NCVO:ssa, The National Council for Voluntary Organisations. Järjestö arvioi, että sopimus on tuottanut monia hyötyjä:

Se varmistaa, että järjestöt ovat vapaita nostamaan esiin ja kritisoimaan, mitä tahansa aiheita tai hallituksen toimintaa, vaikka ne saisivat julkista rahoitusta.
Ensimmäisen vuosikymmenen aikana sopimus on parantanut järjestöjen julkista rahoitusta: yleensä rahaa saa nyt entistä pitemmäksi ajaksi, kolmeksi vuodeksi ja maksut tulevat etukäteen, jolloin toimintaan on helpompi ryhtyä.

Tehokkuutta ja säästöjä

Sopimuksen mukaan aina arvioidaan politiikkatoimien sosiaaliset, ympäristö- ja taloudelliset vaikutukset. Ylipäänsä järjestöjen ja julkishallinnon suhteet ovat parantuneet paikallisesti ja kansallisesti. Tämä on johtanut molemminpuolisiin hyötyihin; tehokkuuteen ja säästöihin.

Viimeisin sopimus on vuodelta 2010. Britanniassa järjestetään parlamenttivaalit toukokuussa ja sen jälkeen sopimus on taas tarkoitus uusia.

Lisätietoa kumppanuussopimuksesta tarjoaa The Compact Voice. Se edustaa järjestöjä sopimusneuvotteluissa ja sopimuksen toimeenpanossa.

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

Big society

Nimi: Cso

Olisi kiinnostavaa kuulla näkemyksiä sopimuksen suhteesta Briteissä vallalla olevaan big society-ohjelmaan ja ajatteluun. Sitä on kai pidetty osin julkisen vallan vastuun siirtämisenä kansalaisyhteiskunnalle. Lisäksi näiden paikallisten sopimusten yksityiskohtaisuus ja juridinen puoli kiinnostavat.

29.04.2015, 23:18

Käytäntö ja teoria/The Compact

Nimi: Briitta Koskiaho

Britanniassa pääministeri on käymässä vaaleihin. Kohta saamme tietää, miten Big Societyn käy. The Compact on olennainen osa Big Society -ohjelmaa, jossa kansalaisyhteiskuntaa vastuutetaan ja sen vuoksi sen kanssa oli solmittava myös uusi yhteiskuntasopimus. Idea on sinänsä hieno mutta samaan aikaan kansalaisyhteiskunnallisten toimijoiden avustuksia on pienennetty. Ei ole ihan helppoa löytää uutta rahoitusta toiminnalle menetettyjen rahojen sijasta. Samaan aikaan pitäisi ottaa kantaakseen uusia tehtäviä. Tässä tilanteessa ollaan nyt vaalien kynnyksellä. Saa nähdä, mikä on tulevaisuus. Olen kirjassani Kumppanuuden sosiaalipolitiikkaa etsimässä (2014) analysoinut Big Societyn kaarta Britanniassa 2010-2014.

03.05.2015, 19:21