fi | sv | eng

SROI-opas järjestöjen toiminnan taloudelliseen arviointiin

Järjestöt, vaikuttavuus & raha

SROI-arviointimenetelmä

SROI eli Social Return on Investment -menetelmä on yksi hyvä vaihtoehto järjestöjen toiminnan taloudelliseen arviointiin. SOSTE on toimittanut oppaan, joka esittelee menetelmän perusteet ja johdattelee yleisemmin taloudellisen arvioinnin maailmaan.

Järjestöjen työn tulosten näkyväksi tekeminen on yhä tärkeämpää. Kun yhteiskunnassa taloudelliset resurssit ovat aiempaa niukemmat ja rahoittajat peräävät rahoilleen todennettua vastinetta, järjestöiltäkin vaaditaan jatkuvasti toiminnan vaikutusten osoittamista.

Erilaiset arvioinnin ja kustannusvaikuttavuuden osoittamisen menetelmät ja työkalut tulevat tällöin tarpeeseen. SROI on yksi tällainen menetelmä.

Juha Klemelän kirjoittamassa oppaassa käydään järjestöesimerkkejä hyödyntäen läpi SROI-arvioinnin eri vaiheet. Esimerkit osoittavat, että menetelmä taipuu monenlaisten järjestöjen ja monenlaisen toiminnan arviointiin.

SROI yhdistää arviointitutkimuksen, sosiaalisen tilinpidon sekä kustannus-hyötyanalyysin elementtejä. Siinä rahalla ilmaistu vaikuttavuus suhteutetaan sen tuottamisen kustannuksiin, jolloin toiminnan kustannuksia ja hyötyjä voidaan punnita johdonmukaisesti. Tulosten rahallistaminen ja kustannus-hyötysuhteen laskeminen SROI-analyysilla tuottavat informaatiota, josta voi olla hyötyä niin oman toiminnan jäsentämisessä ja ohjaamisessa kuin kommunikoinnissa sidosryhmien, erityisesti rahoittajien kanssa.

Oppaan julkaisemisen lisäksi SOSTE järjestää koulutuksia SROI-arviointimenetelmästä koulutuskiertueellaan ympäri Suomea. Kouluttajina toimivat oppaan tekijä Juha Klemelä ja taloudelliseen arviointiin perehtynyt erityisasiantuntija Antti Pelto-Huikko SOSTEsta.

SOSTEn taloudellisen arvioinnin verkosto kokoaa yhteen aiheesta kiinnostuneet järjestötoimijat.


SROI-opas on luettavissa maksutta verkossa


Korjauksia painettuun oppaaseen

Sivun 50 alaviitteen 11 sisältö on täydentynyt seuraavanlaiseksi:

Myös palkkatukijakson jälkeisten verotulojen muutos on diskontattava — laskutoimitukset ovat liitteessä 2. Tärkeä yleinen tieto on, että SROI-menetelmän vakiintuneen käytännön mukaan kaikki investointivuodesta t=0 alkaneet vaikutukset sijoitettaisiin alkamaan vuodesta t=1 eteenpäin ja diskontattaisiin. Tässä oppaassa investointivuoden vaikutukset on esityksen helpottamiseksi sijoitettu alkamaan samasta vuodesta, eikä niitä siten tarvitse diskontata (ks. myös liite 1).

Sivulla 78 liitteen 1 luettelemiin mallia yksinkertaistaviin oletuksiin on lisätty seuraava:

ŸSROI:n vakiintuneen käytännön mukaan kaikki VERSTAS ry:n investointivuodesta t=0 alkaneet vaikutukset sijoitettaisiin alkamaan vuodesta t=1 eteenpäin ja diskontattaisiin. Lisätietoja saa Social Value UK:n SROI-oppaan sivuilta 44 ja 67–68 (Nicholls, Lawlor, Neitzert & Goodspeed 2012). SOSTE:n SROI-oppaassa tilannetta on kuitenkin yksinkertaistettu laskelmien ja esityksen helpottamiseksi. Investointivuoden t=0 vaikutukset on sijoitettu alkamaan samasta vuodesta t=0, eikä niitä siten tarvitse diskontata. Investointivuoden jälkeen sijoittuvat vaikutukset on oppaassa diskontattu alkaen vuodesta t=1.