fi | sv | eng

Sosiaalibarometrit vuosilta 2012 - 2016

Tilaa barometrit sähköpostitse julkaisut@soste.fi.


Sosiaalibarometri 2016

Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta

Keväällä 2016 valmistellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista ja perustulokokeilua sekä valmistaudutaan toimeentulotuen maksatuksen siirtymiseen Kelaan vuoden 2017 alusta. Sosiaalibarometrin erityiskatsaus kertoo tuoreeltaan, mitä näistä uudistuksista ajattelevat sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavat johtajat ja Kelassa toimeentuloturvaetuuksista vastaavat henkilöt.

Sosiaalityöntekijät näkevät läheltä uudistusten vaikutukset kansalaisten arkeen. Sosiaalibarometriä varten on kysytty ensimmäistä kertaa myös heidän näkemyksiään tulossa olevista uudistuksista. Yksi vastaaja korostaa, että nyt tarvitaan aitoa asennetta asiakkaan parhaaksi. Monet ilmaisevat huolensa muutosten vaikutuksista asiakkaisiin: ”Huoli asiakkaista on tällä hetkellä suuri. Miten heidän käy muutoksen myötä.”

Kyselyn vastaukset on kerätty alkuvuodesta 2016.

Sosiaalibarometri 2016 -pdf muodossa

Sosiaalibarometri 2016 - selailtavassa muodossa

Anne Eronen, Timo Lehtinen, Pia Londén, Anne Perälahti

ISSN 1237-7708, ISBN 978-952-6628-14-1

Hinta 30 € + toimituskulut.

SOSTE suosittelee -sarja

SOSTE rekommenderar


Sosiaalibarometri 2015

Näkyykö talouden taantuma jo väestön hyvinvoinnissa? Miten eriarvoisuutta pitäisi vähentää? Onko perusturvan taso riittävä? Entä millainen on lastensuojelun asiakkaiden tilanne?

Sosiaalibarometri 2015 kertoo myös, miten paikallisesti sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavat johtajat arvioivat kaatuneen sote-uudistuksen vaikutuksia: mistä uudistuksen osista olisi heidän mielestään syytä pitää kiinni.

Kyseessä on jo 25:s Sosiaalibarometri. Se kuvaa hyvinvoinnin, julkisten palvelujen sekä palvelujärjestelmän tilaa ja kehityssuuntia kuntien sosiaali- ja terveystoimen, Kelan toimistojen ja TE-toimistojen johdon arvioimana. Kyselyn vastaukset on kerätty loppuvuodesta 2014.

Tyyne Hakkarainen, Pia Londén, Juha Peltosalmi

ISSN 1237-7708, ISBN 978-952-6628-13-4

Hinta 30 € + toimituskulut.

Sosiaalibarometri 2015 tulostettavassa muodossa (pdf).

Sosiaalibarometri 2015 selailtavassa muodossa.

Sosiaalibarometrin tiivistelmä.

SOSTE suosittelee -sarja

Socialbarometern 2015: Förord och SOSTE rekommenderar


Sosiaalibarometri 2014

Miltä näyttää väestön hyvinvointi? Tulisiko työttömyysturvan vastikkeellisuutta lisätä ja etuuksia siirtää lisää Kelan vastuulle? Miten TE-palvelujen uudistaminen on onnistunut? Miten nuorten hyvinvointia tukevat nuorisotakuu ja muut uudet keinot? Näiden kysymysten lisäksi Sosiaalibarometri 2014 kertoo arvioita mm. terveyspalvelujen valinnanvapauden vaikutuksista, yhteispalveluista sekä hyvinvointikertomuksesta kunnan työvälineenä.

Sosiaalibarometri luotaa hyvinvoinnin, julkisten palvelujen sekä palvelujärjestelmän ajankohtaista tilannetta ja ennakoituja kehityssuuntia. Tulokset perustuvat vuodenvaihteessa 2013–2014 kerättyihin asiantuntija-arvioihin. Vastaajina on kuntien sosiaali- ja terveystoimen, Kelan toimistojen sekä TE-toimistojen johto.

Sosiaalibarometrin tuottaa SOSTE ja sen tekevät Anne Eronen, Tyyne Hakkarainen, Pia Londén ja Juha Peltosalmi 
ISSN 1796-5950, ISBN 978-952-6628-07-3

Hinta 30€ + toimituskulut.

Katso mediainfon 23.4.2014 tiedote.

Sosiaalibarometri 2014 tulostettavassa muodossa (pdf).

Sosiaalibarometri 2014 selailtavassa muodossa.

SOSTE suosittelee sarja


Sosiaalibarometri 2013

Sosiaalibarometri on kuvannut vuosittain hyvinvointipalvelujen, palvelujärjestelmän ja hyvinvoinnin ajankohtaista tilannetta ja muutossuuntia jo 23 vuoden ajan. Se toimii eräänlaisena arviopuntarina yhteiskunnassa, palvelujärjestelmässä sekä sosiaali- ja terveyspolitiikassa tapahtuville muutoksille ja muutossuunnille. Ajankohtaisteemoina tarkastellaan tänä vuonna sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen uudistamista, sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamista sekä vaikeimmassa työllisyystilanteessa olevien työllistämistä.Vastaajat ottavat kantaa myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tilaan kunnissa sekä sosiaalietuuksien väärinkäyttöön.

Sosiaalibarometrin tulokset pohjautuvat vuodenvaihteessa 2012–2013 toteutettuun laajaan kyselytutkimukseen. Näkemykset on koottu valtakunnallisesti kattavasti sosiaalijohdon, terveyskeskusten, Kelan toimistojen ja työ- ja elinkeinotoimistojen johtajilta sekä sosiaalihuollosta vastaavien lautakuntien puheenjohtajilta.

Sosiaalibarometrin toimittavat Anne Eronen, Tyyne Hakkarainen, Pia Londén, Päivi Nykyri, Juha Peltosalmi ja Riitta Särkelä.

ISBN 978-952-6628-04-2, ISSN 1237-7708

174 sivua, hinta 30 euroa

Sosiaalibarometri 2013 selailtavassa muodossa.

Sosiaalibarometri 2013 tulostettavassa muodossa.


Sosiaalibarometri 2012

ilmestynyt 17.4.2012.

Miltä sosiaali- ja terveyspalveluiden tilanne näyttää paikallistason asiantuntijoiden arvioimana? Millä aikataululla kuntauudistuksessa tulisi edetä? Miten sosiaali- ja terveyspalvelut tulisi jatkossa järjestää? Onko sosiaali- ja terveyspalveluiden resursointia vähennetty? Näihin kysymyksiin löytää Sosiaalibarometri 2012 vastauksia ja kuvaa sosiaali- ja terveyspalveluja sekä palvelujärjestelmän ajankohtaista tilannetta. Lisäksi se kertoo arvioita mm. nuorisotakuun sekä sosiaalisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen toteutumisesta.Sosiaalibarometrin tulokset perustuvat vuodenvaihteessa 2011–2012 kerättyihin asiantuntija-arvioihin. Vastaajina ovat kuntien sosiaalitoimen, terveyskeskusten, Kelan toimistojen ja TE-toimistojen johto sekä sosiaalihuollosta vastaavien lautakuntien puheenjohtajat.

Sosiaalibarometri on ilmestynyt vuodesta 1991 lähtien Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton (STKL) julkaisemana. Tämä 22. Sosiaalibarometri 2013 oli ensimmäinen, jonka SOSTE on julkaissut.

ISBN 978-952-6628-00-4, ISSN 1237-7708

160 sivua, hinta 30 euroa

Katso Sosiaalibarometriin liittyvät tiedotteet.

Sosiaalibarometri selailtavassa muodossa.

Sosiaalibarometri tulostettavassa muodossa.


Tilaukset

Sähköpostitse julkaisut@soste.fi.