fi | sv | eng

Järjestöbarometri

Järjestöbarometri kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta ja toimintaedellytyksistä sekä tulevaisuuden haasteista. Järjestöbarometri on ilmestynyt vuodesta 2006 ja sen tuottaa SOSTE. Painetun kirjan tilaukset lomakkeella.


Järjestöbarometri 2018

Julkaistaan 9.10.2018 M/S SOSTElla.


Järjestöbarometri 2016

Julkaistu 30. syyskuuta 2016. Tutustu julkaisuun.


Järjestöbarometrin erillistarkastelu: sosiaali- ja terveysyhdistysten vuosikymmen 

Järjestöbarometrin erillistarkastelu vuosina 2005-2014 rekisteröidyistä ja purkautuneista sosiaali- ja terveysalan yhdistyksistä.

Uusia yhdistyksiä rekisteröidään edelleen runsaasti. Kymmenen viime vuoden aikana niitä on rekisteröity vuodessa yhtä paljon tai jopa enemmän kuin 1900-luvulla keskimäärin. Myös sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiä on syntynyt vähintään samaan tahtiin kuin 1900-luvulla.

Vaikka viimeiset kymmenen vuotta ovat olleet sosiaalisen median ja siellä viriävän kansalaistoiminnan laajenemisen aikaa, yhdistystoiminta yleensä ja erityisesti sosiaali- ja terveysalan yhdistystoiminta ei ole korvautunut muulla tavoin järjestetyllä kansalaistoiminnalla.

Tekijä: Juha Peltosalmi

Selvitys tulostettavassa muodossa | Selvitys selattavassa muodossa | Infografiikka | Tiivistelmä | Sammandrag på svenska | PPT- diat toimijoiden käyttöön


Järjestöbarometri 2014

Vuoden 2014 erityisteemana on sosiaali- ja terveysjärjestöjen vaikuttamistoiminta.

Ensimmäistä kertaa tietoa on koottu kahdesta teemasta myös liikunta- ja nuorisojärjestöiltä: barometrissä tarkastellaan, miten hallinnollinen työ kuormittaa eri alojen järjestöjä ja miltä vapaaehtoistoiminnan tilanne niissä näyttää.

Järjestöbarometri perustuu noin sadan valtakunnallisen sosiaali- ja terveysjärjestön sekä yli tuhannen paikallisyhdistyksen vastauksiin. Hallinnollisen työn kuormittavuutta ja vapaaehtoistoimintaa koskeviin kysymyksiin ovat vastanneet myös valtakunnalliset liikunta- ja nuorisojärjestöt. Kyselyjen ohella on hyödynnetty tilasto- ja rekisteriaineistoja.

Tekijät: Juha Peltosalmi, Tyyne Hakkarainen, Pia Londén, Vertti Kiukas, Riitta Särkelä

ISBN 978-952-6628-10-3, ISSN 1796-5950

164 sivua, hinta 30 €.

Järjestöbarometri tulostettavassa muodossa (pdf)

Järjestöbarometri selailtavassa muodossa

Lataa diapaketti tuloksista (ppt)

SOSTE suosittelee -sarja

SOSTE rekomenderar


Erillisselvitys:

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen taloudellinen avustaminen suurissa kaupungeissa vuonna 2014

SOSTEn selvitys 2014

Julkaisu tulostettavassa muodossa


Järjestöbarometri 2014 -erityisteema

Byrokratian ongelmat ja vapaaehtoistoiminta järjestöissä

Kolme kattojärjestöä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi sekä valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio Valo ovat kartoittaneet jäsenjärjestöjensä vapaaehtoistoimintaa ja toimintaa vaikeuttavaa hallinnollista taakkaa.

Kyselyyn vastasi 166 valtakunnallista nuoriso- ja kasvatus-, sosiaali- ja terveys- sekä liikuntajärjestöä. Vastaajajärjestöissä on yhteensä 2,6 miljoonaa jäsentä.

Järjestöjen mukaan toimintaan liittyvä byrokratia on lähes kauttaaltaan työlästä ja vie liikaa resursseja – aikaa ja rahaa – varsinaiselta toiminnalta. Järjestötoiminta nojaa edelleen vahvasti vapaaehtoistoimintaan. Ihmiset eivät kuitenkaan enää sitoudu kuten ennen – osin byrokratian takia, jos resurssit kuluvat hallinnolliseen työhön varsinaisen toiminnan sijaan.

Tästä esitteestä voit lukea selvityksen tulokset sekä kattojärjestöjen yhteiset suositukset ongelmien ratkaisemiseksi. Selvitys on osa vuoden 2014 Järjestöbarometria.

Julkaisu tulostettavassa muodossa (pdf)

Julkaisu selailtavassa muodossa


Järjestöbarometri 2013

Järjestöbarometri kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta, toimintaedellytyksistä sekä muutoksista ja tulevaisuuden haasteista. Tämänvuotisen Järjestöbarometrin erityisteemoina ovat kuntoutuspalvelut ja kilpailuttamisen vaikutukset järjestöjen palveluille.

Järjestöbarometri on laadittu vuosittain vuodesta 2006 alkaen. Tulokset perustuvat valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjstöjen toiminnanjohtajien sekä yli tuhannen paikallisyhdistyksen vastauksiin. Lisäksi on hyöydynnetty tilasto- ja rekisteriaineistoja. Niistä keskeisimmät ovat RAYn avustustilastot sekä Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteri.

Tekijät: Anne Eronen, Tyyne Hakkarainen, Pia Londén, Juha Peltosalmi ja Riitta Särkelä.
ISSN 1796-5950, ISBN 978-952-6628-06-6
198 sivua, hinta 30 euroa, tilaukset sähköpostitse julkaisut@soste.fi.

Katso infotilaisuuden 27.11.2013 tiedote

Järjestöbarometri 2013 tulostettavassa muodossa (pdf).

Järjestöbarometri 2013 selailtavassa muodossa.

Tiivistelmä, ruotsi

Tiivistelmä, englanti


Sosiaali- ja terveysjärjestöt hyvinvoinnin rakentajina

Tämä julkaisu sisältää tutkittua tietoa sosiaali- ja terveysjärjestöistä: määristä, jäsenistä, vapaaehtoisista, toimialoista, toimintamuodoista,
palveluista, työllistämisestä, resursseista ja tulevaisuudennäkymistä. Faktojen kautta avautuu koko suomalaisen sosiaali- ja terveysjärjestökentän laaja kirjo. Päättäjät haastetaan vahvistamaan yhdistystoimintaa.

Julkaisu selailtavassa muodossa

Julkaisu tulostettavassa muodossa


Järjestöbarometri 2012

Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä
Juha Peltosalmi - Tyyne Hakkarainen - Riitta Särkelä - Anne Eronen

JÄRJESTÖBAROMETRI® on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden toiminnasta ja siihen osallistuvista sekä järjestöjen yhteiskunnallisesta roolista, sen muutoksesta, toiminnan resursseista ja tulevaisuuden haasteista. Tämänvuotisen Järjestöbarometrin erityisteema on järjestöjen suhde eri toimijoihin.

Järjestöbarometrin tulokset perustuvat valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnanjohtajilta ja aluetyöntekijöiltä sekä yli tuhannelta paikallisyhdistykseltä vuoden 2012 alussa kyselyillä koottuihin tietoihin. Keskeisimmät käytetyt tilasto- ja rekisteriaineistot ovat Raha-automaattiyhdistyksen avustustilastot sekä Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteri.

JÄRJESTÖBAROMETRIn toteutti Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry vuodesta 2006 vuoteen 2011. Järjestöbarometri 2012 on järjestyksessään seitsemäs ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n ensimmäinen.

ISBN 978-952-6628-03-5, ISSN 1796-5950
231 sivua, hinta 30 euroa, tilaukset sähköpostitse julkaisut@soste.fi.

Lue Järjestöbarometriin liittyvät tiedotteet ja mediainfon diaesitys.

Järjestöbarometri selailtavassa muodossa

Järjestöbarometri tulostettavassa muodossa


Järjestöbarometri 2011 – Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Juha Peltosalmi – Riitta Särkelä

JÄRJESTÖBAROMETRI on ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden toiminnasta ja siihen osallistuvista, yhteiskunnallisesta roolista ja sen muutoksesta, resursseista sekä tulevaisuuden haasteista. Vuoden 2011 Järjestöbarometrin erityisteemana on kilpailuttamisen vaikutukset järjestöille. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto 2011, 196 sivua, hinta 25 euroa.


Tilaukset

Sähköpostitse julkaisut@soste.fi.

SOSTE suosittelee -sarja

Barometrien johtopäätökset tiiviisti teemoittain.

Lue lisää

 

Infografiikka

Tietoa sote-järjestöistä

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysyhdistysten
vuosikymmen 2005-2014

Lue lisää


Tilaa julkaisuja