fi | sv | eng

Järjestöbarometri

Ajankohtaista tietoa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnasta

Järjestöbarometri kerää ja julkaisee ajankohtaista tietoa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnasta, toimintaedellytyksistä, toimintaympäristöstä ja niiden muutoksista. Barometri perustuu valtakunnallisten järjestöjen johdolle sekä paikallisyhdistyksille julkaisuvuoden alussa tehtyihin kyselyihin sekä keskeisiin tilasto- ja rekisteriaineistoihin.

Alla ajankohtaisin barometri, tutustu myös aiempiin järjestöbarometreihin. Käytä somessa häsää #järjestöbaro.


Järjestöbarometri 2018

Järjestyksessään yhdestoista barometri käsittelee järjestöjen vapaaehtoistoiminnan tilaa, jäsenten ja jäsenyyden merkitystä järjestöjen toiminnalle, hallinnollisen työn kuormittavuutta ja sitä koskevia kehittämisehdotuksia sekä järjestöjen työllistämistä ja sähköisiä palveluja. Julkaisun erityisteemassa tarkastellaan tänä vuonna syitä ja taustoja, jotka ovat johtaneet purkautuneiden alan yhdistysten toiminnan loppumiseen tai jatkumiseen jossain toisessa muodossa.

Järjestöbarometri 2018 suositukset ja päätulokset

  1. Autonominen järjestötoiminta tuottaa eniten tuloksia
  2. Hallinnollinen taakka kuormittaa järjestöjä
  3. Sote- ja maakuntauudistuksen seuraukset huolestuttavat järjestöjä
  4. Järjestöt ovat tärkeitä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäjiä
  5. Vapaaehtoistoiminta voi hyvin – ei nujerreta sitä byrokratialla

Järjestöhaastattelut

Järjestöbarometrissä on myös mielenkiintoisia sote-järjestöjen arjesta kertovia haastatteluja.

Lue koko barometri ja esittelymateriaali

Lue Järjestöbarometri 2018 kokonaisuudessaan: Issuu | pdf | painotuote
Lataa esitysmateriaalia: infografiikat (pptx, 8 Mt) | esite
Jaa sosiaalisessa mediassa: lataa infografiikat someen

Uutiset

Järjestöbarometri 2018 uutisia: