fi | sv | eng

Hyvinvoinnin edistäminen


Kansanterveysjärjestöt ja alkoholielinkeinot

Lataa tästä pdf

Terveyden edistämisen keskuksen Päihde- ja mielenterveysfoorumin julkaisu, jossa kuvataan sosiaali- ja terveysjärjestöjen suhdetta alkoholiteollisuuteen. Julkaisuun sisätyy tutkimuksen perustuvaa taustatietoa, näkökulmia ja kysymyksiä, joiden pohjalta järjestö voi linjata, millä perusteilla se tekee tai ei tee yhteistyötä alkoholielinkeinon kanssa.

Julkaisua voi hyödyntää myös yhteistyökumppaneiden valinnassa ja yhteistyön pelisääntöjen laatimisessa.

 


 

Sosiaalisesti kestävä kehitys

Anneli Pohjola ja Riitta Särkelä (toim.)

Tässä kirjassa nostetaan näkyviin sosiaalinen kestävyys, joka yhteiskunnallisissa keskusteluissa jää liian usein talouden varjoon. Julkaisun tavoitteena on avata ja konkretisoida sosiaalisesti kestävän kehityksen käsitettä ja sen eri ulottuvuuksia. Monipuolisen asiantuntemuksen omaavien kirjoittajien artikkelit avaavat käsitettä kuudestatoista eri näkökulmasta. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto 2011, 212 sivua, hinta 35 euroa.


Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen

Järjestöt suunnan näyttäjinä, toimittaneet Päivi Rouvinen-Wilenius ja Pirjo Koskinen-Ollonqvist

Julkaisunostaa esiin järjestöjen mahdollisuudet vahvistaa terveyden tasa-arvoa. Terveyden tasa-arvoa lähestytään ihmisten voimavarojen vahvistamisen ja voimaantumisen kautta. Julkaisuun sisältyy konkreettisia työ­välineitä terveyden tasa-arvon edellytysten sekä osallisuuden arvioimiseen. Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja 9/2011, 127 sivua, hinta 20 euroa.

Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen selailtavassa muodossa

Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen tulostettavassa muodossa


Terveyden edistäminen esimerkein – Käsitteitä ja selityksiä

Savola, E. & Koskinen-Ollonqvist, P.

Lataa tästä pdf

Kirjan 1. osa tarkastelee terveyden edistämistä erilaisten lähtökohtien, määrittelyjen ja historiallisen kehityksen kautta. 2. osaa voi käyttää erillisenä terveyden edistämisen sanastona, jossa esimerkkien avulla kuvataan terveyden edistämisessä käytettäviä keskeisiä käsitteitä ja niiden sisältöä. Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja 3/2005, 104 s, 10 euroa.


Käytäntöjä terveyden edistämiseksi

Katsaus terveyden edistämisen rakenteiden kehittämistyöhön. 

Aalto-Kallio, M & Mäkipää, E.

Lataa tästä pdf

Katsaus pyrkii vastaamaan terveyden edistämisen rakenteiden kehittämistyötä koskeviin tavoitteisiin ja tekemään terveyden edistämisen työtä näkyväksi. Katsauksessa erityisen painoarvon saavat arkiset esimerkkikäytännöt terveyden edistämisen työstä.

 


Terveyttä edistävä koulu

Opas koulun terveys- ja hyvinvointisuunnitelman laatimiseen ja toimeenpanoon
Euroopan terveet koulut, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke
Päivi Nykyri

Kirjassa tarkastellaan terveyttä edistävän koulun perusteita ja antaa aineksia koulun oman terveys- ja hyvinvointisuunnitelman laadintaan, toteutukseen ja arviointiin. Julkaisussa on mukana Euroopan terveet koulun verkostossa mukana olevista kouluista saatuja käytännön kokemuksia. Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja 7/2011, 56 sivua, hinta 20 euroa.

Lataa pdf.


Vastine rahalle – Kannanottoja terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuuteen

Rouvinen-Wilenius, P. & Koskinen-Ollonqvist, P. (toim.)

Lataa tästä pdf

Julkaisu nostaa esille oleellisia kysymyksiä talouden ja terveyden edistämisen yhteensovittamisesta. Asiaa havainnollistetaan erilaisin esimerkein Suomesta ja Isosta-Britan¬niasta. Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja 7/2010, 124 s, hinta 15 euroa.


Tilaukset

Sähköpostitse julkaisut@soste.fi.