fi | sv | eng

Järjestöjen sosiaali- ja terveyspalvelut 2017

Suomalaiset sosiaali- ja terveysjärjestöt tuottavat monialaisesti palveluja. Järjestöjen osuus yksityisistä sosiaalipalvelujen tuottajista on noin viidesosa. Selvityksen mukaan vuonna 2017 sosiaali- ja terveyspalveluja tuotti 1 029 järjestöä, joista sosiaalipalveluja tuotti 860 ja terveyspalveluja 204 järjestöä. Lue lisää: Järjestöjen osuus yksityisistä sosiaalipalvelujen tuottajista viidesosa. Lue lisää: Järjestöjen osuus yksityisistä sosiaalipalvelujen tuottajista viidesosa.

Lue selvitys : PDF | ISSUU
Katso selvityksen diaesitys: PDF | PPTX

Miksi perusturvaa tarvitaan?

SOSTE 3/2018
Teppo Eskelinen ja Joonas Pennanen

Miksi perusturvaa tarvitaan? on filosofinen jäsennys perusturvan roolista ja oikeutuksesta. Raportissa paneudutaan perusturvaan yhteiskuntafilosofisesta ja erityisesti normatiivisesta näkökulmasta. Mitä perusturva on ja mikä merkitys sillä on yhteiskunnassa? Millainen perusturva olisi moraalisesti oikeutettu? Mitä syitä on ylipäätään turvata ihmisten viimesijainen ja riittävä toimeentulo?

Lue raportti pdf-tiedostona Miksi perusturvaa tarvitaan? (1 Mt)
Lue raportti ISSUU-palvelussa

Esimerkki- ja simulointilaskelmia sosiaaliturvan muutoksista 2012–2019

SOSTEn selvitys: Tuloerot kääntyneet kasvuun – työttömät, lapsiperheet ja opiskelijat ovat kärsijöinä. Pienituloisten toimeentulo on vaikeutunut viime vuosien aikana. Perusturvaetuuksia on heikennetty erilaisilla toimenpiteillä, erityisesti indeksijäädytyksillä. Perusturvaetuuksien ostovoima on jäänyt jälkeen ja tulee jäämään jälkeen tulevina vuosina.

Lue Kelan johtavan tutkijan Pertti Honkasen laatima selvitys.

Järjestöt ennakoimassa - Selvitys sosiaali- ja terveysjärjestöjen ennakoinnista ja ennakointiin liittyvistä tarpeista

Ennakointi on strateginen suhtautumis- ja tiedontuotantotapa, joka pyrkii muodostamaan perusteltua näkemystä menneisyyden ja nykyisyyden kautta tulevaisuuteen etenevistä yhteiskunnallisten muutosten kehityskuluista. Lisäksi ennakointi tarkoittaa tiedon tuottamista siitä, miten nykyhetken toimenpiteillä tehdään tulevaisuutta.

Lue selvitys Järjestöt ennakoimassa (pdf).

Selvitys järjestöjen tuottamista kuntoutuspalveluista

SOSTEn kuntoutuskysely toteutettiin toukokuussa 2017. Kysely tehtiin 138 järjestölle, joista vastasi 39 järjestöä. 33 ilmoitti, ettei tuota kuntoutuspalveluja. Kyselyn vastaajana oli järjestön toiminnanjohtaja tai muu kuntoutuksesta vastaava henkilö.

Lue uutinen aiheesta.
Lataa selvityksen tulokset.

Investoimalla hyvinvointia - hyvinvointitaloutta rakentamassa

SOSTEn visiona on yhdessä tehty hyvä elämä kaikille. Tätä visiota kohti pyrkivää yhteiskunnallista toimintaa kutsutaan hyvinvointitaloudeksi. Hyvinvoinnin lisääminen ja hyvän elämän edellytysten parantaminen ovat näin ollen ne konkreettiset tavoitteet joiden varaan hyvinvointitalous rakentuu. Julkaisussa perehdytään hyvinvointi-investoinnin käsitteeseen. Lataa ja lue Investoimalla hyvinvointia - hyvinvointitaloutta rakentamassa (pdf, 880 kt).

Selvitys järjestöjen tuottamista sosiaali- ja terveyspalveluista

Julkaisussa esitetään maassamme ainutlaatuisella tavalla kokonaiskuva järjestöjen ja säätiöiden sekä niiden omistamien yhtiöiden koko maassa tuottamista sosiaali- ja terveyspalveluista.

Selvitys osoittaa, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestön SOSTEn jäsenet ovat merkittäviä palveluntuottajia sen lisäksi, että ne vastaavat suuresta osasta ongelmia ehkäisevää ja kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa.

Lue uutinen aiheesta.
Lataa selvitys. (PDF,190 kt).

Uusi avustusjärjestelmä: Järjestöille yhtäläistä kohtelua ja järkevää harkintavaltaa

Järjestöjen valtionavustukset ovat erittäin tuottava investointi hyvinvointiin. SOSTEn julkaisemassa artikkelikokoelmassa Uusi avustusjärjestelmä: Järjestöille yhtäläistä kohtelua ja järkevää harkintavaltaa käsitellään järjestöjen avustamisen tilaa ja avustusjärjestelmän muutostarpeita.

Lue uutinen julkaisusta.
Lataa julkaisu maksutta.

Sosiaalibarometri

Kahden vuoden välein toteutettava Sosiaalibarometri kertoo, mitä palveluista vastaavat johtajat, kuten sosiaali- ja terveysjohtajat ja Kelan aluejohtajat ajattelevat omasta toimialastaan ja ihmisten hyvinvoinnin kehityksestä.

Vuosittain toistuvien kysymysten lisäksi kunkin vuoden barometrillä on omat ajankohtaiset erityisteemansa.

Lue lisää

SOSTE suosittelee -sarja

Barometrien tulosten perusteella SOSTE suosittelee toimenpiteitä. Lue tiiviit johtopäätökset päätöksenteon tueksi.

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysyhdistysten vuosikymmen

Järjestöbarometrin erillistarkastelussa kuvataan soteyhdistyskentän muutoksia vuosina 2005-2014. 

Uusia yhdistyksiä rekisteröidään edelleen runsaasti. Kymmenen viime vuoden aikana niitä on rekisteröity vuodessa yhtä paljon tai jopa enemmän kuin 1900-luvulla keskimäärin. 

Lue lisää

Yhdistysten hyvä hallintotapa - suositus

Uudet yhdistysten hyvän hallinnon suositukset antavat käytännön vinkkejä ja neuvoja yhdistysten arkiseen hallintoon. Kolmen kattojärjestön yhdessä tuottama suositus on tarkoitettu laajasti koko yhdistyskentän käyttöön.

Lue lisää

Hyvinvointitalous

Miten ihmisten hyvinvointiin ja talouteen liittyvät tavoitteet sovitetaan yhteen? Mitä ovat hyvinvointi-investoinnit? Miten hyvinvoinnin ja talouden suhdetta pitäisi mitata? Onko hyvinvointitalous käsite, jonka avulla hyvinvointivaltio päivitetään ajan tasalle?

28 asiantuntijaa pohtii näitä ja monia muita kysymyksiä eri tieteenalojen näkökulmista SOSTEn uudessa julkaisussa. Tuhti käsikirja kaikille hyvinvoinnista ja taloudesta päättäville!

Lue lisää

Arvioiva toimintakulttuuri järjestöarkeen

Opas antaa eväitä arvioivan toimintakulttuurin rakentamiseen. Se sisältää runsaasti käytännön esimerkkejä sosiaali- ja terveysjärjestöjen kokonaistoiminnan arviointikäytännöistä.

Opas on tarkoitettu kaikille järjestöissä työskenteleville ja arvioinnista kiinnostuneille.

Lue lisää >>

Järjestöbarometri

Järjestöbarometri kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta, toimintaedellytyksistä sekä muutoksista ja tulevaisuuden haasteista.

Vuoden 2014 erityisteemana on sosiaali- ja terveysjärjestöjen vaikuttamistoiminta.

Lue lisää

Hyvivoinnin edistäminen

Hyvinvointia käsittelevissä julkaisuissa löytyy tietoa esimerkiksi terveyden edistämisestä eri ympäristöissä, hyvinvoinnin rakenteista ja sosaalisesti kestävästä kehityksestä. 

Nämä julkaisut ovat pääosin perustajajärjestöjen tuottamia.

Lue lisää

Järjestötoiminnan kehittäminen

Löydä tietoa järjestöjen kehittäjille ja tukea työhösi. Huomaa myös arviointia tukevat oppaat ja apuvälineet.

Lue lisää

Julkaisut

SOSTE tuottaa tietoa vaikuttamis- ja asiantuntijatyön tueksi.

Tavoitteena on tuottaa, jalostaa ja tulkita ajankohtaista tietoa, joka palvelee erityisesti sosiaali- ja terveysjärjestöjä.


 Uusimmat julkaisut


Tilaa julkaisuja