fi | sv | eng

Jäsentreffien ensisatoa

28.11.2014, 13:14

Lari Lindholm,harjoittelija, SOSTE

Tämän vuoden alussa käynnistyi SOSTEn jäsentreffikiertue. Jäsentreffien tarkoituksena on lisätä sostelaisten tietoa järjestöjen tarpeista sekä tulevaisuuden haasteista. Treffeillä pyritään tekemään myös SOSTEa tunnetummaksi jäsenille, sillä monet jäsenjärjestöt ovat kokeneet kattojärjestön etäiseksi. Jäsentreffikiertueen ensipalautteiden perusteella tässä on onnistuttu. Henkilökohtaisten tapaamisten kerrottiin helpottaneen yhteydenottamista sostelaisiin.

Ideana on, että kaikki SOSTEn työntekijät osallistuvat kiertueeseen ja käyvät vierailemassa jäsenjärjestöissä kuunnellen kokemuksia järjestöjen arjesta. Tähän mennessä kiertueella on treffailtu yli viidenkymmenen SOSTEn jäsenjärjestön luona. Ensi vuoden loppuun mennessä pyritään tapaamaan loputkin jäsenjärjestöt. Olette siis sostelaisten ajatuksissa, vaikkei luonanne olisi vielä käyty ja tammikuusta treffailu jatkuu taas uudella innolla!

Ideoita ja hyvää mieltä

Keskustelut ovat herättäneet uusia ideoita ja paljon hyvää mieltä treffien kaikille osapuolille. Onnistumisten, haasteiden sekä ehdotusten pohtiminen yhdessä on auttanut jäsentämään ajatuksia. Tapaamiset on siis koettu hyvin hedelmällisiksi puolin ja toisin. Minulle harjoittelijana palautteisiin tutustuminen opetti paljon ja järjestöjen onnistumisista lukeminen oli erityisen inspiroivaa.

Mieliin on tullut myös aiheita, jotka kaipaavat lisäpohdintaa. Kuinka esimerkiksi voidaan tukea järjestötoimijoiden jaksamista jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa? Toiminnan ennakoimisen haasteet liittyivät treffipalautteissa mm. epävarmuuteen rahoituspäätöksistä ja episodisen osallistumistavan kasvuun.

Konkreettisia toimenpiteitä

Jäsentreffiraportit ovat kaikkien sostelaisten luettavissa SOSTEn intranetissä. Niitä käydään läpi mielenkiinnolla ja opeista sekä kokemuksista keskustellaan. Treffeillä kerrotut ehdotukset ovat vaikuttaneet SOSTEn toimintaan myös konkreettisesti. Esimerkiksi etäosallistumistoiveisiin on vastattu verkkoluentoja järjestämällä ja marraskuussa pidetyn Hyvinvointitalous foorumin esitykset ovat kokonaisuudessaan katsottavissa netissä. Myös kokousten etäosallistumisen kehittäminen on työn alla.

Pienten järjestöjen ja palveluita tuottavien järjestöjen asemasta keskusteltiin treffeillä paljon. Joulukuussa SOSTE järjestää omat työkokoukset molemmille järjestöryhmille. Tuolloin tarkoituksena on keskustella siitä, miten SOSTE voi jatkossa olla tukenanne.

Kiertueen jatkuessa ensi vuonna, jäsenjärjestöjen antamaa palautetta kuunnellaan jälleen tarkasti ja hyödynnetään SOSTEn tulevien vuosien toimintasuunnitelmissa. Jäsentreffikiertueella esiin nousevia teemoja tuodaan myös jatkossa yhteiseen keskusteluun SOSTEn blogeissa.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

Eläkeläisen episodinen osallistuminen?

Nimi:

Kiitos Lari mukavasta jäsentreffikuvauksesta. Tuo käyttämäsi "episodinen osallistumistapa" on hyvä termi. Huomaan omalla pitkällä järjestöpolullani ajatelleeni vapaaehtoistoiminnasta aivan toisin kuin nyt tuoreena eläkeläisenä. Olen ihan rauhassa pohtinut, mitä oikein haluaisin - edelleen järjestötoiminnasta viehättyneenä - tehdä. Ja tuo episodinen osallistuminen alkaa kiinnostaa yhä enemmän. Tässäkö on tämän päivän eläkeläisen moodi? Aikaa haluaa käyttää väljästi. Oikein jännittää, mitähän kaikkea voi 3.12. vapaaehtoistoiminnan messuilta löytää.
Menestystä uusien toimintamuotojen kehittelyyn! Adventtiajan toivotuksin Pirjo Tiippana

01.12.2014, 11:13