fi | sv | eng

Jäsentreffeillä tavataan!

19.01.2016, 13:07

SOSTE käynnisti jäsentreffikiertueen kaksi vuotta sitten. Nyt vierailuja on tehty jo 120 jäsenjärjestöön. Tänä vuonna kiertue viedään päätökseen.

Etäinen keskusjärjestö tutuksi

Kun SOSTEn ensimmäinen toimintavuosi oli takana, jäsenpalautteissa SOSTEa moitittiin etäiseksi ja hahmottomaksi. Jäsenjärjestöissä ei tiedetty, mitä kaikkea SOSTEssa tehdään ja mitä keskusjärjestö tarjoaa jäsenilleen. Monet SOSTEn asiantuntijat olivat tuttuja perustajajärjestöistä, mutta organisaatiomuutokset olivat myllänneet SOSTEa niin moneen kertaan, että jäsenjärjestöt eivät aina tienneet keneen olla yhteydessä.

Jäsensuhteen vahvistamiseksi ja vuoropuhelun kehittämiseksi käynnistettiin jäsentreffit. Jäsentreffit tarkoittavat sitä, että SOSTEn työntekijä vierailee paikan päällä jäsenjärjestössä ja tutustuu järjestön toimintaan. Jäsentreffeillä keskustellaan järjestön onnistumisista, haasteista ja siitä, millaista tukea tai palveluita järjestö odottaa SOSTElta.

Tavoitteena on, että vierailujen jälkeen SOSTE ja sen työntekijät ovat jäsenjärjestöille tutumpia ja sostelaiset tuntevat aiempaa paremmin järjestöt joiden puolesta työtä tekevät.

”Jäsentreffit ovat olleet hyvin merkittävä toiminnallinen satsaus. Kahden vuoden aikana treffikäynteihin, niiden valmisteluihin ja raportointiin on käytetty aikaa yhteensä ainakin kuuden työkuukauden verran”, summaa Vertti Kiukas.

Työpanos on jakautunut tasaisesti eri tiimeihin, kaikkiaan treffeillä on käynyt yli 40 sostelaista.

”Palaute järjestöistä on ollut erittäin positiivista ja panostus on todella kannattanut.” Kiukas kiittelee.

Vaikuttavia kokemuksia

Parin tunnin jäsentreffivierailut ovat vieneet SOSTEn työntekijät keskelle jäsenjärjestöjen arkea. Toisaalla on iloittu uusista rahoituksista ja toiminnan laajenemisesta, toisaalla on taisteltu toiminnan ylläpitämisestä. Jäsentreffikäynnit ovat olleet monella tapaa silmiä avaava kokemus.

"Jäsenjärjestöjen toiminnan monipuolisuus, idearikkaus ja laajuus ovat häkellyttäneet sostelaiset. Myös jäsenjärjestöt ovat kiittäneet sitä, että kerrankin heidän luokseen tullaan eikä heidän tarvitse aina olla se aktiivinen osapuoli", kertoo jäsentreffitoimintaa koordinoiva erityisasiantuntija Riitta Kittilä

Tutkimuspäällikkö Anne Eronen ja tutkimuksen asiantuntija Pia Londén vierailivat marraskuussa Miina Sillanpään Säätiössä

"Tutkijana minua kiinnostaa, mikä järjestöjen toiminnassa on erityistä."
"Miina Sillanpään Säätiöllä on rohkeaa, kokeilevaa asennetta ikäihmisten palvelujen kehittämiseen ja tutkimiseen. Vanhustyön käytännön osaaminen on läsnä saman katon alla, jolloin yhteys arkeen säilyy. Kun Säätiö on kehittänyt uusia malleja, ovat lopputulokset kaikkien käytettävissä," kuvailee tutkimuspäällikkö Anne Eronen jäsentreffikäynnin antia.

Miina Sillanpään säätiöstä treffeillä olivat mukana säätiön johtaja Eija Sorvari, kehittämispäällikkö Helena Launiainen ja tutkimuspäällikkö Anne Rahikka. Launiainen oli lukenut jäsentreffeistä aiemmin SOSTEkirjeestä ja piti tapaamista oman työn kannalta kiinnostavana.

"Kun kertoo omasta toiminnasta, tulee samalla jäsentäneeksi sitä. Treffailijoiden hyvät kysymykset herättivät pohtimaan asioita uudesta näkökulmasta. Saimme myös vinkkejä muiden järjestöjen hyvistä käytännöistä sekä ihan konkreettisia kirjallisuus- ja lähdevinkkejä. Pohdimme yhdessä myös tutkimuksen eri lähestymistapoja. Kaiken kaikkiaan tapaaminen oli hyvin vuoropuheleva ja dialoginen," kehittämispäällikkö Helena Launiainen kiittää.

Joko teillä on käyty treffeillä?

Kun jäsentreffikiertue saadaan tänä vuonna päätökseen, sostelaisille ovat tulleet tutuksi kaikki 202 SOSTEn varsinaista jäsentä. Ja toivottavasti myös 50 sostelaista ovat tulleet tutummiksi jäsenjärjestöille.

Jos teillä ei ole vielä käyty jäsentreffeillä, ota yhteyttä tällä lomakkeella, niin sovitaan käynti.

Riitta Kittilä