fi | sv | eng

Järjestötyön arvo syntyy inhimillisestä merkityksestä

22.02.2016, 09:00

Päivi Rouvinen-Wilenius, erityisasiantuntija 

Tulevaisuuden tutkija Markku Wileniuksen (ei sukua kirjoittajalle) mukaan taloudellisen kehityksen kuudennessa aallossa yritysten keskeisin menestystekijä on yhteiskunnallisen hyödyllisyyden ja arvon tuottaminen asiakkailleen. Olisiko tämä soveltuva näkökulma myös järjestöjen työn arvon näkyväksi tekemiseen?

Järjestöjen toiminta on arvokasta

Myös järjestöjen tehtävänä on tuottaa asiakkailleen arvoa. Aiemmin arvo perustui kiinteään omaisuuteen eli materiaalisiin asioihin, nyt yhä enemmän aineettomaan omaisuuteen, osaamis- ja suhderesursseihin. Organisaatiotutkija Michael Porterin mukaan nykyään tarvitaan jaetun arvon luomista (yhtä tärkeää yritykselle ja yhteiskunnalle) ja kestävää arvoa, jolla samaan aikaan parannetaan yrityksen kilpailukykyä sekä edistetään yhteiskunnallisia oloja. Näitä voi soveltaa myös järjestöihin.

Pohjimmiltaan arvossa on kyse merkityksistä, joita asioille ja tekemiselle annamme. Mieltymyksemme ja valintamme pohjautuvat arvoillemme. Se teemmekö järjestötyössä oikeita asioita, riippuu siitä, mitä järjestöjen jäsenet ja asiakkaat pitävät arvokkaana. Monet järjestöjen vertaispalvelut koskettavat pientä sairausryhmää, esimerkiksi harvinaisten ihosairauksien kohdalla. Niiden merkitys kohderyhmän ihmisille saattaa olla mittaamattoman arvokasta, mutta laajemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa hyötyjiä on muutamia kymmeniä. Työ on silti arvokasta.

Yhteiskunnallinen hyödyllisyys

Kuinka arvot linkittyvät hintaan? Arvot tulevat näkyväksi, kun teemme asioita. Arvojen yhteenlaskettu summa on kuitenkin enemmän, kuin mitä näennäisesti kustannuksiin perustuva hinta antaa ymmärtää. Hinta ei siis kuvaa suoraan tiettyjen asioiden arvoa.

Esimerkiksi hyvinvointitalouden visiossa hyvinvointi on itsessään arvokasta. Kun arvostamme hyvinvointia, investoinnit hyvinvointiin ymmärretään sekä arvona sinänsä että taloudellisen lisäarvon mahdollistajana. Silloin kun hyvinvointi-investoinnit tarjoavat inhimillisiä mahdollisuuksia elämän laadun parantamiseen, voidaan puhua niiden yhteiskunnallisesta hyödyllisyydestä ja jaetusta arvosta.

"...jos toimintaa katsotaankin osana yhteiskunnallista kokonaisuutta ja eikä vaadittaisi vaikuttavuuden osoittamista?"

Toiminnan yhteiskunnallista hyödyllisyyttä järjestöissä on pyritty osoittamaan mittaamisen avulla. Järjestöissä tehdään paljon vapaaehtoistyötä, vertaistoimintaa ja tuotetaan tietoa eri muodoissa. On tärkeää, että järjestöt pystyvät tuomaan esille oman roolinsa yhteiskunnallisessa kokonaisuudessa erilaisten mahdollisuuksien ja toimintojen tuottajana, mutta myös sen kautta millaista arvoa työ tuottaa.

Jos arvo syntyy toiminnan inhimillisestä merkitysestä, niin huomion kohteena ovat silloin arvoa tuottavat toimintamallit, joita ovat esimerkiksi yhteistyö, avoimuus, jakaminen, luotettavuus, johdonmukaisuus ja ennakoitava toimintatyyli (integriteetti). Yhteiskunnan näkökulmasta järjestöjen tehtävän ja roolin yhteiskunnallinen hyödyllisyys jäsentyy selkeämmin, jos pystymme osoittamaan, että teemme jäsenille merkityksellisiä ja oikeita asioita. Asioita, jotka tuottavat arvoa ihmisille.

Järjestöjen toiminnalla on Suomessa yhteiskunnallista arvoa ja hyödyllisyyttä, jo yksinomaan järjestöjen ja järjestöissä toimivien ihmisten määrien perusteella. Tiedetään, että toimiva kansalaisyhteiskunta synnyttää luottamusta demokratiaan ja yhteiskuntajärjestelmään. Kansalaisjärjestöt parhaimmillaan vähentävät eriarvoisuutta. Pienten järjestöjen tuottamien pienien kohderyhmien palveluiden arvo tunnustetaan.

Yhteiskunnallinen merkitys syntyy siitä, että useat järjestöt tarjoavat omille kohderyhmilleen arvokkaaksi koettua palvelua. Yhdessä niistä koostuu järjestöjen yhteiskunnallinen hyödyllisyys. Riittäisikö että pienten järjestöjen toimintaa katsotaankin osana yhteiskunnallista kokonaisuutta ja eikä vaadittaisi vaikuttavuuden osoittamista? Epäilemättä järjestöjen toiminta on myös yhteiskunnallisesti hyödyllistä, on vain yksi haaste; sen osoittaminen!

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: