fi | sv | eng

Järjestöt uuden Euroopan puolesta

13.09.2016, 11:00

Moni on pettynyt Euroopan unioniin ja tuntee olevansa kaukana sen toimielimistä ja politiikasta. On kuitenkin ryhmiä, kuten kansalaisjärjestöjä, jotka ovat valmiita toimimaan uuden paremmin voivan Euroopan puolesta. 177 eurooppalaista ja kansallista kansalaisjärjestöä ja ammattiliitoa tekivät 12.9.2016 yhteisen kannanoton uuden Euroopan puolesta. Ne vastustavat populistisia ratkaisuja ja ovat valmiita kohtaamaan haasteet yhdessä.

Järjestöjen kannanotossa todetaan, että Euroopassa vallitseva kriisi on seurausta elintason laskusta, ostovoiman heikkenemisestä ja työn epävarmuudesta. Nämä taas ovat seurausta kasvavasta säästöpolitiikasta, hallitsemattomasta maahanmuutosta sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamasta ympäristön tuhoutumisesta.

Ihmiset ovat lähteneet etsimään kriiseihin vastausta euroskeptisyydestä, nationalismista ja suvaitsemattomuudesta. Ne vaarantavat yhteistyön ja solidaarisuuden, jota tarvittaisiin haasteista selviämiseksi. Esimerkiksi eriarvoisuuden ja ilmastonmuutoksen pystyvät paremmin ratkomaan eri maat yhdessä kuin yksittäiset maat erikseen.

Yhteistyössä Euroopan unioni on keskeinen toimija. Se ilmentää kansainvälistä yhteistyötä ja on johtavassa asemassa kestävässä- ja osallistavassa kehityksessä sekä ihmisoikeuksien edistämisessä. Unioni myös mahdollistaa ihmisten liikkumisen turvallisesti ja toivottaa hädänalaiset pakolaiset tervetulleiksi.

Yksi kannanoton allekirjoittajista on Euroopan köyhyyden vastainen verkosto EAPN, jonka toiminnassa SOSTE on mukana.

Lue lisää
Common statement by 177 European and national Civil Society Organisations and Trade Unions.