fi | sv | eng

Järjestöt: Työelämäpolku 10 000 osatyökykyiselle

14.04.2015, 09:05

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE vaatii tulevalta hallitukselta todellisia työllisyystekoja. Konkreettinen aloitus olisi hallitusohjelmaan kirjattu toimenpideohjelma työelämäpolusta 10 000 osatyökykyiselle. Sote-järjestöt ovat valmiita tarjoamaan heille ensimmäiset työtehtävät.

Osatyökykyisten määrä työmarkkinoilla kasvaa. Eilen julkistetun Sosiaalibarometrin mukaan työttömyys on hyvinvoinnin suurin uhka.

”Mitä pidemmäksi työttömyysjakso venyy, sitä todennäköisemmin menettää työkykynsä. Yhteiskunnan ulkopuolelle ajautuminen on sekä henkilökohtainen tragedia että taloudellinen tappio. Osatyökykyisiä ei ole varaa ajaa marginaaliin”, sanoo SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Tutkimusten mukaan työmarkkinoille saadaan lähes 100 000 työntekijää lisää tukemalla osatyökykyisiä ja poistamalla työllistämisen esteitä. Merkittävä työvoimaresurssi ovat myös työkyvyttömyyseläkkeellä olevat, joista yli 30 000 haluaisi takaisin työelämään vuonna 2008 tehdyn selvityksen mukaan.

”Välinpitämätön työllisyyspolitiikka laskee työkykyä ja supistaa työvoiman määrää sekä työn tarjontaa. Työikäisen väestön määrän jatkuvasti vähentyessä työvoimapotentiaalin hukkaaminen on todellinen virheinvestointi”, Kiukas toteaa.

Laajakatseisemman työllisyyspolitiikan alku

Tulevan hallituskauden tavoitteeksi tulee asettaa yksilöllinen työelämäpolku 10 000 osatyökykyiselle. He voivat työllistyä järjestöihin esimerkiksi hoiva- ja vertaistukitehtäviin. Työelämäpolut olisivat uuden, laajakatseisemman työllisyyspolitiikan ensimmäinen askel.

”Sote-järjestöissä toimii jo nyt 30 000 työllistettyä. Kansalaisjärjestöillä on kokemusta heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisestä. Sen osaamisen hyödyntäminen on tulevina vuosina tärkeämpää kuin koskaan”, Vertti Kiukas sanoo.

Käytännössä työelämäpolut luodaan siten, että osatyökykyiset yhdessä kuntien, TE-toimistojen ja järjestöjen kanssa sopivat tukitoimista, joilla työkykyä parannetaan ja työllistyminen mahdollistetaan taloudellisesti.

Tukipalveluissa huomioidaan työllistyvien erilaiset lähtötilanteet ja yksilöllinen tuen tarve. Työstä maksetaan työehtosopimusten mukaista palkkaa, eikä palkkatyötä korvata esimerkiksi kuntouttavalla työtoiminnalla. Matkan varrella puututaan ennakkoluulottomasti palveluiden puutteisiin, tukijärjestelmien kannustinloukkuihin ja asenneongelmiin.

”Tärkein tavoite on työntekijän toimintakyvyn kokonaisvaltainen kohentaminen. Mitä paremmin se onnistuu, sitä varmemmin työntekijä on avoimien työmarkkinoiden käytettävissä silloin, kun talous jälleen elpyy”, Kiukas tiivistää.

”Hoivan, huolenpidon ja vertaistuen tarve kasvaa eli tehtävää riittää. Lisäksi investointi osatyökykyisiin maksaa itsensä takaisin vähentyneinä sosiaaliturvamenoina ja nopeutuvana talouskasvuna.”

Sosiaalibarometri 2015

Lisätietoja

pääsihteeri Vertti Kiukas, 040 592 4287, vertti.kiukas@soste.fi

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä useita kymmeniä muita toimijoita. Sote-järjestöissä on 1,3 miljoonaa jäsentä, puoli miljoonaa vapaaehtoista, 260 000 vertaistukijaa, 30 000 ammattilaista ja 30 000 työllistettyä.