fi | sv | eng

Järjestöt tiiviimpään yhteistyöhön vahvistamaan kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia

10.08.2017, 13:20

Kesän aikana STM on hyväksynyt STEA:n ehdotuksen pohjalta kolme Suomi 100 -avustusohjelmaa vuosille 2017-2020. Ohjelmilla vähennetään eriarvoisuutta, parannetaan työikäisten toimintakykyä ja kehitetään järjestötoimintaa. Näistä jälkimmäinen, Järjestö 2.0 -ohjelma koostuu 17 maakunnallisesta hankkeesta, joissa organisoidaan sote- ja maakuntamallia tukevat rakenteet myös suomalaiseen järjestötoimintaan sekä 7:stä digitalisaatiota tukevasta hankkeesta, joissa kehitetään kansalaisten digivalmiuksia.

Ohjelman tavoitteena on parantaa kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia sote- ja maakuntauudistuksessa vahvistamalla sote-järjestöjen muutosvalmiuksia ja yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa. Samalla vahvistetaan kuntien ja järjestöjen työtä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Näin aktivoidaan kansalaisia ja tehdään järjestötyötä näkyväksi sekä rohkaistaan järjestöjä kehittämään uusia toimintamuotoja. Seuraa ohjelmaa Twitterissä häsällä #järjestö2.

Tänään SOSTEssa kokoontui Järjestö 2.0 -ohjelman toimijat luomaan valtakunnallista järjestöverkkoa!


"Järjestö 2.0 -ohjelmalla parannetaan kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua sote- ja maakuntauudistukseen sekä tuetaan maakuntien ja kuntien sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä", toteaa Järjestö 2.0 -ohjelman hankepäällikkö Tarja Bergström.


Avustusohjelmat rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen pelituotoista, jotka jäivät jakamatta ennen kuin Raha-automaattiyhdistys, Veikkaus Oy ja Fintoto yhdistyivät yhdeksi yhtiöksi vuoden vaihteessa. Järjestö 2.0: mukana muutoksessa -ohjelmaa koordinoi SOSTE ja hankepäällikkönä toimii Tarja Bergström ja erityisasiantuntijana Ritva Varamäki. Kansallisen koordinaation lisäksi SOSTE vastaa Etelä-Savon maakunnallisesta hankkeesta, jossa hankepäällikkönä toimii Anita Hahl-Weckström ja hankekoordinaattorina Tuula Narvola.

Sostelaiset Järjestö 2.0 -ohjelman työntekijät vasemmalta oikealle: Ritva Varamäki, Tarja Bergström, Anita Hahl-Weckström ja Tuula Narvola.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

Yhteiset hyte-innovaatiot

Nimi: Katja Repo, kumppanuuskehittäjä Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto

Hienoa! Palvelujatuottavien järjestöjen asema sijoittunee väkisinkin jonnekin kun palvelutarjottimia kartoitetaan, mutta toivottavasti #järjestö2:sen myötä myös paikallisille vapaaehtoisten voimin pyöritettävälle vertaistoiminnallekin löytyy oma asemansa, josta käsin pääsee suunnittelemaan ja toteuttamaan hyvinvointi- ja osallisuustyötä paikallistasolla.

Hyvä huomata, että järjestissä ollaan ovat aktiivisia asiassa. Jos aina suunnitellaan ja toteutaan vanhalla tavalla on aika turha odottaa uudenlaisia tuloksiakaan.
Jään odottelemaan uutisia ja uusia ideoita :)

10.08.2017, 16:37

Innkokylässä työtila

Nimi: Tarja Bergström, Järjestö 2.0 -ohjelman hankepäällikkö

SOSTE on perustanut Innokylään avoimen Järjestö 2.0 -työtilan, jossa voimme vaihtaa kokemuksia ja levittää uusia ideoita ja toimivaksi havaittuja käytänteitä. Myös kaikki hankkeen materiaalit viedään sinne. Työtila löytyy osoitteesta https://www.innokyla.fi/web/tyotila5607938. Laitamme tästä Innokylän työtilasta pian lisää tietoa. Ei muuta kuin ideoimaan :)

11.08.2017, 14:09