fi | sv | eng

Järjestöt: Rahapelijärjestelmän tarkoituksesta pidettävä kiinni

13.03.2015, 11:45

Sisäasiainministeriön selvityksessä esitetään kolmen suomalaisen rahapeliyhteisön yhdistämistä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE korostaa rahapelijärjestelmän tarkoituksen turvaamista uudistusten yhteydessä.

”Suomalainen rahapelijärjestelmä on sosiaalinen innovaatio, jonka avulla ehkäistään pelihaittoja ja vahvistetaan kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Se on osoittautunut myös hyväksi tavaksi pienentää pelihaittoja”, sanoo SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

”Toiminnan tarkoituksen tulee pysyä kirkkaana päättäjien mielessä kaikkien rahapelijärjestelmää koskevien uudistusten yhteydessä. Järjestelmä tai sen muoto ei saa olla itsetarkoitus, se on väline edistää näitä päämääriä”, Kiukas toteaa.

Rahapelejä toimeenpanevat Suomessa kolme julkisen vallan valvomaa rahapeliyhteisöä: Veikkaus, Raha-automaattiyhdistys ja Fintoto. Rahapeleistä kertyvät tuotot käytetään urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen sekä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen ja hevosurheilun ja -kasvatuksen tukemiseen.

EU-komissio on viimeksi vuonna 2013 todennut järjestelmän toteuttavan hyvin sille asetettuja tavoitteita, mutta haasteita on silti olemassa.

”Ulkomaiset, veroparatiiseista toimivat peliyhtiöt ovat tunkeutuneet Suomen markkinoille. Suomalaisten peliyhtiöiden on kyettävä vastaamaan tähän haasteeseen. Tuotevalikoimaa pitää voida kehittää ja säilyttää samalla vastuullinen pelikulttuuri – kukaan tässä maassa ei hyödy siitä, että eurot katoavat ulkomaille”, sanoo Kiukas.

”On arvokasta, että edunsaajien asemaa selvittänyt työryhmä päätyi yksimieliseen tulokseen”, hän toteaa.

SOSTEn jäsenten rahoitus ja järjestöautonomian vahvistuminen avustusjärjestelmää kehitettäessä on mahdollista myös sisäasiainministeriön esittämässä kolmen yhteisön fuusiomallissa.

Perjantaina julkaistut selvitykset eivät sisällä analyysiä yhdistämisen taloudellisista vaikutuksista.

”Ilman talouslukuja on mahdotonta arvioida yhdistämisen vaikutuksia järjestöjen toimintaan. Siksi luvut olisi julkistettava niin pian kuin mahdollista”, Kiukas vaatii.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöissä on 1,3 miljoonaa jäsentä ja noin 500 000 vapaaehtoista. Järjestöjen toiminta on mahdollista suureksi osaksi rahapelituottojen ansiosta.

Lisätietoja:

pääsihteeri Vertti Kiukas, puh. 040 592 4287, vertti.kiukas@soste.fi

Lue lisää: