fi | sv | eng

Järjestöt pettyneitä sote-uudistuksen viivästymiseen

05.03.2015, 12:51

Perustuslakivaliokunnan tämänpäiväinen lausunto, joka ainakin väliaikaisesti kaataa sote-uudistuksen, on pettymys sote-alan järjestöille.

Uudistuksen jatkaminen olisi ollut tarpeellista kansalaisten peruspalveluiden turvaamisen kannalta.

”Uudistuksen siirtyminen vaalien jälkeiseen aikaan on paha takaisku. Uudistusta on valmisteltu jo useita vuosia ja kaikkia osapuolia, myös kuntia, on kuultu useaan otteeseen. Eduskunnalla olisi ollut kaikki edellytykset tehdä asiasta päätös”, sanoo sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestön SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

”Ei tämänkaltaista yhteiskunnallista uudistusta voi suunnitella etukäteen viimeistä pilkkua myöten. On pakko hyväksyä se, että osa ongelmista ratkotaan myöhemmin.”

”Palveluiden alueelliset laatuerot Suomessa kasvavat koko ajan. Kuntien sote-palveluihin käyttämät rahamäärät vaihtelevat jo nyt erittäin voimakkaasti. On ihmeellistä, että perustuslakivaliokunta ei juuri lainkaan tunnu pohtivan perustuslain takaamaa oikeutta yhdenvertaisiin sote-palveluihin”, Kiukas sanoo.

”On myös hyvä muistaa, että tälläkin hetkellä monet palvelut tuotetaan kuntayhtymissä – voidaan kysyä, mikä on pienen kunnan vaikutusvalta esimerkiksi HUS:ssa.”

Perustuslakivaliokunta arvioi tänään, ettei sosiaali- ja terveysvaliokunnan uusinkaan esitys ratkaissut kuntien autonomiaa koskevia ongelmia.

Lisätietoja

pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE, puh. 040 592 4287