fi | sv | eng

Järjestöt: Palveluiden rahoitus ja järjestämistapa uudistettava yhtenä kokonaisuutena

26.03.2015, 10:33

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän raportissa esitetään viittä erilaista mallia, joilla voidaan selkiyttää sosiaali- ja terveyspalveluiden monikanavaista rahoitusta sekä poistaa sen aiheuttamia ongelmia. Työryhmässä mukana ollut sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE korostaa muutoksen välttämättömyyttä.

Juhlapuheissa suomalainen hyvinvointivaltio voi hyvin. Kansainväliset vertailut kertovat kuitenkin toisenlaista tarinaa: Suomi kuuluu maihin, joissa lääkäripalveluiden käytön eriarvoisuus on suurinta. Syy tähän on viivyttely ja välttämättömien uudistusten patoaminen”, sanoo SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Tehtävänantonsa mukaisesti monikanavarahoitusta pohtinut työryhmä ei esitä yhtä mallia, vaan se kartoitti uudistamisvaihtoehtoja. Tehtävänanto oli laaja, ja työtä vaikeutti sote-järjestämislain kaatuminen työryhmätyön aikana. SOSTE on tyytyväinen siihen, että työ saatiin maaliin vaikeuksista huolimatta.

Sekä työryhmän että poliitikkojen keskuudessa vallitsee yhteisymmärrys, ettei nykymallilla voida jatkaa.

”Palveluiden järjestämistapa ja rahoitus tulee uudistaa yhtä aikaa heti tulevan hallituskauden alussa. Kokonaisuus tulee uudistaa tavalla, joka tukee tasa-arvoa, ennaltaehkäisyä sekä aitoa sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatiota”, Kiukas linjaa.

Muutoksen kiireellisyyttä korostavat neuvottelutilojen ulkopuolisen yhteiskunnan muutokset. Suomen terveyspalvelumarkkinoille on 2000-luvulla tullut useita monikansallisia terveyspalveluyrityksiä. Ne ovat kasvattaneet markkinaosuuksiaan yritysostoilla ja palvelutoiminta on keskittynyt.

”Nykymallilla edessä on julkisten palveluiden näivettyminen ja terveyserojen kasvu. Malli hyödyttää ainoastaan aggressiivista verosuunnittelua harjoittavia ulkomaisia terveyspalveluyrityksiä. Kansanterveys on liian kallisarvoinen asia uhrattavaksi yritysten tuotto-odotusten takia”, Kiukas sanoo.

Sekä palveluiden järjestämistä ja rahoitusta koskevissa uudistuksissa että hankintalain uudistuksessa tulee turvata palveluiden monituottajamalli ja järjestöjen sosiaali- ja terveyspalvelut, pääsihteeri Kiukas vaatii.

”Järjestöt tuottavat sosiaali- ja terveyspalveluita ihmislähtöisesti ja aatteellisesta lähtökohdasta, eivät tuottaakseen voittoja pääomasijoittajille. Järjestöjen palveluista koko hyvinvointi jää Suomeen.”

Lisätietoja

pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE, puh. 040 592 4287 vertti.kiukas@soste.fi

Lue lisää

Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavarahoituksen purkamisen vaihtoehtoja koskeva selvitys, STM,
Raportteja ja muistioita 2015:19