fi | sv | eng

Järjestöt mukana muutoksessa

12.10.2017, 14:59

Järjestö 2.0: mukana muutoksessa –avustusohjelma yhdenvertaisuuteen digitalisoituvassa toimintaympäristössä käynnistyi elokuun alussa. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa järjestöjen roolin ja toimijaverkostojen muodostumista sosiaali- ja terveyspalvelu- ja maakuntauudistuksessa sekä maakuntien ja kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tukena. Tavoitteena on käynnistää jokaisessa maakunnassa hanke, joka voi toimia tukena muutosvaiheessa. Hankkeiden tehtävänä on koordinoida maakunnassa toimivien järjestöjen muutostyötä, edistää järjestöjen keskinäistä yhteistyötä, muutosvalmiutta ja verkottumista kuntien ja maakuntien kanssa. Avustusohjelma rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen pelituotoista, jotka jäivät jakamatta ennen rahapelimonipolien yhdistymistä 2017.

Maakunnallisen järjestöverkoston luominen ja tukeminen on tarpeen, sillä SOSTEn järjestöbarometrin (2016) mukaan yli puolet valtakunnallisista sosiaali- ja terveysjärjestöistä ja vajaa viidennes niiden paikallisyhdistyksistä arvioi sote- ja maakuntauudistuksen vaikuttavan merkittävästi toimintaansa. Uudistuksen myötä maakunta tulee kentälle uutena vahvana toimijana. Myös kuntien rooli muuttuu sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä maakuntien hoidettavaksi. Tämä rakenteellinen uudistus koskettaa koko järjestökenttää, mutta erityisesti sosiaali- ja terveysyhdistyksiä.

Järjestö 2.0:mukana muutoksessa -ohjelma koostuu 17 maakunnallisesta ja seitsemästä digihankkeesta sekä SOSTEn valtakunnallisesta koordinaatiohankkeesta. Hankkeissa työskentelee yhteensä yli 60 henkilöä. Näin suuren toimijajoukon saaminen sosiaaali- ja terveysjärjestökentälle samanaikaisesti on erityistä, ja vahvistaa järjestöjen toimintavalmiuksia maakunnissa. Tämä vahvistus tulee juuri oikeaan aikaan, sillä maakunnissa sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu etenee hyvää vauhtia ja on tärkeää, että järjestökenttä on mukana valmistelussa alusta lähtien.

SOSTEn Järjestöt mukana muutoksessa -koordinaatiohankkeen tehtävänä on tukea maakunnallisia hankkeita verkostoitumisessa, arvioinnissa, viestinnässä ja vaikuttamisessa sekä tiedontuotannossa. Valtakunnallisessa koordinaatiohankkeessa kartoitetaan työskentelyn aluksi maakunnallisten hankkeiden tarpeet ja yhteiskehitetään niiden avulla tarvittavat tukitoiminnot ja palvelut. Maakuntien tarpeiden kuunteleminen on välttämätöntä, sillä vaikka maakunnallisten hankkeiden tavoitteet ovat samankaltaisia, niin maakunnat ja niiden toimintakulttuuri ovat jo lähtökohdiltaan erilaisia. Myös toimintaympäristön muutos ja sote-valmistelun eteneminen kulkevat omaa tahtiaan kussakin maakunnassa. Keskeistä toiminnassa on tavoitteellinen saumaton yhteistyö ja selkeä työnjako valtakunnallisen ja maakunnallisten hankkeiden välillä.

Ohjelmakokonaisuuden työtilana toimii Innokylä. Sieltä pääsee myös maakunnallisten hankkeiden työtiloihin. Innokylästä löytyy tärkeät asiapaperit kuten hankehakemukset, hankkeissa tuotetut toimintamallit ja siellä voi jakaa kokemuksia ja käydä keskustelua hankkeissa työskentelevien ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Ritva Varamäki
Erityisasiantuntija, SOSTE
Järjestö 2.0: mukana muutoksessa -hanke

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: