fi | sv | eng

Järjestöt mukaan sote-valmisteluun Pohjois-Pohjanmaalla

25.02.2015, 15:21

Pohjois-Pohjanmaalla päätettiin tänään, kuinka sote-uudistuksessa maakunnassa edetään. Alueen kunnanvaltuustojen ja -hallitusten puheenjohtajat sekä kuntajohtajat olivat koolla, ja mukaan oli kutsuttu myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestön SOSTEn edustaja Marjo-Riitta Tervonen.

Lainvalmistelun keskeneräisyydestä huolimatta Pohjois-Pohjanmaan kuntakokouksessa uskottiin, että maakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallia kannattaa lähteä rohkeasti valmistelemaan.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta linjasi viime viikolla, että sote-lakiesitystä on muutettava merkittävästi. Sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää nyt ratkaisuksi yksiportaista kuntayhtymämallia. Perustuslakivaliokunnan uuden sote-lausunnon odotetaan valmistuvan ensi viikolla.

Pohjois-Pohjanmaan kuntakokouksessa painotettiin ehkäisevän työn merkitystä sekä asiakkaiden kuulemista. Näitä asioita korostivat myös maakunnan sote-johtajat. Rahoitusmallin toivottiin kannustavan kuntia tekemään ennaltaehkäisevää työtä.

Maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallin valmistelun tueksi päätettiin nimetä poliittinen ohjausryhmä, jonka tehtävä on ohjata valmistelutyötä. Poliittisessa ohjausryhmässä on kaikkien kuntien edustus, noin 40 jäsentä.

Asiantuntijajäseninä ohjausryhmään päätettiin kutsua myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustaja, henkilöstöjärjestöjen edustaja, oppilaitosten edustajia sekä yrittäjien edustaja. SOSTEn tavoitteena on ollut saada sote-järjestöjen edustus jo valmisteluvaiheessa mukaan, ja tavoite on nyt toteutumassa Pohjois-Pohjanmaalla.

Lisäksi valmistelutyön tueksi päätettiin perustaa kuntien- ja kaupunginjohtajista koostuva johtoryhmä, sekä kuntien, yhteistoiminta-alueiden ja sairaanhoitopiirin sote-johdosta koostuva sote-ryhmä.

Sirkku Immonen