fi | sv | eng

Järjestöt mukaan sote-uudistukseen kaikilla tasoilla

03.12.2014, 14:10

Sote-uudistuksessa on kyse paitsi kustannusten hallinnasta, myös sosiaali- ja terveyspalvelujen integroimisesta mahdollisimman ihmislähtöiseksi ja yhdenvertaisuutta tuottavaksi kokonaisuudeksi. Juuri tästä näkökulmasta järjestöt ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita sekä kunnille, tuottajavastuussa oleville kuntayhtymille että sote-alueille, muistuttaa sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö SOSTE.

Sote-uudistuksen tämänhetkisessä mallissa palvelujen järjestämisvastuu on viidellä sote-alueella ja palvelujen tuottamisesta vastaavat 19 kuntayhtymää. Kuntien vastuulle jää hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä ehkäisevä työ.

Järjestöt on syytä muistaa kumppaneina erilaisissa rooleissa kaikilla kolmella tasolla, sanoo johtaja Anne Knaapi SOSTEsta.

Kuntien kumppaneina järjestöt toimivat edelleen tutussa roolissaan kuntalaisten hyvinvoinnin tukijoina – vaikkapa ylläpitämällä matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, perhekahviloita ja eri vamma- ja sairausryhmien omia liikunta- ja harrastuskerhoja. Järjestöjen työ linkittyy monelle sektorille kouluista neuvoloihin ja kaavoituksesta asumiseen.

Sote-uudistuksen pyörteissä on erittäin tärkeää, että palveluiden tuotannosta vastaavat kuntayhtymät osaisivat ottaa järjestöjen erityisosaamisen käyttöön. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi palvelujen kehittämiskumppanuutta, konsultointia eri sairaus- ja vammaryhmien sekä erilaisissa elämäntilanteissa elävien ihmisten tarpeista, kouluttamista ja työntekijävaihtoa. Järjestöt ovat myös merkittäviä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajia.

Järjestöt integroivat usein itsestään selvästi sosiaali- ja terveysnäkökulman toisiinsa. Järjestöissä on kokonaisnäkemys niiden edustamien ihmisryhmien tarpeista – sekä palvelujen käyttäjien että heidän omaistensa, Knaapi toteaa.

Järjestöt tuottavat laajasti vertaistukea niin erilaisille palvelujen käyttäjäryhmille kuin heidän omaisilleenkin. Vertaistuki on yksi esimerkki sellaisesta toiminnasta, jota on vaikea tuotteistaa hinnoitelluksi palveluksi, mutta joka tukee oleellisesti toipumista ja hyvinvointia. Siksi se on tärkeää solmia mukaan tuleviin hoito- ja palveluketjuihin, Knaapi sanoo.

Uudet sote-alueet ovat keskenään hyvin erilaisia väestörakenteeltaan. Kansalaisten tarpeet ovat erilaisia myös saman sote-alueen eri puolilla. Palvelunkäyttäjien kannalta toimivien vuorovaikutusrakenteiden luominen on haaste, johon järjestöt ovat valmiita vastaamaan. Ne voivat tuoda kootusti eri-ikäisten, erilaisissa elämäntilanteissa olevien ja erilaisiin erityisryhmiin kuuluvien palvelunkäyttäjien äänen kuuluviin. Tämän vuoksi on tärkeää luoda järjestöille toimiva yhteys niin sote-alueiden kuin tuottajavastuuta kantavien kuntayhtymienkin hallintoon.

”Järjestöt voivat auttaa kuntia näiden uuden roolin määrittelyssä. Kuntalaisten terveys ja hyvinvointi on sekä kuntien että järjestöjen yhteinen intressi”, Anne Knaapi sanoo.

Lisätietoja

johtaja Anne Knaapi
puh. 040 194 2518, anne.knaapi@soste.fi