fi | sv | eng

Järjestöt mukaan maakunnallisten palveluiden tuottamiseen

06.04.2016, 14:35

SOSTE pitää sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoittamista valtion tuloverotuksen kautta hyvänä ratkaisuna. On tärkeää varmistaa, että asukkailla on päätösvalta maakunnan taloudesta ja palveluiden järjestämisestä.

”Jään pohtimaan, miten voidaan luvata, ettei kenenkään verotus kiristy. Verotuksen logiikka on erilainen kunnilla ja valtiolla”, SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas arvioi.

Sote-uudistuksen valmistelu jää hallituksen linjauksissa vielä kesken. Tällä hetkellä ei ole päätetty, miten monikanavarahoituksen purkamisessa edetään. Osaoptimoinnin vähentämiseksi olisi tärkeää siirtää lääke- ja matkakorvaukset sekä sairauspäivärahat maakunnallisten järjestäjien vastuulle.

SOSTE ihmettelee velvoitetta kaiken palvelutoiminnan yhtiöittämiseen. Lisäksi on erikseen kielletty luottamuselinten perustaminen tuottajapuolelle.

”Tässä kavennetaan demokraattista päätöksentekoa eikä se ole perusteltua. On vaikea nähdä, miten voidaan perustella yhtiöittämispakko sosiaali- ja terveyspoliittisista lähtökohdista. Erityisen tärkeää on pohtia julkisen vallan käyttöä edellyttävien prosessien kohtaloa”, pääsihteeri Kiukas painottaa.

Myös kolmannen sektorin toimijoille on annettava riittävät ja yhtäläiset toimintaedellytykset tuottaa palveluita maakunnallisille järjestäjille. SOSTEn näkemyksen mukaan hallituksen linjauksissa on hyviä elementtejä tähän liittyen.

SOSTE on huolissaan asiakasmaksujen korotuksista. Asiakasmaksut eivät saa asettaa palveluiden käyttäjiä eriarvoiseen asemaan maksukykynsä mukaan, eikä niistä saa muodostua estettä palveluiden käytölle ja valinnoille. Potilasjärjestöt ovat jo ilmaisseet huolensa pitkäaikaissairaiden ja paljon sairastavien nykyisestä maksutaakasta.

Lisätietoja

pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE, puh. 040 592 4287, vertti.kiukas@soste.fi

Lue lisää

Hallituksen sote-linjaukset STM:n verkossa (6.4.2016)