fi | sv | eng

Järjestöt mukaan Kainuun maakuntauudistuksen valmisteluun

02.08.2016, 15:41

Kainuun liitto on pyytänyt SOSTEa nimeämään sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustajia maakuntauudistuksen työryhmiin. Tarkempaa tietoa niistä löytyy tästä.

Kainuun maakuntauudistuksen esivalmistelu on käynnistetty 20.6. pidetyssä aloituskokouksessa, johon myös SOSTEn edustaja osallistui. Kokouksessa esitykset siitä, että kansalaisyhteiskunta ja järjestöt on saatava mukaan uudistuksen valmisteluun ja toimeenpanoon, saivat runsaasti kannatusta.

Suomeen perustetaan 18 itsehallinnollista maakuntaa, joiden vastuulle siirtyvät vuoden 2019 alusta julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto, maakuntaliittojen tehtävät ja eräät muut kuntien ja valtion aluehallinnon tehtävät. Valtiovarainministeriö alkoi toukokuussa valmistella maakuntien muita kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä maakuntauudistuksen nimellä.

Kainuussa toimii jo maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Nyt kyseessä olevat työryhmät perustettiin Kainuun maakunnan toiminnan aloittamisen esivalmisteluja varten. Niiden tehtävänä on valmistella muitten ELY-keskuksilta, aluehallintovirastoilta, maakunnilta ja kunnilta siirtyvien tehtävien siirtoa uudelle maakunnalle.

Kainuulaisilla sosiaali- ja terveysjärjestöillä ja SOSTEn Kainuun alueverkostossa toimivilla järjestöillä on mahdollisuus ilmaista kiinnostuksensa työryhmiin. Järjestöistä SOSTEn lisäksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piiri, Kainuun 4 H, Kainuun liikunta ja Kainuun Nuotta ovat saaneet nimeämispyynnön. Maakuntauudistuksen työryhmiin nimettävät järjestöedustajat voivat olla luottamustehtävissä olevia, vapaaehtoisia tai järjestöjen työntekijöitä.

Halukkaita järjestöedustajia pyydetään olemaan yhteydessä SOSTEn erityisasiantuntija Minttu Ojaseen, puh. 050 462 3347 keskiviikkoon 10.8. klo 16 mennessä. Ojasen vastuualueena SOSTEssa on sote- ja alueuudistus.

SOSTE painottaa, että järjestöjen tuomaa lisäarvoa ei kannata ohittaa sote- ja alueuudistuksessa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustajia on syytä kuulla paitsi valtakunnan tason rakennetyössä myös kunkin alueen uudistusta valmistelevissa ja toteuttavissa asiantuntijaryhmissä. Järjestöjen kautta saadaan esille palveluiden käyttäjien ja käyttäjäryhmien kokemuksia ja näkökulmia.

Lisätietoa maakuntauudistuksesta Kainuussa