fi | sv | eng

Järjestöt Kuntamarkkinoilla – yhdessä kaikkien kuntalaisten hyväksi

19.09.2016, 13:57

Kuntamarkkinat kerää vuosittain kunta-alan, yritysten, järjestöjen ja valtionhallinnon ihmiset yhteen Kuntatalon parkkihalliin. Paikka kuulostaa karulta, mutta opettaa jotain olennaista: yhteistyössä eri alojen ihmiset muuttavat ankean hallin viihtyisäksi markkinapaikaksi.

Järjestöt olivat Kuntamarkkinoilla vahvasti läsnä. SOSTEn ja muiden sosiaali- ja terveysjärjestöjen esittelypisteet olivat läsnäolon näkyvin muoto. SOSTEn koordinoimalla Järjestötorilla toimintaansa esittelivät SOSTEn jäsenyhteisöt Ensi- ja turvakotien liitto, Asumisterveysliitto AsTe, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö, Sininauhaliitto, EHYT sekä Kuurojen palvelusäätiö.

Järjestöjen läsnäolo paljastui myös keskusteluissa messuvieraiden kanssa. Lähes kaikilla paikallaolevilla kuntapäättäjillä ja muilla osallistujilla oli yhteys johonkin sosiaali- ja terveysjärjestöön. Yksi on mukana järjestön hallinnossa, toinen toimii vapaehtoisena ja kolmannen läheinen on saanut järjestöltä tukea arkeensa. Tämän yhteyden perusteella kuntien ja järjestöjen välisen yhteistyön pitäisi olla helppoa ja luontevaa.

Arjen pelastajat – nuoret ja vanhat tukevat toisiaan

Yksi käytännön kuntayhteistyön muoto on Arjen pelastajat -hanke, jota esiteltiin Kuntamarkkinoilla kahdessa tietoiskussa. Arjen Pelastajat on kuntalaisten itse ideoima malli, jolla kurotaan umpeen nuorten ja ikäihmisten välistä kuilua erilaisilla yhteistyömuodoilla. Tavoitteena on saada nämä ryhmät tukemaan toistensa hyvinvointia.

SOSTEn tietoiskussa ”Miten kunnat ja järjestöt edistävät yhdessä nuorten ja ikäihmisten tekemistä” kerrottiin Arjen Pelastajat-toimintamallin syntymisestä ja sen leviämisestä Kainuussa, ensin Kajaanissa ja sittemmin Kainuun kuudessa kunnassa. Yksi elämään jääneistä malleista on Nuorten Ystävien Klubitalo Tönärillä toimiva atk-apu ikäihmisille, jota vetävät klubitalon jäsenet.

Kajaani on toiminut Arjen pelastajat -mallin pilottialueena vuodesta 2014. Toimintaa on tänä vuonna laajennettu muihin kainuulaisiin kuntiin. SOSTE tuli Kuntaliiton yhteistyökumppanina ja toiminnan rahoittajana mukaan tammikuussa 2016.

Kuntaliiton tietoiskussa ”Yhteiskehittäminen kokeiluissa ja palveluissa” asiantuntija Ville Nieminen kertoi, että asiakasymmärryksen ja kuntalaisten osallistamisen kautta kunta pystyy katsomaan palveluita uusin silmin. Päätöksenteon yhdistäminen tiedonkeruuseen on olennainen tekijä muutoksen saamiseksi eteenpäin. Arjen Pelastajat on siitä mielenkiintoinen malli, että kuntalaiset ovat yhdessä päättäjien, kunnan ja järjestöjen kanssa ideoineet mallin, jota he itse toteuttavat.

Keskusteluissa sivuttiin myös ajankohtaisia uudistuksia, kuten sote- ja maakuntauudistusta. Ne vaikuttavat myös järjestötoimintaan, mutta kansalaisjärjestöjen tarpeellisuus säilyy. Yksikään maakunta tai sote-alue ei voi tulevaisuudessakaan tuottaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ihmisille. Siihen tarvitaan todellisia arjen pelastajia eli sosiaali- ja terveysalan järjestöjä.

Timo Lehtinen
Marjo Riitta Tervonen

Timo Lehtinen toimii SOSTEssa Vaikuttamisen tuki -yksikön johtajana ja Marjo Riitta Tervonen erityisasiantuntijana, jonka vastuualueena on järjestö-kunta-yhteistyö.

***

Ensi vuonna SOSTEn tavoitteena on osallistua Kuntamarkkinoille entistä laajemman ja monipuolisemman sosiaali- ja terveysjärjestöjoukon kanssa.

Järjestöbarometri 2016 ilmestyy 30. syyskuuta. Se tarjoaa tuoretta tietoa muun muassa siitä, miten järjestöt uskovat sote-uudistuksen vaikuttavan järjestöihin.