fi | sv | eng

Järjestöt: Hallitusohjelmaan laajaa työllisyyspolitiikkaa!

06.05.2015, 13:54

Hallitustunnustelija Juha Sipilä käy parasta aikaa työmarkkinaosapuolten kanssa neuvotteluja yhteiskuntasopimuksen aikaansaamiseksi. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE vaatii huomion siirtämistä myös niihin, jotka uhkaavat jäädä yhteiskuntasopimuksen ulkopuolelle.

”Työn tuottavuuden kasvu on Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeää. Se ei kuitenkaan yksin riitä. Tulevaan hallitusohjelmaan tarvitaan käytännön toimia esimerkiksi osatyökykyisten aseman parantamiseksi. Nyt on aika laittaa kuntoutusjärjestelmä ja työllisyyspolitiikka kuntoon. Siten saamme Suomeen satoja tuhansia työtunteja lisää ”, sanoo SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Tutkimusten mukaan osatyökykyisiä tukemalla ja työllistämisen esteitä poistamalla työmarkkinoille saadaan lähes 100 000 työntekijää lisää. Työttömien lisäksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevat ovat merkittävä työvoimaresurssi. Vuonna 2008 tehdyssä selvityksessä työkyvyttömyyseläkkeellä olevista yli 30 000 olisi halukkaita palaamaan työelämään.

SOSTE esittää tavoitteeksi tulevalle hallituskaudelle yksilöllisen työelämäpolun luomista 10 000 osatyökykyiselle. Työelämäpolun kautta henkilöt voivat työllistyä järjestöihin esimerkiksi erilaisiin hoiva- ja vertaistukitehtäviin. Nämä polut toimisivat esimerkkeinä suomalaisen työllisyyspolitiikan uudelle, laajemmalle toimintamallille.

”Tärkeimpänä tavoitteena työskentelyssä tulee olla työntekijöiden toimintakyvyn kokonaisvaltainen kohottaminen. Mitä paremmin tässä onnistutaan, sitä varmemmin työntekijä on avoimien työmarkkinoiden käytettävissä silloin, kun talous jälleen elpyy ja työmarkkinoiden imu voimistuu”, summaa Vertti Kiukas.

Oikean työllisyyspolitiikan lisäksi SOSTE peräänkuuluttaa kuntoutusjärjestelmän uudistamista. Nykyinen kuntoutusjärjestelmä on monimutkainen, alueelliset erot ovat suuret ja rahoitus epäselvä. Rahoittajan vaihtuessa kuntoutusprosessi usein katkeaa ja pitkittyy.

”Hyvin toimiva kuntoutusketju on tärkeää sekä potilaan oman hyvinvoinnin kannalta, mutta myös järkevää kansantaloudellisesti. SOSTEn visio tulevaisuuden Suomesta on yhteiskunta, jossa eriarvoisuus ja sosioekonomiset terveyserot ovat poistuneet. Visio on mahdollista saavuttaa vain yhteiskuntasopimuksella, joka ottaa huomioon kaikki kansalaiset työkykyyn katsomatta”, kiteyttää SOSTEn pääsihteeri Kiukas.

Lisätietoja

Pääsihteeri Vertti Kiukas, 040 592 4287, vertti.kiukas@soste.fi

SOSTEn hallitusohjelmatavoitteet