fi | sv | eng

Järjestöjen taloustilanne huolestuttava

31.03.2015, 15:00

SOSTEn jäsenjärjestöistä joka viides arvioi taloustilanteensa melko huonoksi tai huonoksi. SOSTE selvitti jäsenjärjestöjensä taloustilannetta minigallupilla maaliskuun lopussa. Siihen vastasi hieman yli puolet SOSTEn varsinaisista jäsenistä.

Vastaajista joka viides arvioi järjestönsä taloustilanteen melko huonoksi tai huonoksi, yhtä moni kohtalaiseksi ja 60 prosenttia melko hyväksi tai hyväksi. Runsas neljäsosa uskoo tilanteen heikkenevän, noin puolet pysyvän ennallaan ja vajaa viidesosa kohentuvan vuoden kuluessa.

Yt-neuvottelut tuotannollis-taloudellisista syistä käytiin viime vuonna 18 järjestössä ja tänä vuonna ne on käyty tai ne ovat edessä 14 järjestössä. Yleisimmin niitä käydään kansanterveys- tai vammaisjärjestöissä.

Lomautetuiksi joutuu tänä ja viime vuonna yli 300 työntekijää. Vuonna 2014 irtisanomisiin jouduttiin 11 järjestössä ja tänä vuonna työntekijöitä sanotaan irti kuudesta järjestöstä. Työnsä menetti viime vuonna 123 työntekijää ja tänä vuonna 95.

Tänä vuonna neuvotteluilla tavoitellaan yhteensä 4,3 miljoonan euron säästöjä. Yksittäisissä järjestöissä säästötavoite vaihtelee 25 000 eurosta 3 miljoonaan euroon.

”Tulokset ovat huolestuttavaa luettavaa, toteaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas. ”Kuluvana vuonna yt-menettelyn piirissä on jo tähän mennessä vajaa tuhat työntekijää. Lisäksi on muistettava, että pienimpien järjestöjen ei tarvitse käydä yt-menettelyjä.”

”Järjestötoiminnan tukeminen on kannattava investointi, mikä pitäisi muistaa myös vaikeina aikoina. Rahapelituotoilla on suuri merkitys järjestöjen toiminnan turvaamisessa. Kaavailtu rahapeliyhtiöiden fuusio turvannee vastaisuudessa avustustason, kunhan tuotot pysyvät järjestöjen käytössä. Järjestöjen toimintaedellytysten turvaamisessa on siirryttävä juhlapuheista käytäntöön”, Kiukas sanoo.

Järjestöjen huonon tai huononevan taloustilanteen syitä ovat yleisimmin avustusten riittämättömyys tai palvelutuotannon taloudelliset haasteet.

”Isot rahoituksen leikkauspäätökset eivät saa tulla järjestöille yllätyksenä”, Kiukas toteaa.

Minigallup SOSTEn varsinaisille 199 jäsenjärjestöille toteutettiin maaliskuun 2015 lopulla. Siihen vastattiin 105 järjestöstä.

Lisätietoja

erikoistutkija Juha Peltosalmi, p. 040 829 8959 juha.peltosalmi@soste.fi

Teksti: Erja Saarinen