fi | sv | eng

Järjestöjen palvelutuotanto uusien haasteiden edessä

09.08.2016, 10:16

Järjestöjen palvelutuotanto ja sen erityisyys on ajankohtainen aihe sote-uudistuksen kynnyksellä. Osa järjestöomisteisten palveluiden tuottajista on huolissaan siitä, kuinka järjestöjen palvelutuotannon sote-uudistuksessa käy, jos sosiaali- ja terveyspalveluita kilpailutetaan jatkossa yhä suurempina kokonaisuuksina. Keskustelua järjestöjen palvelutuotannon haasteista tarvitaan järjestöjen kesken, ennen kaikkea ulospäin suuntautuvaa vaikuttamistyötä varten.

Arvopohja kantaa

Totesimme kollegoiden kanssa, että argumenttien suhteen järjestöt ovat vahvoilla. Uskomme siihen, että kun sote-uudistus lisää valinnanvapautta ja asiakas pääsee valitsemaan palveluita, myös arvot korostuvat, ja tunnetusti järjestöjen perusmotiivina on auttaminen, ei taloudellinen voitto.

Olimme yksimielisiä siitä, että suurin ero järjestölähtöisen ja markkinavetoisen palvelun välillä on siinä, että järjestöjen –   ­ei niidenkään, jotka ovat palvelunsa yhtiöittäneet – tärkein tehtävä ei ole tavoitella voittoa, vaan tuottaa laadukkaita, asiakaslähtöisiä sosiaali- ja terveyspalveluita. Jos voittoa syntyy, se käytetään ensisijaisesti palvelun käyttäjien hyväksi, eikä se katoa veroparatiiseihin.

Kokemuksen ääni taustalla

Tutkimusta järjestöjen palvelutuotannosta ja sen erityisyydestä on tehty vähän. Sosiaalibarometri jo vuodelta 2006 kuitenkin todistaa, että sosiaali- ja terveysjohtajat arvostavat järjestöjen palvelutuotannossa erityisosaamista; erityisesti joustavuutta ja innovatiivisuutta, luotettavuutta ja pitkäjänteisyyttä, sekä erilaisten hallinnollisten ja ammatillisten sektorirajojen helppoa ylittämistä.

Tärkein järjestöjen tuottamien palveluiden erityispiirre on kokemuksellisuuden hyödyntäminen. 

Monen palveluita tuottavan järjestön taustalla on niiden jäsenten tietyn palvelun tarve. Palvelua ei ole ollut muualta saatavilla, tai palvelussa on ollut aukkoja tai puutteita.


Järjestöön puolestaan on kertynyt vuosikymmenten aikana kokemus- ja tutkimustietoa, jota palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa on pystytty hyödyntämään. Näillä järjestöillä on vankka ja suora kosketuspinta omaan jäsenistöönsä ja sitä kautta avuntarvitsijoihin, sekä heidän tarpeisiinsa, jolloin palautetta on saatavissa nopeasti. Kokemuksellisuus näkyy myös siinä, että palveluiden käyttäjien näkökulmia kuullaan, kun palveluita suunnitellaan ja arvioidaan.

Lokakuussa M/S SOSTElla julkaistavassa Järjestöbarometrissa valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen johto nostaa järjestöjen palvelujen vahvuuksiksi arvot, kokemustiedon, vankan ammatillisuuden sekä toiminnan jatkuvan kehittämisen.

”Järjestöjen palveluissa usein on muita vahvempi vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden elementti. Lisäksi voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen toimija tuskin heikentää kotimaista veropohjaa veroparatiisiin suunnatuilla rahoitusjärjestelyillä. Järjestöjen palvelutuotannossa on usein kehitetty ennakkoluulottomasti uusia toimintatapoja.” (järjestöjohtaja, Järjestöbarometri 2016)

SOSTE selvitti järjestöjen sote-palvelut

SOSTEssa on valmistumassa selvitys järjestöjen tuottamista sosiaali- ja terveyspalveluista. Tuloksia kuullaan 17. elokuuta palvelutuottajajärjestöjen yhteistilaisuudessa.

Itselleni tuli yllätyksenä, että sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavia järjestöjä on 974, eli lähes kymmenesosa kaikista sosiaali- ja terveysalan yhdistyksistä. Palvelutuotantoa yhtiöittäneitä järjestöjä on 57. Näissä järjestöissä sekä yhtiöissä työvoimaa on noin 40 000 – enemmän kuin järjestöissä työskentelee RAY:n rahoittamana.

Palvelujärjestöjen tulevaisuus sote-uudistuksessa

Palveluita tuottavat järjestöt ovat suurien haasteiden edessä sote-uudistuksessa, jossa palveluita järjestävä taho on todennäköisesti maakunnan kokoinen. Jotkut järjestöt ovat jo alkaneet yhteistyössä miettiä, kuinka palveluita voisi kehittää ja ehkä tarjotakin suurempina kokonaisuuksina. Toiset järjestöt puolestaan miettivät, kannattaisiko palvelut siltikin yhtiöittää.

SOSTE haluaa jatkaa keskustelua järjestöjen palvelutuotannon tulevaisuudesta. Ensimmäinen mahdollisuus siihen on 17.8. järjestettävässä palvelutuottajajärjestöjen tapaamisessa. Lokakuussa keskustelua voi jatkaa M/S SOSTElla osallistumalla Järjestöt palvelutuottajina -kattaukseen. Jatkossa pyrimme järjestämään myös muita keskustelutilaisuuksia palvelutuottajajärjestöjen roolista sote-uudistuksessa.

Marjo Riitta Tervonen

Kirjoittaja työskentelee erityisasiantuntijana SOSTEssa vastuualueenaan järjestöjen palvelutoiminta ja järjestö-kunta -yhteistyö.

Lue lisää

Helsingin Sanomat 18.7.2016: Sote-palveluissa lähes tuhat järjestöä – ”Suomihan on yhdistysten luvattu maa”

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

Hyvä !Järjestöt esiin

Nimi: Matti Nokela

Hyvä kun pidämme järjestöjen puolta. Markkinavoimat talloo meidät allemme samoin tosi isot järjestöt
terv
matti nokela
Vastuunkantajat ry:n puheenjohtaj
Myllyhoitoyhdistys ry:n hallituksen jäsen
Kallioilan Klinikoiden avustaja

10.08.2016, 20:06

Järjestöjen toiminta ja palvelut - käsitteet erotettava

Nimi: Esko Hänninen

Sosiaali- ja terveysalan jäjestöissä on opittu jo nykyisen hankintalain voimaantullessa erottamaan toisistaan PALVELUTOIMINTA ja MUU TOIMINTA.

Palvelut ovat yleensä lainsäädännössä määriteltyjä, joita voivat tuottaa monet keskenään kilpailevat tahot, joten ne on tilaajan kilpailutettava lainsäädännön määräämällä tavalla.

Oman "korinsa" tässä kokonaisuudessa muodostavat ne muut järjestöjen toimintamuodot, jotka ovat uniikkeja ja usein vielä kehitysvaiheessa olevaa TOIMINTAA, ilman kilpailutusta vaativien PALVELUJEN tunnusmerkkejä. Tähän koriin kuuluvassa toiminnassa on yleensä vahvat vapaaehtoisuuden ja vertaistuen ulottuvuudet, joita ei voi alistaa "palveluliiketoiminnalle" loukkaamatta ihmisarvoa ja toimintaa pyörittävien henkilöiden ihmisoikeuksia.

Esko Hänninen
Sosiaali- ja mielenterveyspolitiikan asiantuntija
Suomen Klubitalot ry:n vapaaehtoistyöntekijä

25.08.2016, 01:53