fi | sv | eng

Järjestöjen palvelutuotanto on tärkeä osa kokonaisuutta

07.04.2016, 11:06

Anne Knaapi, johtaja, Yhteiskuntapoliittinen yksikkö 

Hallituksen tavoitteena on laajentaa kolmannen sektorin ja yritysten hyödyntämistä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannossa. Lähtökohtana on mahdollisimman tasapuoliset toimintaedellytykset kaikkien kolmen julkisen, kolmannen sektorin ja yritysten palvelutuotannon välillä. Myös tulevalla valinnanvapausmallilta odotetaan, että sen tukee yksityisen – siis myös järjestöjen - palvelutuotannon toimintaedellytyksiä ja uusia digitaalisia muita innovatiivisia palvelumalleja.

Sote-järjestelmämme perustuu tällä hetkellä vahvasti julkiseen sektoriin. Julkisen sektorin vastuu palvelujen järjestämisestä korostuu entisestään. Juuri sen tehtävänä on huolehtia järjestelmän yhdenvertaisuudesta. Pitkään aikaan ei ole ajateltu, että julkinen sektori itse tuottaisi kaikki palvelut. Järjestöjen, yritysten ja julkisen vallan kumppanuutta on vahvistettava läpäisyperiaatteella uutta toimintatapaa kehitettäessä. Järjestöjen palvelutuotannon näkökulmasta hallituksen linjaukset antavat oikein toteutuessaan monia mahdollisuuksia.

Vahvalla valtion ohjauksella voidaan välttyä haitalliselta osaoptimoinnilta, päällekkäisiltä investoinneilta ja tehdä kokonaisuuden kannalta järkeviä ratkaisuja. Tämä edellyttää myös oikeita rahoitusratkaisuja ja eri lähteistä tulevien rahavirtojen keskittämistä maakuntiin. Yhtälailla käytännöllisin perustein on järkevää, että sote-rahoitus kerätään valtion verotuksessa. Uuden veromuodon valmistelu tällä aikataululla olisi haastava tehtävä.

Palvelujen tuotantoratkaisuissa ollaan käytännössä osin jo pitkällä ja päätöksenteko on laahannut perässä. Tästä aiheutuu joka tapauksessa lähivuosille toiminnallista kitkaa, jonka selvittelyyn kuluvat resurssit ovat pois vaikuttavan ja kustannustehokkaan palvelujärjestelmän oikea-aikaisesta kehittämisestä. Käytännön syistä on hyvä, että sote etenee.

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: