fi | sv | eng

Järjestöjen kehittämistyön tulokset esillä Innokylässä

05.05.2014, 11:30

RAY:n logo

Innokylä kokoaa yhteen hyvinvointi- ja terveysalan kehittämishankkeet ja niiden tulokset. Innokylään kuvattu kehittämistyö, jota on rahoittanut Raha-automaattiyhdistys, on koottu Innokylässä omalle sivulleen. Järjestöt ovat kuvanneet Innokylään 172 hanketta, 119 toimintamallia ja 19 verkostoa. Jatkuvasti kasvava sisältö on kenen tahansa sovellettavissa ja hyödynnettävissä. Tästä on hyvä jatkaa!

www.innokyla.fi/ray

Innokylässä uskotaan avoimuuteen

Avoin yhdessä kehittäminen on Innokylän perusajatus. Avoimuus ja vuorovaikutus mahdollistavat yhteisen tekemisen, kehittämistulosten vapaan hyödyntämisen ja resurssien tehokkaan käytön.

Innokylä tarjoaa tietoa, työkaluja, menetelmiä ja kumppaneita kehittämisen kaikkiin vaiheisiin. Innokylän tavoite on tukea hyvinvointi- ja terveysalan kestävää uudistumista. Innokylän ovat toteuttaneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Suomen Kuntaliitto ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Innokylän kehittämiseen ja rakentamiseen on saatu rahoitusta Raha-automaattiyhdistykseltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä ja Tekesiltä.

Lisätietoja:

Merja Lyytikäinen
koordinaattori
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
puh. 045 130 6575
etunimi.sukunimi@soste.fi

Kati Virtanen
kehittäjä
puh. 050 541 1677
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
etunimi.sukunimi@soste.fi