fi | sv | eng

Järjestöjen edustajia toivotaan Pohjois-Pohjanmaan sote-hankkeen (PoPSTer) työryhmiin

04.05.2016, 15:42

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa PoPSTer-hanke on pyytänyt järjestöedustajia hankkeen työryhmiin. PoPSTer-hankkeessa luodaan mallit ja toimenpideohjelma siitä, millä tavalla sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään ja tuotetaan Pohjois-Pohjanmaalla 1.1.2019 alkaen valmisteilla olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Hankkeessa tehdään merkittävää toimintaprosessien uudistustyötä, joka mahdollistaa asiakaslähtöisen palvelukokonaisuuden ja eheät palveluketjut huomioiden alueelliset erityispiirteet. Ensisijaista on lähipalvelujen varaan rakentuva arjen tuki ja palvelujen toteuttaminen siten, että erikoisosaaminen tukee perustason toimintaa.

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa PoPSTer-hanke on pyytänyt SOSTEa nimittämään järjestöedustajia (varsinainen ja varaedustaja) seuraaviin työryhmiin:

• Lapset ja perheet
• Nuoret ja aikuiset
• Ikäihmiset
• Välitön avun tarve
• Vastaanottotoiminta
• Vuodeosastohoito
• Mielenterveys ja päihde
• Vammaispalvelut
• Toimintakyky ja kuntoutus
• Koulutus ja tutkimus
• Sairaanhoidolliset tukipalvelut

Työryhmiin osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista (matkakulut) vastaa jokainen järjestö itse.

Jos olet kiinnostunut työryhmätyöskentelystä, niin olethan yhteydessä keskiviikkoon 11.5. mennessä SOSTEn erityisasiantuntija Marjo Riitta Tervoseen, sposti: marjoriitta.tervonen@soste.fi, puh: 050 5922802.

Lisätietoa sote-uudistuksesta Pohjois-Pohjanmaalla:

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: