fi | sv | eng

Järjestöillä on paljon kuntayhteistyötä, mutta parannettavaakin löytyy

21.01.2015, 15:25

Kunnat ovat sosiaali- ja terveysjärjestöille toisten järjestöjen jälkeen tärkein yhteistyökumppani. Kuntien ja järjestöjen yhteistyötä on paljon, mutta vain kolmasosa paikallisyhdistyksistä on siihen tyytyväisiä.

Tämä selviää tuoreesta Järjestöbarometristä. Barometrin kyselyyn vastasi noin tuhat sosiaali- ja terveysjärjestöjen paikallisyhdistysten edustajaa ja noin sata valtakunnallisen sosiaali- ja terveysjärjestön edustajaa.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen paikallisyhdistyksistä noin 70 prosenttia tekee säännöllisesti yhteistyötä jonkun kuntaa edustavan tahon kanssa. Ongelmia yhteistyössä ovat muun muassa molemminpuolinen tiedon puute, epäluuloisuus, toimintakulttuurien erilaisuus ja työnjaon epäselvyys.

Viime vuosien kuntaliitokset ovat vaikeuttaneet yhdistysten toimintaa: kolmanneksella kuntaliitosalueen yhdistyksistä toiminta-avustus on pienentynyt ja yli neljäsosa yhdistyksistä on menettänyt edulliset tai ilmaiset toimitilat. Osassa yhdistyksiä on havaittu, että yhdistystä kuullaan entistä vähemmän kunnan päätöksenteossa.

Pienetkin kunta-avustukset voivat olla vapaaehtoisvoimin toimiville yhdistyksille elintärkeitä. SOSTE on selvittänyt myös suurimpien kaupunkien sosiaali- ja terveysjärjestöille antamia kunta-avustuksia. Kolme neljästä avustuksesta oli alle 5 000 euroa vuodessa, lähes neljännes alle 500 euroa.

Joistain kunnista ennakoitiin avustusten pienentyvän. Tinkiminen pienistä avustuksista, voi johtaa pitkällä aikavälillä suuriin kuluihin: jos järjestöjen avustuksia leikataan, ne järjestävät entistä vähemmän ongelmia ehkäisevää toimintaansa. Tämä lisää yksinäisyyttä, heikentää hyvinvointia ja lisää palveluiden tarvetta.

Ongelmista huolimatta kuntayhteistyössä on paljon hyvää. Tästä muistuttaa Erica Mäkipää blogissaan.

SOSTE on julkaissut esitteen kannustamaan kuntia ja järjestöjä yhteistyöhön. Broschyren finns också på svenska.

Infografiikka järjestöjen käyttöön

SOSTE on tuottanut oheisen infografiikan sote- järjestöjen toiminnasta. Ota kuva käyttöön, jaa sitä esimerkiksi Facebookissa ja herätä keskustelua alueellasi.

(Klikkaa kuvasta suuremmaksi)
Avaa kuva png- muodossa ja tallenna omalle koneelle.

Jaa kuva Facebookissa

Lisätietoja

Järjestöjen kunta-avustukset
tutkija Tyyne Hakkarainen, puh. 050 574 2544, tyyne.hakkarainen@soste.fi

Järjestöbarometri
erikoistutkija Juha Peltosalmi, puh. 040 829 8959, juha.peltosalmi@soste.fi