fi | sv | eng

Investointi liikuntaan kannattaa

08.04.2016, 09:13

Sari Essayah, kansanedustaja, pj. Kristillisdemokraatit 

Liikunnan terveys- ja hyvinvointi vaikutukset sekä sen teho sairauksien ennaltaehkäisyssä on tiedetty iät ajat. Kuitenkin liikunnan määräämistä hoitokeinoksi arastellaan edelleen. Liikunnasta ja sen puutteesta puhumista pidetään henkilökohtaisiin elämäntapoihin ja – valintoihin puuttumisena. Liikuntareseptiä pidetään edelleen ”oikean” hoidon jonkinmoisena lisukkeena.

Päivitetty Käypä hoito – suositus liikunnasta korostaa kuitenkin liikunnan merkitystä: ei vain pitkäaikaissairauksien ehkäisyssä, mutta myös hoidossa. Käypä hoito – suositukset ovat siis riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Suositusten mukaan säännöllisen liikunnan tulee kuulua pitkäaikaissairauksien, kuten valtimotautien, lihavuuden, diabeteksen, rappeuttavien tuki- ja liikuntaelinsairauksien, ahtauttavien keuhkosairauksien, muistisairauksien, depression ja useiden syöpäsairauksien, ehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen, tarvittaessa yhdistettynä muihin elintapamuutoksiin ja hoitoihin.

Niinpä lääkäreiden ja muiden hoitavien ammattilaisten velvollisuus on kysyä potilaan liikuntatottumuksista, ja kirjata tiedot sekä kannustaa liikkumaan. Oikein toteutettuna liikunnalla on vain vähän terveyshaittoja ja riskien minimoimiseksi lääkärin toki tulee ennen liikuntareseptiä arvioida mm. sairauksiin liittyvät liikkumisrajoitteet.

Miten sitten pitäisi liikkua? Aikuisten liikuntasuositus on ainakin 2,5 tuntia viikossa reipasta kävelyä tai 75 minuuttia vaativampaa kestävyysliikuntaa kuten juoksua. Tämän lisäksi tulisi vähintään kahtena päivänä viikossa lihasvoimaa - ja kestävyyttä sekä liikkuvuutta ja tasapainoa ylläpitävää liikuntaa. liikuntaa voi toki toteuttaa pätkissä, kuitenkin vähintään 10 minuuttia kerrallaan.

Rohkaisevaa on, että iäkkäänäkin aloitetulla liikunnalla ehtii vielä olla terveyshyötyjä. Liikunta hidastaa toimintavajausten syntyä ja parantaa omatoimisuutta. Kaatumisen ehkäisemiseksi erityisesti alaraajojen lihasvoimaa ja tasapainoa parantavilla harjoituksilla on merkitystä. Jopa depressio-oireiden hoitamisessa liikunnalla merkitystä, ja yhdessä liikkuminen tuo vielä mukaan sosiaalista kanssakäymistä.

Poliittisen päättäjänä olen usein ihmetellyt monien nuivaa suhtautumista mm. liikuntainvestointeihin. Harvojen harrastajien ökylajien kritiikin ymmärrän, en itsekään tukisi, mutta usein ihan kunnan liikunta- ja kuntosalien sekä uimahallien ylläpitorahoista joudutaan kiistelemään. Viisas kunta kuitenkin säästää eniten ennaltaehkäisyn kautta. Kotikuntani Lapinlahti ei ole perinyt liikuntapaikkojen käytöstä asiakasmaksuja, vaan on sitä kautta investoinut kuntalaistensa hyvinvointiin. Valitettavan usein sille ei myöskään toriparlamenteissa arvoa osata antaa. Paranisiko arvostus, jos viisas kunta kertoisi tarjoavansa ”ilmaiset lääkkeet moneen vaivaan”?

Blogi on osa kirjoitussarjaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistämisestä. Kirjoittajat ovat pääsääntöisesti Eduskunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ryhmän jäseniä.

Sarjassa aiemmin ilmestynyt mm.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: