fi | sv | eng

Innostavampaan ja avoimempaan järjestötoimintaan

12.05.2015, 10:35

Jyrki Jauhiainen, lainsäädäntöneuvos, Oikeusministeriö

Miten yhdistyksen kokouksen asioista tulisi viestiä jäsenille ennen kokousta? Millainen on jäsenen kyselyoikeus? Miten kokouksen puheenjohtaja valitaan? – näihin ja moniin muihin yhdistyksen arjessa eteen tuleviin kysymyksiin ei löydy helposti vastausta yhdistyslaista.

Yhtenäisen, selkeän ja käytännönläheisen Hyvä hallintotapa -suosituksen kirjaaminen ja viestiminen koko yhdistyskentälle on tärkeää yhdistysten toiminnan ja kansalaisyhteiskunnan kannalta. Selkeä ohjeistus helpottaa yhdistystoiminnan arkea, yhtenäistää käytäntöjä ja selventää pelisääntöjä.

Kansalaisjärjestöt valmistelevat yhteistä hyvän yhdistyskäytännön suositusta

Pelinsääntöjä aiotaan kirkastaa kansalaisjärjestöjen yhdessä luomalla hyvän hallintotavan suosituksella, joka otetaan laajasti käyttöön järjestökentällä. Suosituksen valmistelevat SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (VALO), Suomen Nuorisoyhteistyö- Allianssi ry, Luonto-Liitto, Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry ja Kepa ry yhteistyössä Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan (KANE) ja oikeusministeriön kanssa.

Myöhemmin, kun järjestöjen yhteisen suosituksen käytöstä on saatu riittävästi kokemusta, arvioidaan, onko tarpeen tukea hyvää yhdistyskäytäntöä lainsäädäntöä tehostamalla.

Yhdistykset ovat hyvinvoinnin ja yhteiskunnan kehityksen kannalta tärkeitä toimijoita

Yhdistykset ovat kansalaisten hyvinvoinnin ja yhteiskunnan kehityksen kannalta tärkeitä toimijoita. Yhdistystoiminnalla on tärkeä rooli mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen, lapsi- ja nuorisotoiminnan, luonnonsuojelun, liikunnan ja kulttuurin harjoittamisessa ja tukemisessa, poliittisessa toiminnassa sekä työsuhteiden ja yritystoiminnan edunvalvonnassa.

Yhdistystoiminnan merkityksen säilyttäminen ja kasvattaminen edellyttää myös tulevaisuudessa kansalaisten aktiivista vapaaehtoista osallistumista. Osallistumisen rajoitteita voidaan poistaa yhdistysten omat tarpeet huomioon ottavilla hyvää hallintotapaa koskevilla suosituksilla.

Suosituksen valmistelun taustaa

Eri kansalaisjärjestöissä toimivien kesken on jo pidemmän aikaa keskusteltu epävirallisesti yhtenäisen hyvää hallintotapaa koskevan suosituksen tarpeellisuudesta. 2.3.-12.4.2015 järjestetyssä verkkokeskustelussa kerättiin käytännön kokemuksia sekä arvioitiin ja pyydettiin ehdotuksia yhdistysten hyvästä hallintotavasta.

Keskustelusta laadittu yhteenveto on nyt luettavissa julkaisuna. Sen perusteella yhdistyksen ja sen jäsenten osallistumista yhdistysten toimintaan voidaan merkittävästi helpottaa selkeällä ohjeistuksella.

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: