fi | sv | eng

Innokylän palvelut uudistuivat

22.02.2016, 11:00

Innokylän palveluja työstettiin ja kehitettiin viime vuosi. Nyt palvelut ovat tarjolla kaikille kehittämistyötä tekeville. Koulutuksia ja sparrauksia on erilaisia eri tarpeisiin.

Esimerkiksi perehdytyksiä tarjotaan toimijaverkostoille, jotka haluavat hyödyntää toiminnassaan Innokylän sähköisiä työvälineitä. Innopajat ja pajasarjat tukevat avointa yhteiskehittämistä. Lisäksi Innokylä tekee innovaatiokatsauksia, jotka ovat yhteenvetoja tai koosteita innovaatio- ja kehittämistoiminnan ajankohtaisista teemoista sekä Innokylän tietosisällöistä.

Innokylän periaatteiden mukaisesti palvelut ovat toimijoille ja koulutuksiin osallistujille maksuttomia. Tilaajataho vastaa kuitenkin koulutusten käytännön organisoinnista, kuten tiloista ja mahdollisista tarjoilusta sekä Innokylän työntekijöiden matkakuluista.

Tilattavia palveluja ovat:

  • Työkalujen perehdytykset (2h-6h)
  • Johdatus avoimeen yhteiskehittämiseen (1pv)
  • Innopajat (1 paja tai pajasarja)
  • Innovaatiokatsaukset

Lue lisää palveluista