fi | sv | eng

Innokylän ensimmäinen innovaatiokatsaus tarjoaa malleja syrjäytymisen ehkäisyyn

26.08.2016, 15:20

KuvituskuvaInnokylän ensimmäinen innovaatiokatsaus on sukellus eriarvoisuuden ja syrjäytymisen torjumisen kehittämistoimintaan ja sen tuottamiin toimintamalleihin.

Eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvien toimintamallien yhteisiä peruslähtökohtia ovat muun muassa ongelmiin puuttuminen varhaisessa vaiheessa, yksilöllisten tarpeiden huomiointi ja asiakkaiden osallistuminen. Toiminnalla tuetaan omien voimavarojen hyödyntämistä, voimaantumista, hyvinvointia ja osallisuutta. Mallien kohderyhmänä ovat useimmiten lapset, nuoret ja perheet sekä työttömät ja ikäihmiset.

Katsauksen tutkimusaineisto muodostuu yksinomaan hyvinvointi- ja terveysalan kansalliseen innovaatioympäristöön Innokylään tuotetuista kehittämissisällöistä.

>> Lue lisää katsauksesta Innokylästä

Täältä pääset lataamaan katsauksen: Eriarvoisuuden ja syrjäytymisen torjumisen rakennuspalikat - Innokylän innovaatiokatsaus

Innokylän käyttö kannattaa – Innovaatiokatsauksia tulossa lisää!

Innokylän innovaatiokatsaukset kokoavat ja tiivistävät tietoa Innokylään luoduista ratkaisuista ja toimintamalleista. Innovaatiokatsaukset tuottavat tietoa päätöksenteon ja kehittämisen tueksi:

  • päätöksentekijöille
  • rahoittajalle
  • kehittäjille
  • kuntien ja järjestöjen ammattilaisille

Innokylässä työstetään jo seuraavaa katsausta. Sen teemana on palveluintegraatio.

Lisätietoja katsauksesta
Juha Koivisto (THL) ja Pia Blomqvist (THL)
etunimi.sukunimi@thl.fi
  

Innokylä on hyvinvointi- ja terveysalan kaikille avoin innovaatioyhteisö. Innokylä tarjoaa sekä sähköisiä että kasvotusten kohtaamiseen perustuvia kehittämistyökaluja. Innokylä kokoaa alan kehittämistyön tulokset yhteen paikkaan ja tarjoaa hyvän kanavan toimintamallien levittämiseen.

Innokylää toteuttavat yhdessä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen Kuntaliitto (KL) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Innokylän kansallisesta koordinaatiosta vastaa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asettama johtoryhmä.