fi | sv | eng

Innokylä mukana ministeriöiden KIDE-raportissa

19.05.2014, 09:52

Innokylä on mukana 14.5. julkaistussa Kide-digijulkaisussa, joka on tehty yhteistyössä eri ministeriöiden ja Metropolia-ammattikorkeakoulun kanssa. Julkaisussa esitellään toimia, joita eri hallinnonalat ovat käynnistäneet vastatakseen digitalisaation mahdollisuuksiin. Yksi näistä toimista on Innokylä.

Kide-raportti julkaistiin liikenne- ja viestintäministeriön järjestämässä Kide-päivässä Espoon Dipolissa. Päivään osallistui lähes parisataa vierasta, joita olivat kutsuneet paikalle liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Liikenne- ja viestintäministeriön koordinoima Kide-ohjelma on jatkuvasti käynnissä oleva, avoin yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on nostaa Suomi maailman johtavaksi digitaalisten palvelujen tuottajaksi ja käyttäjäksi.

Kide-raportti

Innokylän logo