fi | sv | eng

Innokylä kokoaa ’yksiin kansiin’ sosiaali- ja terveydenhuollon mittavan kehitystyön

10.10.2013, 09:15

Innokylä kokoaa yhteen sosiaali- ja terveysalan kehittämishankkeet ja niiden tulokset. Verkkopalvelussa on tällä hetkellä kuvattuna vajaa 800 käytäntöä, toimintamallia ja niiden sovellusta. Verkkopalvelun kehittämisympäristö tarjoaa kunnille ja muille toimijoille eri puolilla Suomea mahdollisuuden ottaa oppia ja soveltaa hankkeiden tuloksia omassa toiminnassaan. Juuri valmistuneet verkostojen työtilat puolestaan luovat hyvät edellytykset yhteiseen kehittämiseen ja vuorovaikutukseen.

Kehittämistyön tulokset tehokäyttöön

Innokylästä löytyy perustiedot tällä hetkellä 455 hankkeesta ja 67 osahankkeesta. Tavoitteena on saada hankkeiden laajan kehittämistyön tulokset yhä tehokkaampaan käyttöön, ja jokainen kehittämiseen käytetty euro hyödyttämään mahdollisimman montaa kuntaa, järjestöä ja muuta toimijaa.

Sosiaali- ja terveysalan kehittämistyö on Suomessa mittavaa. Yksinomaan valtion varoja käytetään sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen vuosittain 110–120 miljoonaa euroa. Pelkästään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) luotsaamassa Kaste-ohjelmassa on kymmeniä erillisiä kehittämisprojekteja. ”Ohjelman ensimmäisen ohjelmakauden kaikki tulokset löytyvät Innokylästä ja toimivat tukena toisena kautena”, toteaa tutkimuspäällikkö Juha Koivisto THL:stä.

Innokylästä saa kuvan siitä, mitä hyvinvointi- ja terveysalalla on viime aikoina kehitetty ja millaisia tuloksia on saatu aikaan. Toimintamallit ovat helposti otettavissa paikallisen soveltamisen pohjaksi ja siten resurssit tulevat tehokkaaseen käyttöön ja voidaan yhdistää osaamista uudella tavalla. ”Soveltamalla jo kehitettyjä ratkaisuja säästetään lisäksi aikaa ja rahaa”, sanoo innovaatioasiantuntija ja Innokylän kyläpäällikkö Tuula Jäppinen Kuntaliitosta.

Innokylä tuo yhteen ihmisiä ja ideoita

Verkkopalvelun odotettujen verkosto- ja työskentelytilojen avaaminen ja Innokylän valmistuminen saa lokakuun aikana Innokylän toimintaan lisää vauhtia. Nyt verkkopalvelu pystyy tarjoamaan hyvät työkalut yhteiskehittämiseen ja vuorovaikutukseen. Innokylä on elävä esimerkki yhteiskehittämisestä, sillä sitä on kehitetty avoimesti ja tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa.

Innomarkkinat on Innokylän oma huipputapahtuma kaikille hyvinvointi- ja terveysalan kehittämisestä kiinnostuneille asiantuntijoille, ammattilaisille ja päättäjille kunnissa, järjestöissä, yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Tämän vuoden Innomarkkinat järjestetään 19.11.2013 Messukeskuksessa. "Joukkoistamisen periaatteella toteutetuista Innomarkkinoista on muodostumassa kehittämistoiminnan kärkitapahtuma. Tälläkin kertaa osallistujia tulee olemaan useita satoja.", toteaa koordinaattori Merja Lyytikäinen SOSTEsta.

Innokylä tarjoaa myös kehittäjien täydennyskoulutusta, Innotuutori-koulutuksen on suorittanut jo sata hyvinvointi- ja terveysalan kehittäjää.

Innokylän ovat toteuttaneet SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen Kuntaliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja sen kehittämiseen ja rakentamiseen on saatu rahoitusta Raha-automaattiyhdistykseltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä ja Tekesiltä.

Lue lisää

www.innokyla.fi

Lisätietoja

Juha Koivisto
Tutkimuspäällikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
Puh. 029 524 7164
etunimi.sukunimi@thl.fi

Tuula Jäppinen
Innokylän kyläpäällikkö
Kuntaliitto
Puh. 09 771 2583
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

Merja Lyytikäinen
Koordinaattori
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Puh. 045 130 6575
etunimi.sukunimi@soste.fi