fi | sv | eng

Ihminen tapaturmavakuutusten viidakossa

14.01.2014, 09:22

Päivi Rouvinen-Wilenius, erityisasiantuntija

Lakisääteiset työtapaturmavakuutukset, osa 1

Työtapaturma-asioissa Suomessa on oltu edelläkävijöitä. Työnantajat joutuvat maksamaan vuosittain tapaturmavakuutusmaksuja. Vakuutuksen tarkoituksena on turvata työtapaturmien hoito ja työkyvyn pikainen palautuminen. Tapaturmavakuutusmaksun suuruus vaihtelee 0,3 - 8 % välillä, työn vaarallisuuden ja toimialan mukaan.

Lain mukaan tapaturmavakuutus kattaa työssä, työpaikalla ja työmatkalla sattuneet tapaturmat ja työn aiheuttamat ammattitaudit.” (Työnantajan ABC, Tapaturmavakuutus).

Työtapaturma ihmisen silmin

Jos työtapaturmaa tarkastelee lähemmin ihmisen kokemuksien kautta, voi törmätä seuraaviin vaikeuksiin:

a) Minun tulee hallita byrokratia, jota en ehkä tunne. (ts. oletko perehtynyt vakuutuslakiin?)

b) Minun tulee osata kertoa asia oikealla tavalla eli tietää kuinka lakia tulkitaan (tunnetko vakuutusehdot ja korvauskäytännöt?).

c) Minun olisi parempi olla nuori, koska ikääntyminen itsessään aiheuttaa kulumia ym. jotka saattavat oireilla ja voi olla syynä korvauksen epäämiseen (iälle et voi mitään).

d) Minun tulisi varmistaa, että aina käydessäni lääkärillä muistan vaatia lääkäriä kirjaamaan kaiken hoitodokumenttiin (tarkista kirjoittiko?).

e) Saatan myös päätyä sellaisen lääkärin vastaanotolle, joka hoitaa sivutyönään kyseisen vakuutusyhtiön lääketieteellisten kysymysten ratkaisuja (yritä selvittää asia etukäteen).

f) Jos selviydyit edellisistä haasteista ja saat asiasi hyväksytettyä tapaturmaksi, onnea. Muista kuitenkin, että vakuutusyhtiöllä oikeus irtisanoa liian kalliiksi tuleva asiakas. (Itse kompastelin vaiheissa: a, c, d)

g) Entä jos sait kielteisen päätöksen? Tapaturman sattuessa emme ole yhdenvertaisessa asemassa. Vakuutuspäätöksestä on aikaa valittaa vain kuukausi, sinä aikana varaton ei ehdi dokumentteja hankkia. Yksityisesti hankittuna ne tulevat kalliiksi ja julkisen järjestelmän kautta aika ei riitä. Eivätkä lisädokumentit takaa päätöksen muuttumista. Valittamisprosessit vaativat henkisiä voimavaroja ja ovat usein liian raskaita jo muutenkin vaivojen uuvuttamalle ihmiselle.

Usko järjestelmään syntyy kokemuksen kautta

Mitä nopeammin pääsee oikeanlaiseen hoitoon, sitä vähemmän on olettavaa saada liitännäisoireita tai vammoja, jotka voivat oleellisesti heikentää työkykyä. Ihmisen näkökulmasta tapaturmalainsäädäntöön liittyvä byrokratia ja kielteiset päätökset eivät vastaa mielikuvaa tapaturmalain hengestä. Työn tekemisen ja työnantajan näkökulmasta on keskeistä nopea työkyvyn palautuminen, josta myös työntekijä hyötyy oman terveyden ja toimintakyvyn palautumisen muodossa. Viivästynyt hoito saattaa aiheuttaa kalliiksi tulevia pysyvään työkyvyttömyyteen johtavia seuraamuksia joko fyysisesti, psyykkisesti tai sosiaalisesti.

Vuosittain jää useita tapaturmailmoituksia myös tekemättä, elleivät ne ole aiheuttaneet välitöntä hoidon tarvetta. Ihmiset myös unohtavat. Valitettavasti oireet voivat tulla kuitenkin viiveellä ja syy voi selvitä nimenomaan liitännäisoireiden kautta. Liitännäisoireet eivät ole aina selkeästi osoitettavissa suoraan tapaturmaan liittyviksi ilman alkuperäisen vamman tiedostamista. Eivätkä ainakaan kuulu korvauksen piiriin enää (lääketieteellinen syy-yhteys ei ole ratkaiseva).

Jokainen aidosta työtapaturmasta annettu kielteinen korvauspäätös heikentää uskoa järjestelmän toimivuuteen ja antaa aihetta kyseenalaistaa rakenteita ja niiden tarkoituksenmukaisuutta. Onko yhteiskunnallisesti kannattavaa ulkoistaa lakisääteisten työtapaturma-asioiden vastuu yksityisille toimijoille, joiden päämäärä on ensisijaisesti ja lähes ainoastaan tuottaa voittoa?

Lopuksi: Kävin itse läpi työtapaturman ja sen prosessin. Sinä aikana aloin pohtia työtapaturmavakuutusta osana hyvinvointitaloutta ja tarkastella kuinka helppoa tai vaikeata siihen liittyvä byrokratia voi olla (osa 1). Blogin toinen osa (ilmestyy 16.1.2014) keskittyy lakisääteisen tapaturmavakuutuksen taloudellisiin näkökohtiin.

Lue lisää

Raha vai terveys? - Työtapaturmavakuutukset osa 2, Päivi Rouvinen-Wilenius pohtii aihetta rahan ja talouden näkökulmasta 16.1.2014

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: